Công tác tổ chức đấu thầu tại UBND quận Hải An – Hải Phòng. Thực trạng và giải pháp


LỜI MỞ ĐẦU

Trong tình hình nền kinh tế hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và từng bước đi lên, việc quản lý các hoạt động đầu tư là một điều đáng quan tâm nhất là đối với các cơ quan nhà nước. Đặc biệt khi nước ta đã gia nhập WTO thì việc quản lý tốt các hoạt động đầu tư lại càng có vai trò quan trọng, nó đảm bảo cho các dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng tốt và điều quan trọng là tiết kiệm được ngân sách của Nhà nước.

Hải An là quận mới thành lập của thành phố Hải Phòng có tiềm năng về đất đai để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các cơ sở hạ tầng, có nguồn nhân lực dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi. Trong bối cảnh hiện tại, việc phát triển kinh tế quận sẽ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng trong tương lai. UBND quận Hải An hàng năm cũng đầu tư một khoản tiền ngân sách tương đối lớn cho hoạt động đầu tư. Hoạt động đấu thầu tuy mới chỉ xuất hiện ở nước ta nhưng UBND quận Hải An đã luôn ý thức được đấu thầu có một vai trò quan trọng trong giai đoạn thực hiện đầu tư, quyết định đến sự thành công của công cuộc đầu tư. Vì vậy trong những năm qua, UBND quận đã tổ chức rất nhiều cuộc đấu thầu, chọn được nhà thầu phù hợp và tiết kiệm được nguồn ngân sách đang còn hạn chế của quận.

Chính vì vai trò quan trọng và sự cần thiết của công tác đấu thầu trong hoạt động đầu tư và trong quá trình thực tập tại phòng Kế hoạch – tài chính UBND quận Hải An em đã chọn tên chuyên đề thực tập của mình là:

 “Công tác tổ chức đấu thầu tại UBND quận Hải An – Hải Phòng. Thực trạng và giải pháp”.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo –  Thạc sĩ Nguyễn Thị Ái Liên cùng các cô chú, anh chị tại phòng Kế hoạch – tài chính UBND quận Hải An – Hải Phòng đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND QUẬN HẢI AN –HẢI PHÒNG.

  1. Quá trình hình thành và phát triển của UBND quận Hải An – Hải Phòng.

Quận Hải An được thành lập theo nghị định số 106/NĐ-CP ngày 20/12/2002 của Chính Phủ trong điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội còn yếu và thiếu so với nhu cầu xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Về hành chính, quận gồm 6 phường khi thành lập, chỉ có phường Cát Bi (thuộc quận Ngô Quyền), vốn là phường yếu nhất của thành phố trước đây, còn 5 phường mới thực chất là 5 xã thuộc huyện An Hải (cũ) nay được chuyển thành phường thuộc quận Hải An.

UBND quận Hải An cũng ra đời cùng khi thành lập quận với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước của quận.

Hải An là quận nằm ở phía Đông Nam thành phố Hải Phòng, là đầu mối giao thông rất quan trọng của thành phố. Phía bắc giáp huyện Thủy Nguyên, phía đông giáp huyện Cát Hải, phía nam giáp huyện Kiến Thụy, phía tây giáp quận Ngô Quyền. Diện tích của quận 10.040,87 ha, dân số của quận gần 7 vạn người trong đó 95% làm nông nghiệp. Hải An phần nhiều nằm trong vành đai đô thị được cấu trúc khu dân cư theo kiểu nông thôn. Đặc điểm xã hội là vùng đang được đô thị hóa nên mật độ dân cư nhiều nơi rất cao, hoạt động kinh tế đa dạng với nhiều ngành nghề như: sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ và các hoạt động dịch vụ khác. Nhìn chung thu nhập bình quân đầu người còn thấp do tính chất lao động chủ yếu là lao động giản đơn, người lao động thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định. Cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh còn nhiều bất cập so với nhu cầu sử dụng. Nhất là các công trình giao thông cấp nước, vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng.

Ngay từ khi ra đời UBND quận Hải An đã ý thức được vai trò và trách nhiệm nặng nề của mình nên đã có một cơ chế quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt, từng bước xây dựng một quận Hải An mới phát triển về kinh tế cũng như xã hội. Hiện nay giá trị sản xuất trên địa bàn quận Hải An tăng với tốc độ rất cao 19,35%/năm. Ngành xây dựng tăng nhanh nhất (30,09%), tiếp đến là công nghiệp (24,95%) rồi đến dịch vụ (14,16%). Tốc độ tăng GDP trên địa bàn quận cũng cao 13,44%/năm. Đó là những thành tích chung của cả một tập thể nhân dân quận dưới sự lãnh đạo hiệu quả của UBND quận. UBND quận Hải An đang từng bước hoàn thiện, xây dựng một bộ máy ngày càng vững mạnh, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đã đề ra.

  1. Cơ cấu tổ chức của UBND quận Hải An – Hải Phòng.

2.1. Sơ đồ tổ chức UBND quận Hải An – Hải Phòng.

UBND quận Hải An làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch UBND quận là người đứng đầu UBND quận, chịu trách nhiệm trước UBND quận và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận. Chủ tịch UBND quận căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của UBND quận xây dựng quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó. Chủ tịch UBND quận có trách nhiệm báo cáo với UBND quận về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình.

Phó chủ tịch UBND quận là người giúp chủ tịch UBND quận chỉ đạo một số công tác và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận về nhiệm vụ được phân công. Khi chủ tịch UBND quận đi vắng, một phó chủ tịch được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan.

Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách đối với thủ trưởng và phó thủ trưởng cơ quan chuyên môn do chủ tịch UBND quận quyết định theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc tổ chức năng này đảm bảo:

– Tính gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước trên địa bàn cấp quận (huyện) và đảm bảo tính thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực từ tỉnh đến cơ sở.

– Tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực công tác trên địa bàn cấp quận.

– Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của quận và yêu cầu cải cách hành  chính nhà nước.

– Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập cơ quan chuyên môn được quy định tại các quy định của pháp luật.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong bộ máy tổ chức của UBND quận Hải An – Hải Phòng.

2.2.1. Phòng tổ chức – Lao động thương binh và xã hội: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, lao động thương binh và xã hội.

2.2.2 Phòng Kế hoạch – tài chính: tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về mặt tài chính, kế hoạch, đầu tư và đăng ký kinh doanh.

2.2.3 Phòng giáo dục: tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cấp quận.

2.2.4. Phòng Y tế: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho con người, thẩm mỹ ảnh hưởng đến sức khỏe cho con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

2.2.5 Phòng văn hóa thông tin thể thao: tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoa, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình.

2.2.6 Phòng tài nguyên và môi trường: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

2.2.7 Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

2.2.8 Phòng quản lý đô thị: tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, bưu chính, viễn thông.

2.2.9 Phòng thanh tra: có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND quận.

2.2.10 Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND quận là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Hội đồng nhân dân và UBND quận như sau:

–          Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận giao.

–          Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước, giúp Chủ tịch UBND quận tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp, Hội đồng nhân dân và UBND cấp xã để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện, bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện, tham mưu giúp UBND cấp huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng.

–  Ngoài ra, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND quận còn đảm nhiệm chức năng tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND quận về lĩnh vực tôn giáo, dân tộc.

  1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch – Tài chính UBND quận Hải An – Hải Phòng.

3.1  Khái quát về phòng Kế hoạch – tài chính.

Phòng Kế hoạch – tài chính là cơ quan thuộc UBND quận Hải An, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính – vật giá, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Phòng Kế hoạch – tài chính làm việc theo chế độ thủ trưởng.

– Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước quận ủy, HĐND, UBND quận về toàn bộ công việc của phòng.

– Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về công việc được phân cồng phụ trách; được ủy quyền thay mặt trưởng phòng duy trì, điều hành hoạt động của phòng khi trưởng phòng đi công tác vắng.

– Cán bộ, viên chức của phòng Kế hoạch – tài chính chịu trách nhiệm trước cá nhân trước trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trường hợp nghỉ làm việc trong ngày, nghỉ đột xuất phải liên lạc báo cáo lãnh đạo kịp thời.

– Cán bộ, viên chức phòng Kế hoạch – tài chính luôn đoàn kết thống nhất, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

– Phòng Kế hoạch – tài chính mỗi tháng họp một lần để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và giao ban công tác tháng sau. Các bộ phận chủ động họp khi thấy cần thiết để triển khai công việc.

3.2 Chức năng của phòng Kế hoạch – tài chính.

Phòng Kế hoạch – tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND quận và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở tài chính – vật giá và sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng. Tham mưu cho UBND quận quản lý nhà nước về các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch – đầu tư, đăng ký kinh doanh, quản lý tài chính– vật giá, xổ số kiến thiết trên địa bàn quận.

3.3 Nhiệm vụ của phòng Kế hoạch – tài chính.

a. Công tác quy hoạch.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội toàn quận, báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

– Phối hợp với các ngành chức năng trong việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn quận.

– Tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Công tác quản lý đầu tư và xây dựng.

– Tổng hợp nhu cầu xây dựng cơ bản trên địa bàn quận, đề xuất bố trí vốn cho các dự án đầu tư, trình HĐND quận thông qua, báo cáo UBND thành phố và các Sở chuyên ngành phê duyệt.

– Đối với các dự án do UBND thành phố giao cho UBND quận làm chủ đầu tư: phòng Kế hoạch – tài chính thực hiện chức năng đầu mối trong việc thẩm định dự án đầu tư, công tác xét thầu, hồ sơ quyết toán, báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

– Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND quận:

+ Phòng chủ trì thẩm định các dự án đầu tư (hoặc báo cáo đầu tư) trình UBND quận quyết định.

+ Tham mưu cho UBND quận trong việc xét thầu, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu), thẩm định hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, trình UBND quận quyết định.

+ Chủ trì thẩm định quyết toán các công trình báo cáo UBND quận quyết định.

+ Triển khai các văn bản quy định của Nhà nước, của địa phương về công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn quận.

c. Công tác tài chính, vật giá, đăng ký kinh doanh, xổ số kiến thiết.

* Công tác tài chính:

– Lập dự toán thu chi ngân sách trình Hội đồng nhân dân quận thông qua, báo cáo UBND thành phố và Sở tài chính – vật giá Hải Phòng.

– Hướng dẫn, kiểm tra UBND phường xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách.

– Căn cứ chỉ tiêu phân bổ ngân sách của thành phố và nghị quyết của HĐND quận, xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán chi ngân sách cho từng phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND quận.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch thu, dự toán chi ngân sách theo Luật ngân sách nhà nước.

– Lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách báo cáo UBND quận, trình UBND thành phố và sở tài chính – vật giá.

– Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách trên địa bàn quận.

* Công tác vật giá.

Thẩm định giá các loại hàng hoá theo phân cấp (với cấp quận được thẩm định những lô hàng hoặc hàng hóa đơn chiếc có giá trị dưới 50 triệu đồng). Thực hiện chức năng đầu mối thẩm định giá các loại hàng hóa có giá trị trên 50 triệu đồng, báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố, sở tài chính – vật giá phê duyệt.

* Công tác đăng ký kinh doanh.

Tham mưu cho UBND quận quản lý, tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận.

* Công tác hoạt động xổ số kiến thiết.

Tham mưu cho UBND quận chỉ đạo phòng đại diện xổ số kiến thiết về chủ trương, biện pháp thực hiện phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn, nhằm không ngừng tăng nguồn thu cho ngân sách, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn quận. Phối hợp cùng các ngành chức năng tham gia thực hiện các biện pháp chống tệ nạn số đề trên địa bàn quận.

3.4 Phân công nhiệm vụ của các cán bộ viên chức trong phòng.

a. Trưởng phòng.

Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành giải quyết toàn bộ các công việc của phòng. Chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả công tác trước HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn cấp trên về toàn bộ hoạt động của phòng.

Trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng các chính sách và cơ chế quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ của phòng.

Ký toàn bộ các văn bản đề xuất với UBND quận về lĩnh vực chuyên môn của phòng và các khoản chi ngân sách.

b. Phó trưởng phòng.

– Tham mưu giúp trưởng phòng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quận.

– Phụ trách ngân sách UBND phường.

– Phụ trách công tác đăng ký kinh doanh, được uỷ quyền ký đề xuất với UBND quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động xổ số kiến thiết.

– Phụ trách công tác xây dựng dự toán ngân sách chung của quận.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

c. Kế toán chi 1.

– Thực hiện công tác giao dịch với kho bạc nhà nước quận, theo dõi các quỹ tại kho bạc.

– Trực tiếp quản lý và cấp hỗ trợ ngân sách cho các phường và các đơn vị ngành dọc không hưởng lương tại quận.

– Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thu chi ngân sách.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

d. Kế toán chi 2.

– Có trách nhiệm tham mưu cho phòng xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của quận.

– Quản lý và cấp phát ngân sách cho các đơn vị hưởng lương tại ngân sách quận.

– Tham gia hội động nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ, theo dõi cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do UBND quận quản lý.

– Thẩm định giá các loại hàng hóa theo phân cấp (với cấp quận được thẩm định các   lô hàng hoặc hàng hóa đơn chiếc có giá trị dưới 50 triệu đồng).

– Tham mưu cho phòng thực hiện chức năng đầu mối thẩm định giá các loại hàng hóa có giá trị trên 50 triệu đồng, báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố, sở Tài chính – vật giá phê duyệt.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

e. Kế toán thu.

– Viết giấy nộp tiền vào kho bạc nhà nước quận cho các đơn vị.

– Giao dịch với kho bạc về các nguồn thu ngân sách.

– Tổng hợp báo cáo nguồn thu ngân sách theo định kỳ và đột xuất.

– Làm công tác quản lý quỹ tiền mặt của phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

f. Theo dõi, quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

– Đối với các dự án do UBND thành phố giao UBND quận làm chủ đầu tư.

Tham mưu cho phòng thực hiện chức năng đầu mối thẩm định dự án đầu tư, công tác xét duyệt thầu, hồ sơ quyết toán báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

– Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBDN quận:

+ Tham mưu cho phòng trong việc thẩm định dự án đầu tư, báo cáo UBND quận phê duyệt.

+ Tham mưu cho phòng trong việc xét thầu, hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu đối với các gói thầu được chỉ định thầu), thẩm định hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, trình UBND quận quyết định.

+ Thẩm định giá trị quyết toán các công trình, báo cáo lãnh đạo phòng trình UBND quận phê duyệt.

+ Làm nhiệm vụ kế toán phòng Kế hoạch – tài chính.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

g. Quản lý ngân sách phường.

– Hướng dẫn, quản lý thu, chi ngân sách phường.

– Kiểm tra trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, tham gia nghiệm thu các công trình đầu tư tại phường được phân công phụ trách.

– Lập tờ trình chi trợ cấp ngân sách, chi đầu tư phát triển báo cáo lãnh đạo phòng.

– Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thu xổ số và các nguồn thu khác tại các nguồn thu khác tại các phường được phân công phụ trách.

– Tham gia hội đồng kiểm kê, đền bù thuộc địa bàn phường được phân công phụ trách.

– Tham gia hội đồng kiểm kê, đền bù thuộc địa bàn phường được phân công phụ trách.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài Đại học và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s