Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại – du lịch Điện Biên


MỤC LỤC

Lời mở đầu…………………………………………………………………………. 4

Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài……………………………………6

 1. I.                   Mt s vn đề lý lun v xúc tiến hot động xut khu……6       
  1. Khái niệm xúc tiến xuất khẩu
  2. Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu
 2. II.                ý nghĩa ca đẩy mnh xut nhp khu hàng hoá qua biên gii đối vi s phát trin kinh tế xã hi ca tnh Đin Biên:…………..    .6

1. Thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh

     2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

     3. Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển

     4. Nâng cao đời sống vật chất của nhân dân các dân tộc

     5. Tăng cường hợp tác với các nước

Chương II: Thc trng xúc tiến xut khu qua biên gii ti tnh Đin Biên ……………………………………………………………………       10

I. Khái quát về sở thương mại du lịch tỉnh Điện Biên………………….       10

Hình thành và phát triển…………………………………………….       10

Các lĩnh vực hoạt động………………………………………………………. 12

  II.Tình hình xuất khẩu hàng hoá qua biên giới của tỉnh 2002-2004 17

2.1. Kim ngạch xuất khẩu…………………………………………………… 17

–         Số liệu xuất nhập khẩu năm 2003-2004

+ xuất khẩu của địa phương

     + xuất khẩu của các thành phần kinh tế

–         nhận xét

2.2. Mặt hàng xuất khẩu:……………………………………………………. 21

–         Do địa phương sản xuất

–         Hàng trong nước sản xuất

–         Hàng do thương nhân trong địa phương liên kết với thương nhân địa phương khác

–         Nhận xét

2.3. Thị trường xuất khẩu…………………………………………………… 22

–         Thị trường Lào

–         Thị trường Trung Quốc

–         Thị trường Khác

–         Nhận xét

III. Thực trạng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu qua biên giới của Sở thương mại du lịch ĐB ……………………………………………………………………………….. 24

1. Chính sách……………………………………………………………………. 24

Chính sách của tỉnh Điện Biên

–         chính sách hợp tác quốc tế

–         chính sách thu hút vốn đầu tư

–         chính sách tạo nguồn hàng xuất khẩu

Chính sách của một số tỉnh miền núi phía bắc:

–         Chính sách thu hút vốn đầu tư của tỉnh Sơn La

–         Chính sách thu hút vốn đầu tư của tỉnh Lạng Sơn

 Nhận xét tình hình thực hiện chính sách của tỉnh Điện Biên

2 Các phương pháp xúc tiến khác………………………………………… 24

Mặt hàng

Thị trường

Khuyến khích doanh nghiệp

.. ..

Chương III: Nhng kiến ngh nhm đẩy mnh xut khu hàng hoá qua biên gii tnh Đin Biên………………………………………………………………………… 26

I. Quan điểm của tỉnh Điện Biên về xuất khẩu hàng hoá qua biên giới    26

–         quan điểm thứ nhất

–         quan điểm thứ 2

–         quan điểm thứ 3

–         quan điểm thứ 4

–         quan điểm thứ 5

II.Giải pháp………………………………………………………………………. 27

1. Về phía nhà nước:………………………………………………..        27

–         chính sách xuất khẩu……………………………………………         27

–         chính sách xuất nhập cảnh……………………………………..          29

–         chính sách tài chính……………………………………………..         29

–         chính sách hợp tác và đầu tư…………………………………….        33

–         nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu………35

2. Giải pháp nguồn hàng:………………………………………….36

–         phát triển các mặt hàng chủ lực

–         tổ chức hỗ trợ sản xuất

3.Giải pháp thị trường:……………………………………………….38

–         tổ chức và tham gia các hội chợ

–         thông tin thị trường EU và Nhật Bản

–         xây dựng website để quảng bá về sản phẩm của địa phương

4. Giải pháp cho doanh nghiệp:……………………………………..       45

–         tổ chức lại sản xuất

–         đầu tư đổi mới công nghệ

–         đào tạo cán bộ kinh doanh xuất nhập khẩu

Kết luận…………………………………………………………….        48

Danh mục tài liệu tham khảo……………………………………..       49

LI M ĐẦU

 Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo kinh tế chậm phát triển , sản xuất hàng hoá chưa  phát triển , sản xuất với quy mô nhỏ hàng hoá sức cạnh tranh thấp trên thị trường (hay nói cách khác chưa có nguồn hàng xuất khẩu) . Chưa hình thành quy hoạch được các vùng sản xuất tập trung để tạo ra sản phẩm công nghiệp có quy mô khối lượng và quy mô lớn , cơ sở hạ tầng thấp kém lạc hậu chậm phát triển. Sau khi thực hiện chủ trương chia tách tỉnh chia tách tỉnh  tiềm năng các mặt hàng về khai thác khoáng sản quặng các loại như đồng , chì , đá đen … tập trung chủ yếu ở tỉnh Lai Châu. Các cửa khẩu của tỉnh xa các thị trường và vùng sản xuất lớn ở trong nước giao thông đi lại khó khăn ; cửa khẩu của tỉnh sức thu hút và cạnh tranh kém hơn so với các cửa khẩu khác trong khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc mặt khác lại gia đời sau khi các cửa khẩu trong khu vực đã đi vào hoạt động trong thời gian dài, lượng hàng hoá xuất nhập khẩu đã tương đối ổn định. Tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu của các tổ chức , DN và nhân dân của tỉnh chưa được quan tâm và chưa có chuyển biến tích cực đặc biệt quy hoạch vùng sản xuất hàng nông sản XK đến nay hầu hết các mặt hàng chủ lực theo Nghị quyết của tỉnh chưa tổ chức sản xuất và xuất khẩu. Các sở, ban, ngành huyện ,thị và các doanh nghiệp đã được phân công trách nhiệm trong việc xây dựng các quy hoạch, dự án được chỉ định trong chương trình tổ chức triển khai xây dựng quy hoạch , kế hoạch ,dự án theo Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐ ngày 20/1/2003 của HĐND tỉnh đến nay triển khai còn chậm chưa có giải pháp , biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sản xuất hàng xuất khẩu của địa phương . Công tác quản lý nhà nước về hoạt động XNK còn nhiều bất cập chưa ban hành được các chính sách của địa phương về hoạt động XNK như hỗ trợ về vốn , ưu đãi về đất ,thuế ,thưởng sản xuất và xuất khẩu , chính sách hỗ trợ sản xuất hàng xuất khẩu … Các ngành, huyện , thị quản lý chưa có giải pháp , biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sản xuất hàng xuất khẩu của địa phương. Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Tây trang đã được phê duyệt song tiến độ triển khai tổ chức thực hiện xây dựng đầu tư vào các hạng mục công trình còn chậm. Các DN và thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh XNK của tỉnh mới chủ yếu buôn bán nhỏ nhất thời , chưa năng động và  tạo ra được bạn hàng và thị trường  hợp tác lâu dài và quan tâm đến hoạt động XNK. Tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu của các tổ chức ,doanh nghiệp chưa được quan tâm .Công tác thông tin xúc tiến thương mại , tìm kiếm thị trường bạn hàng xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ , triển lãm , quảng bá còn rất hạn chế . Xuất phát từ những đặc điểm đó là một sinh viên chuyên ngành thương mại quốc tế em quyết định chọn đề tài :” Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại – du lịch Điện Biên“. Qua đề tài em muốn hiểu biết nhiều hơn về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá của địa phương từ đó tích luỹ kiến thức phục vụ cho công tác sau này, đồng thời trong phạm vi hiểu biết của mình đưa ra một số giải pháp với mục đích đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đề tài: MT S GII PHÁP NHM ĐẨY MNH HOT ĐỘNG

XUT KHU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GII TNH ĐIN BIÊN

CA S THƯƠNG MI DU LCH ĐIN BIÊN

 Đề tài của em được chia thành 3 chương, chương I: Cơ sở lý luận của đề tài trình bày một số khái niệm và ý nghĩa của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên, chương II: thực trạng xúc tiến xuất khẩu qua biên giới tỉnh Điện Biên, chương III: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của tỉnh Điện Biên. Trong quá trình thực hiện, do thời gian hạn chế và trình độ hiểu biết thực tiễn còn hạn chế nên đề tài của em chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết, em mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo để đề tài của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sĩ Dương Thị Ngân đã giúp đỡ em thực hiện thành công đề tài này.

 

CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LUN CA ĐỀ TÀI

 

I. Mt s vn đề lý lun v xúc tiến hot động xut khu:

1. Khái nim xúc tiến:

     Có nhiều định nghĩa khác nhau về xúc tiến, trong luật thương mại hoạt động xúc tiến được hiểu là hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại.

     Từ định nghĩa trên đây có thể suy rộng ra xúc tiến xuất khẩu là hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ra nước ngoài.

2. Các hot động xúc tiến xut khu:

– Thu thập thông tin về thị trường xuất khẩu hàng hoá, đây là hoạt động đầu tiên rất quan trọng vì chỉ khi biết được nhu cầu thị trường, giá cả hàng hoá ở thị trường, các thông tin về doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu ta mới có thể đưa ra chiến lược mặt hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

– Tham gia các hội chợ quốc tế để có thể tiếp thị sản phẩm hàng hoá của mình đến khách hàng nước ngoài và có cơ hội ký kết các hợp đồng xuất khẩu sang những thị trường mới.

– Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học nhằm bàn bạc tìm ra những biện pháp hiệu quả để tăng xuất khẩu hàng hoá.

– Mở các văn phòng đại diện ở nước ngoài để tạo đầu mối phân phối sản phẩm, thực hiện những giao dịch thương mại với thị trường nước ngoài một cách thuận tiện hơn, đồng thời tạo được niềm tin, sự yên tâm trên thị trường xuất khẩu.

– Thương mại điện tử: Đây là công cụ xúc tiến được sử dụng nhiều nhất hiện nay với chi phi rẻ và tầm ảnh hưởng rộng khắp thhé giới.

II. Tm quan trng ca đẩy mnh xut nhp khu hàng hoá qua biên gii đối vi s phát trin kinh tế xã hi tnh Đin Biên:

 1. 1.     Thúc đẩy nhp độ tăng trưởng kinh tế ca tnh:

      Dưới tác động của giao lưu hàng hoá qua biên giới cơ cấu kinh tế tỉnh Điện Biên sẽ có sự chuyển đổi theo hướng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, ngân hàng, vận tải, bưu điện,… kích thích các ngành kinh tế phát triển theo hướng thị trường, tăng nhanh các sản phẩm công nghiệp, nông lâm nghiệp phục vụ cho sản xuất.

      Sự phát triển hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới cùng với sự phân công lao động và thương mại nội địa sẽ tạo ra những đầu mối quan trọng về luồng hàng hoá, tiền tệ và giao thông. Đồng thời sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới sẽ làm hình thành các trung tâm thương mại quốc tế, các trung tâm xúc tiến thương mại.

       Hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới của tỉnh Điện Biên mới chỉ là những thương vụ nhỏ lẻ chủ yếu do thương nhân địa phương thực hiện. Khi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới được đẩy mạnh hàng hoá lưu thông sẽ diễn ra với khối lượng lớn hơn và thường xuyên hơn từ đó sẽ làm hình thành nhiều dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ vận tải, kho hàng, ngân hàng, khách sạn nhà hàng,…Sự hình thành nhiều ngành nghề mới sẽ tác động tới nhịp độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo hướng ngày càng phát triển vững chắc.

 1. 2.     Thúc đẩy chuyn dch cơ cu kinh tế:

     Giao lưu hàng hoá qua biên giới tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội của tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện để tỉnh đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, với sự phát triển của hoạt đông xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới sẽ thúc đẩy cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ. Việc tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ những hàng hoá mà tỉnh đang khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, bên cạnh đó cũng có thể nhập về những hàng hoá phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng mà bên Điện Biên khan hiếm ví dụ như nguyên liệu cho chế biến gỗ xuất khẩu ta có thể nhập từ các tỉnh bắc Lào. Cùng với sự phát triển của xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới hệ thống các chợ biên giới dọc theo đường biên sẽ thu hút nhiều lao động tham gia buôn bán từ đó nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

 1. 3.     Thúc đẩy các ngành kinh tế phát trin:

3.1.         Thúc đẩy s phát trin ca ngành sn xut nông – lâm nghip:

      Điện Biên có đường biên giới với Trung Quốc mà đây là một nước lớn với những thành tựu đáng nể trong lĩnh vực nông nghiệp như việc tạo ra giống lúa lai có năng xuất cao, có nhiều kinh nghiệm trong khôi phục rừng. Những thành tựu đó của nền nông nghiệp Trung Quốc là một cơ hội tốt để Điện Biên phát triển ngành nông nghiệp, hiện nay có nhiều giống  nông nghiệp của họ đã được áp dụng tại Điện Biên như giống lúa lai, các loại giống rau,…Nhiều loại vật tư phục vụ cho nông nghiệp như máy bơm, thức ăn gia súc, gia cầm, thuốc thú y và nhiều loại vật tư khác. Vì vậy tỉnh cần phải có chiến lược hợp tác lâu dài với Trung Quốc trong lĩnh vực này.

3.2.         Thúc đẩy s phát trin các ngành công nghip và xây dng:

       Trung Quốc có thế mạnh về các loại máy móc vì thế đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh đặc biệt là trong lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và chế biến thức ăn gia súc. Tuy chất lượng máy móc thiết bị của Trung Quốc hiện nay còn có nhiều dư luận không tốt xong nếu nhận xét một cách khách quan và tính toán đến hiệu quả kinh tế khi sử dụng thì tính khả thi khi nhập máy móc thiết bị từ nước này vào Điện Biên là rất lớn vì điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn.

3.3.         Thúc đẩy s phát trin cơ s h tng vùng biên gii:

      Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của nhiều ngành đặc biệt là xây dựng cơ bản và giao thông vận tải. Hàng hoá chu chuyển nhiều thì hệ thống đường giao thông sẽ được đầu tư mở rộng, hệ thống chợ biên giới sẽ được đầu tư xây mời hoặc nâng cấp và kéo theo đó là sự hình thành các kho hàng ở các cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu từ đó cũng sẽ được đầu tư với cơ sở vật chất khang trang hơn.

3.4.         Thúc đẩy hot động du lch phát trin:

   Khi xuất khẩu hàng hoá được đẩy mạnh các thủ tục xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh có nhu cầu phải đơn giản hoá khi đó việc đi lại qua đường biên giới sẽ dễ dàng hơn từ đó tạo ra sức hút với khách du lịch từ nước bạn sang thăm quan và nghỉ mát.

 1. 4.     Ci thin, nâng cao đời sng nhân dân các dân tc trong tnh:

     Phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới tạo ra nhiều ngành nghề mới góp phần giải quyết việc làm, tạo ra thu nhập nhiều hơn cho nhân dân. Một mặt nhân dân có thể tiêu thụ được hàng hoá mà mình sản xuất ra mặt khác có thể tiêu dùng những hàng hoá được sản xuất từ nước bạn với lợi ích kinh tế cao hơn so với tiêu dùng hàng hoá từ trong nước sản xuất ở một số mặt hàng. Cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng vùng biên giới như giao thông vận tải, thông tin liên lạc tạo ra điều kiện cho nhân dân các vùng giao lưu hàng hoá một cách thuận tiện hơn, sóng phát thanh truyền hình vươn tới những vùng biên tạo cho nhân dân đời sống tinh thần tốt hơn.

 1. 5.     Tăng cường hp tác vi các nước:

     Sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu thông qua các cửa khẩu biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự giao lưu kinh tế văn hoá giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh bắc Lào và Trung Quốc. Các văn bản hợp tác và các văn phòng đại diện của mỗi bên nằm ở nước bạn cũng như sự qua lại buôn bán của nhân dân dọc theo vùng biên giới của mỗi nước tạo ra sự giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau của các bên.

CHƯƠNG II: THC TRNG XÚC TIN XUT KHU QUA BIÊN GII TNH ĐIN BIÊN

 1. I.                  Khái quát v s thương mi – du lch Đin Biên:

1. Quá trình hình thành và phát trin

Sở thương mại- du lịch Điện Biên trước đây là sở thương mại- du lịch Lai Châu được chính thức thành lập từ năm 1963 khi tỉnh Lai Châu được tách ra từ khu tự trị Tây bắc và tái thành lập tỉnh Lai Châu. Trải qua 41 năm hình thành và phát triển đến đầu năm 2004 do yêu cầu quản lý tỉnh Lai Châu được tách ra thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, từ đây sở thương mại và du lịch Điện Biên cũng chính thức được thành lập với 66 cán bộ công chức viên chức, cơ cấu bộ máy tổ chức của sở thương mại-du lịch Điện Biên bao gồm một giám đốc, một phó giám đốc, một chi cục, một trung tâm xúc tiến, 5 phòng chức năng và các doanh nghiệp trực thuộc, cơ cấu bộ máy của sở được thể hiện rõ hơn qua sơ đồ 1.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s