Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum


Chương 1: tổng quan nghiên cứu về hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực trong khách sạn

1.1.  Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.

“ Mọi quản trị suy cho cùng là quản trị con người” Nhận định quan trọng này đã được kiểm chứng bằng cả lý luận và thực tiễn. Đối với doanh nghiệp du lịch thì nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực khác của doanh nghiệp. Vì chính con người là chủ thể tiến hành mọi hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Mặt khác người sáng lập ra tập đoàn Hyundai có nói “ Tài nguyên thiên nhiên của đất nước là có hạn, nhưng sự sáng tạo và nỗ lực của con người là vô hạn. Nếu phát triển đất nước dựa vào tài nguyên thiên nhiên thì khi tài nguyên cạn kiệt đất nước cũng dừng phát triển. Còn nếu phát triển đất nước dựa vào năng lực và sự sáng tạo của con người thì sự phát triến ấy không bao giờ bị suy tàn”.

Quản trị nhân lực góp phần phát huy năng lực làm việc của người lao động ở mức độ triệt để. Trong điều kiện bình thường nỗ lực của con người chỉ được phát huy ở mức độ bình thường nhưng nếu được bố trí và sử dụng đúng, con người sẽ phát huy được năng lực làm việc của mình ở mức độ cao nhất, thậm chí có thể tạo ra những sáng kiến và thành quả mà bình thường họ cũng không bao giờ nghĩ tới. Một doanh nghiệp có được đội ngũ lao động giỏi mà không biết bố trí và sử dụng hợp lý thì cũng không mang lại hiệu quả gì mà gây ra sự lãng phí rất lớn.

                                                                       

Một doanh nghiệp khách sạn du lịch ngoài việc tuyển dụng đủ số lượng người lao động với trình độ kỹ năng phù hợp còn cần phải bố trí lực lượng lao động của khách sạn vào đúng công việc và đúng thời điểm. Công tác bố trí và sử dụng nhân lực liên quan đến cả đội ngũ nhân sự mới tuyển dụng cũng như đội ngũ nhân sự đang đảm nhận công việc. Giữa bố trí và sử dụng có mối quan hệ chặt chẽ, quy định, bổ sụng lẫn nhau. Bố trí nhân sự đúng tạo điều kiện phát huy tốt năng lực làm việc của nhân sự và cũng là cơ sở đánh giá khả năng sử dụng nhân sự của nhà quản trị. Sử dụng tích cực năng lực làm việc của nhân sự cũng giúp cho công tác bố trí nhân sự được tiến hành một cách hợp lý, tránh tình trạng dư thừa lao động. Vì vậy có thể thấy được tầm quan trọng của công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và trong kinh doanh khách sạn nói riêng quan trọng thế nào

Khách sạn Platinum là  một khách sạn 3 sao tại Hà Nội. Mặc dù quy mô không lớn nhưng các lĩnh vực kinh doanh của khách sạn cũng rất đa dạng. Sự đa dạng của các lĩnh vực kinh doanh có đóng góp không nhỏ vào tổng doanh thu của khách sạn nhưng cũng làm cho việc bố trí và sử dụng  nhân lực gặp không ít khó khăn. Và một thực tế đã xảy ra là việc định mức công việc cho mỗi bộ phận còn chồng chéo, quy chế làm việc và nghỉ ngơi còn chưa hợp lý, việc hợp tác giữa các bộ phận chưa mang lại hiệu quả.

Trong quá trình thực tập tại khách sạn Platinum em nhận thấy công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn là vấn đề tồn tại cần được giải quyết. Vì vậy em mạnh dạn nghiên cứu góp phần đề suất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum

Dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS TS Nguyễn Doãn Thị Liễu em đã mạnh dạn lựa chon nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum”

1.2.  Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài

Hiện nay công tác bố trí và sử dụng nhân lực ngày càng được quan tâm nhiều hơn ở các doanh nghiệp trong đó có cả các doanh nghiệp khách sạn. Nhà quản trị nào cũng muốn sử dụng tối đa năng lực, công suất làm việc của nhân viên để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mình. Nhưng làm thế nào để bố trí và sử dụng hợp lý nhất thì đây là một câu hỏi dành được sự quan tâm của nhiều nhà quản trị. Bố trí và sử dụng lao động hợp lý không phải là một công việc đơn giản mà nó là cả một nghệ thuật dùng người. Bố trí và sử dụng nhân sự là một nghệ thuật sử dụng người vì con người là tổng hoà những mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Mỗi người với tư cách là một thành viên của xã hội lại vừa có những dấu ấn đặc thù của xã hội vừa có những những đặc tính thuộc về tâm sinh lý cá nhân. Vì vậy hành vi của con người rất phức tạp và thay đổi tuỳ vào sự tác động của nhiều nhân tố khác. Một người tốt có thể có hành vi xấu nếu gặp một môi trường xấu mà bản thân không đề kháng được trước sự cám dỗ của môi trường này. Vì vậy nhà quản trị phải biết sáng tạo chuyển biến trong khi sử dụng họ làm sao để tận dụng tối đa năng lực của người lao động góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở mức độ triệt để nhất. Khi khách sạn có một lực lượng lao động tinh thông nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cao, Phẩm chất đạo đức tốt mà khách sạn không biết sử dụng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường thì sẽ gây ra một sự lãng phí rất lớn. Nếu đội ngũ lao động này được bố trí và sắp xếp một cách hợp lý thì sẽ mang lại quả kinh doanh bền vững không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài. Khách sạn Platinum cũng vậy , công tác bố trí và sử dụng nhân sự còn tồn tại nhiều yếu kém nhất định cần phải đổi mới và hoàn thiện mới có thể mang lại hiệu quả sử dụng lao động cao. Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của vấn đề này kết hợp với những kiến thức đã được học tại trường em xin mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum

 1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu về “ Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum” cần phải đạt được 3 mục tiêu chính đó là

-. Trước tiên ta cần làm rõ những lỹ luận cơ bản về lao động trong khách sạn, quản trị nhân lực trong khách sạn và công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong khách sạn.

– Từ những lý luận đó ta đi sâu vào việc phân tích thực trang công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn platinum thông qua các phiếu điều tra thăm dò nhân viên, phỏng vấn lãnh đạo khách sạn để làm rõ những ưu điểm, hạn chế về công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn.

– Từ những hạn chế đó ta cần tìm ra nguyên nhân chủ yếu để đưa ra các giải pháp cụ thể và cuối cùng là đưa ra những kiến nhị với Nhà nước, với Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch, và Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch để có những sự giúp đỡ nhất định nhằm hoàn thiện hơn công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại khách sạn Platinum.

Vì vậy mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra được những giải pháp về bố trí và sử dụng nhân lực mang tính đồng bộ và khả thi giúp khách sạn có thể tháo gỡ được những khó khăn hiện tại trong công tác bố trí và sử dụng nhân lực. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, tiết kiệm chi phí cho khách sạn

1.4 Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi về nội dung : Đề tài chỉ nghiên cứu về công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong khách sạn Platinum ( Khách sạn Platinum II)

– Phạm vi về mặt không gian: Tập trung nghiên cứu và phân tích lao động tại tất cả các bộ phận trong khách sạn Platinum

– Phạm vi về mặt thời gian: Đề tài thu thập, sử dụng các số liệu thống kê, tổng hợp của khách sạn trong 3 năm 2007 – 2009

1.5 Kết cấu đề tài

Ngoài các phần tóm lược, lời cảm ơn, phụ lục, danh mục các bảng biểu, tài liệu tham khảo và các phụ lục thì nội dung của luận văn được kết cấu như sau:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu vê hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực trong khách sạn

Chương 2: Một sô lý luận cơ bản về công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong khách sạn

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng công tác bố trí và sư dụng nhân lực tại khách sạn Platinum

Chương 4: Các kết luận và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum

Chương 2: Tóm lược một sô lý luận cơ bản về công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong khách sạn

2.1 Khái niệm,mục tiêu, vai trò và nội dung của quản trị nhân lực trong khách sạn

2.1.1 Khái niệm.

Quản trị nhân lực ( Human Resource Managemant – HRM) là một tên gọi khá mới trong chuỗi khái niệm và thông lệ liên quan đến quản lý con người. Thực ra trong suốt hơn 50 năm qua, thuật ngữ này đã được sử dụng phổ biến ở Mỹ để thay thế cho thuật ngữ quản lý nhân sự ( Personnel Management ). Càng về sau này. HRM được nhiều nước trên thế giới áp dụng, đặc biệt là Úc, các nước vùng Scandivania và Nam Phi. HRM được đánh giá là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất. Nó được xem là một hướng tiếp cận chiến lược liên kết vấn đề quản lý nhân sự với việc đạt được các mục tiêu kinh doanh. Cho đến nay tồn tại nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau về quản trị nguồn nhân lực

Theo giáo trình quản trị doanh nghiệp khách sạn du lịch ( ĐHTM)  Quản trị nguồn nhân lực là việc hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các hoạt động của con người trong khách sạn nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Theo giáo trình quản trị nhân lực ( ĐHTM) Quản trị nhân lực là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp

Theo cách hiểu của cá nhân em thì quản trị nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự, đào tạo và phát triển, đánh giá, đãi ngộ. động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên  làm việ nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp

2.1.2 Mục tiêu và vai trò của quản trị nhân lực trong khách sạn

2.1.2.1 Mục tiêu của quản trị nhân lực trong khách sạn

a/ Mục tiêu chung

Quản trị nhân lực trong khách sạn du lịch với mục tiêu nhằm tạo ra đội ngũ lao động làm việc có hiệu quả cao, có khả năng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra của khách sạn

b/ Mục tiêu cụ thể

– Quản trị nguồn nhân lực nhằm góp phần tối thiểu hoá chi phí lao động trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Quản trị nhân lực góp phần tạo ra động lực, kích thích sự hứng thú hăng say trong lao động

– Làm cho người lao động thực sự được tôn trọng, nhằm phát triển những khả năng tiềm tàng và thoả mãn các nguyện vọng chính đáng của họ

2.1.2.2 Vai trò của quản trị nhân lực trong khách sạn

– Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động của doanh nghiệp thông qua việc xác định số lượng lao động và chất lượng lao động nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của khách sạn, đảm bảo tính năng động, nhạy bén trong kinh doanh.

– Tạo điều kiện cho người lao động cống hiến và thoả mãn nhu cầu của họ trong quá trình làm việc: giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ. Làm tốt công việc này có vai trò kích thích động viên người lao động làm việc hăng say tạo ra năng suất chất lượng và hiệu quả công tác cao và ngược lại.

– Góp phần giáo dục con người mới, tạo ra đội ngũ lao động có trình độ, nhận thức và làm việc vì lợi ích xã hội chứ không phải vì lợi ích cá nhân mình.

2.1.3 Nội dung của quản trị nhân lực trong khách sạn

Hoạch định nguồn nhân lực là nội dung đầu tiên và rất quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực. Đối với doanh nghiệp khách sạn du lịch ,hoạch định nguồn nhân lực nhằm phác thảo kế hoạch tổng thể về nhu cầu nhân sự cho khách sạn ở cả hiện tại và tương lai. Do vậy vấn đề đặt ra cho công tác hoạch định nguồn nhân sự cho khách sạn là nhà quản trị phải có tầm nhìn chiến lược sao cho việc hoạch định nhân sự phải đáp ứng được nhu cầu nhân sự của khách sạn ở cả hiện tại và tương lai. Cơ sở của việc hoạch định nhân sự là phải căn cứ vào mục tiêu của khách sạn

Tuyển dụng nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút, lựa chọn nhân viên phù hợp với các chức danh cần thiết, Tuyển dụng nhân lực là hoạt động liên quan đến quá trình cung ứng nhân lực cho khách sạn. Nói cách khác tuyển dụng chính là quá trình cung cấp yếu tố đầu vào đặc biệt cho khách sạn. Tuyển dụng nhân sự trước hết phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động của từng bộ phận trong khách sạn và đặc điểm của từng bộ phận. Mục đích của công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn, du lịch là nhằm tạo ra và cung ứng kịp thời số lao động đủ tiêu chuẩn cho nhu cầu nhân sự ở các bộ phận khác nhau của khách sạn

Bố trí và sử dụng nhân lực là quá trình sắp đặt nhân sự vào các vị trí, khai thác và phát huy tối đa năng lực làm việc của nhân sự nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc. Mọi nỗ lực của công tác tuyển dụng nhân sự sẽ tạo cho khách sạn một đội ngũ lao động có khả năng thích ứng với nhiệm vụ được giao. Song hiệu quả của việc sử dụng đội ngũ lao động trong khách sạn lại phụ thuộc chủ yếu vào công tác bố trí và sử dụng nhân sự có hợp lý hay không. Bố trí và sử dụng nhân sự hợp lý có nghĩa là nhà quản trị trong khách sạn phải biết cách sắp xếp, điều chỉnh, và tạo ra sự hội nhập của nhân viên vào guồng máy hoạt động chung của khách sạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của khách sạn

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là quá trình cung cấp các kiến thức, hoàn thiện các kỹ năng, rèn luyện các phẩm chất nghề nghiệp cho người lao động trong khách sạn nhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện công việc của họ ở cả hiện tại và tương lai. Đào tạo và phát triển nhân sự đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của khách sạn vì nó góp phần đắc lực trong việc thực hiện kế hoạch chiến lược của khách sạn. Trong kinh doanh khách sạn, du lịch, do có sự biến đối của các yếu tố môi trường kinh doanh đặc biệt là sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và sự biến đổi không ngừng của nhu cầu khách hàng. Do vậy đội ngũ cán bộ, nhân viên của khách sạn thường xuyên phải được nâng cao trình độ, tay nghề…

Đánh giá nhân viên trong khách sạn là nhằm đưa ra những nhận định về mức độ hoàn thành công việc của họ trong từng thời kì nhất định. Thông qua đánh giá từng cá nhân có thể xác định được mức độ nỗ lực của họ đối với công việc được giao. Kết quả đánh giá nhân viên cũng là cơ sở để ban giám đốc đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, thuyên chuyển….

Đãi ngộ nhân sự là quá trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu chung của khách sạn. Đãi ngộ nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản trị nhân sự bởi nó ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. Đãi ngộ nhân sự thể hiện mối quan hệ nhân sự cơ bản nhất của khách sạn đó là mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, quan hệ giữa nhà quản trị và nhân viên, và mối quan hệ giữa những nhân viên hoặc nhà quản trị với nhau

2.2 Lý luận chung về nhân lực trong khách sạn

2.2.1 Khái niệm về lao động trong khách sạn

Lao động trong khách sạn là một bộ phận lao động xã hội cần thiết được phân công để thực hiện việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ hàng hoá của khách sạn đáp ứng nhu cầu khách hàng

2.2.2 Đặc điểm của lao động trong khách sạn

Lao động trong khách sạn là một bộ phận của lao động xã hội. Nên ngoài những đặc điểm chung của lao động xã hội nó còn mang những đặc điểm riêng có do đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn quyết đinh.

Lao động trong khách sạn mang tính chất lao động dịch vụ: bởi sản phẩm mà họ tạo ra là sản phẩm phi vật chất ( sản phẩm vô hình). Loại sản phẩm này khách hàng không thể dùng các giác quan để đánh giá chất lượng sản phẩm. Khách hàng gặp phải rủi ro rất lớn trước khi quyết định sử dụng dịch vụ này. Vì vậy nhân viên phải làm thế nao để tạo được lòng tin ở khách hàng, có thể thuyết phục khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ

Lao động trong khách sạn có tính chất phức tạp do:

– Do môi trường làm việc phức tạp. Mỗi bộ phận khác nhau thì môi trường làm việc khác nhau đòi hỏi nhân viên phải chịu được áp lực công việc lớn

–  Do trong quá trình làm việc phát sinh nhiều mối quan hệ phức tạp ( mối quan hệ nhân viên – nhân viên, nhân viên – nhà quản trị, nhân viên – khách hàng) Trong đó mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên là mối quan hệ hợp tác, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Mối quan hệ giữa nhân viên và nhà quản trị là mối quan hệ nhận nhiệm vụ, đóng góp ý kiến cá nhân. Và mối quan hệ giữa nhân viên và khách hàng, trong đó mối quan hệ này được xem là phức tạp nhất vì nhân viên phải tiếp xúc với nhiều khách hàng có tâm lý, tính cách, nhu cầu khác nhau. Hoj phải có những biến đối trong cách cư xử mới giữ tốt được mối quan hệ này

 Lao động trong khách sạn có tính đa dạng và chuyên môn hoá cao

– Tính đa dạng của lao động  xuất phát từ đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn là kinh doanh tổng hợp. Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh lưu trú khách sạn còn kinh doanh một số lĩnh vực khác như kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ vận chuyển. Các khách sạn hiện nay đang muốn tạo ra những sản phẩm có tính trọn gói cao nên đòi hỏi lao động làm trong lĩnh vực này phải đa dạng và có tính chuyên môn hoá cao

– Tính chuyên môn hoá cao là do đặc điểm công việc của mỗi bộ phận là khác nhau. Nhận viên của mỗi bộ phận phải đảm bảo tính chuyên môn của mình, không có hai bộ phận nào lại có đặc điểm công việc hoàn toàn giống nhau mà chỉ là tương đồng nhau. Họ có thể hợp tác nhưng sự hợp tác đó vẫn đảm bảo tính chuyên môn hoá rất cao

Lao động trong khách sạn có tính sẵn sàng đón tiếp và phục vụ khách. Điều này thể hiện ở chỗ các khách sạn đều có nhân viên phục vụ 24/24h, 7ngày/ tuần. Khách hàng đến vào thời điểm nào cũng được nhân viên đón tiếp và phục vụ chu đáo và nồng hậu

Lao động trong khách sạn có tình thời điểm thời vụ cao do đặc điểm kinh doanh của các khách sạn du lịch là có tính thời vụ rõ rệt. Các khách sạn càng ở gần trung tâm du lịch thì càng có tính thời điểm thời vụ cao. Vì thế lao động trong khách sạn du lịch thường có đặc điểm không ổn định.

Lao động trong khách sạn chủ yếu là lao động sống do công việc của họ không thể thay thế bằng máy móc.Sản phẩm tạo thành bắt buộc phải có sự tham gia của nhân viên và khách hàng.

 Lao động trong khách sạn chiếm tỷ lệ lao động nữ cao do

– Công việc đòi hỏi sự cẩn thận, khéo léo, tỷ mỷ, kiên trì

– Công việc kém ổn định

– Mức lương không cao

       Ít thu hút được nam giới, nên chủ yếu là lao động nữ

2.2.3 Vai trò của lao động trong khách sạn

a/Đối với khách sạn

– Trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ mang lại doanh thu, lợi nhuận cho khách sạn

– Tạo ra ấn tượng đầu tiên cho khách hàng và tác động đến cảm nhận sau này của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ của khách sạn.

– Tạo ra tập hợp khách hàng tiềm năng không nhỏ cho khách sạn nhờ vào sự sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của bản thân.

– Tạo ra lợi thế cạnh tranh vững chắc cho khách sạn nếu như có được đội ngũ lao động năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trình độ chuyên môn cao.

– Tạo ra môi trường văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

b/ Đối với khách hàng

– Cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về các sản phẩm dịch vụ của khách sạn để khách hàng có thể đưa ra những quyết định lựa chọn đúng đắn

– Cung cấp các sản phẩm dịch vụ thoả mãn các nhu cầu của khách hàng

– Hướng dẫn khách hàng sử dụng các trang thiết bị, tiện nghi của khách sạn

Với sự tận tình, chu đáo của nhân viên khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách sạn

c/ Đối với xã hội

Góp phần tạo ra công ăn việc làm, giảm thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất xã hội, và đặc biệt là tạo ra đội ngũ lao động hùng hậu có trình độ chuyên môn cao góp phần phát triển kinh tế xã hội quốc gia

2.3.  Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài trước đó

   Bố trí và sử dụng nhân lực không phải là một công việc đơn giản, nó đòi hỏi tính nghệ thuật và kinh nghiệm rất cao. Đây là vấn đề thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Đã có rất nhiều luận văn nghiên cứu về công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại các khách sạn nói chung cũng như ở một bộ phận cụ thể nào đó trong khách sạn nói riêng. Tuy nhiên bàn đến công tác bố trí và sử dung nhân lực trong khách sạn nói chung trong thời gian gần đây có các luận văn:

 Đề tài: “Giải pháp bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý tại khách sạn Hà Nội Horison” Nguyễn Thị Kim Oanh – 41B5 (2009)

Về đề tài này tác giả cũng chia thành 4 chương rõ ràng, trong đó có nêu ra những lý luận cơ bản về khách sạn, về lao động trong khách sạn và công tác bố trí trong khách sạn. Về thực trạng công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong khách sạn Hà Nội Horison tác giả đã bắt tay vào việc thu thâp, phân tích các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để đánh giá tình hình bố trí sử dụng nhân lực trong khách sạn và các nhân tố ảnh hưởng tới công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Hà Nội Horison. Qua quá trình đánh giá thực trạng công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Hà Nội Horison tác giả đã đưa ra một số kết luận về ưu điểm và hạn chế của công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn. Tại đây tác giả cũng có dự báo triển vọng công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Hà Nội Horison trong những năm tới và đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Hà Nội Horison

Đề tài: Giải pháp bố trí và sử dụng nhân sự hợp lý tại công ty cổ phần Sơn Nam – Nguyễn Công Tuân( 2009)

Đề tài này tác giả cũng chia thành 4 chương rõ ràng. Bố cục và cơ cấu về nội dung hoàn toàn giống với đề tài “ Giải pháp bố trí và sử dụng nhân sự hợp lý tại khách sạn Hà Nội Horison. Nhưng phần cơ sở lý luận có sự khác biệt cơ bản giữa hai luận văn này vì doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khách sạn có nhiều sự khác biệt nhau về đặc điểm kinh doanh cũng như đặc điểm về lao động cũng có sự khác biệt rất lớn.

Đề tài: Hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội – Nguyễn Thị Thu Hà (2005)

Đề tài này có cơ cấu và bố cục không giống với các luận văn trên. Luận văn này tác giả chia làm 3 chương nhưng vẫn đầy đủ các phần cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp. Có điều phần thực trạng tác giả không làm giống như các luận văn trước là không có công đoạn làm phiếu điều tra, phát ra, thu lại và phân tích phiếu điều tra, không có công đoạn phân tích dữ liệu thứ cấp. Căn cứ vào nguồn dữ liệu của khách sạn tác giả cũng đánh giá được thực trạng công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại khách sạn. Từ đó tác giả cũng tìm ra giải pháp gắn với những hạn chế nhất định của khách sạn

Như vậy, Tại khách sạn Platinuảntong vài năm gần đây chưa có ai nghiên cứu về công tác bố trí và sử dụng nhân lực. Do vậy em xin được nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum”

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s