Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương


LỜI NÓI ĐẦU

Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những mối nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi hướng đi cho phù hợp. Việc doanh nghiệp đứng vững chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù có ý nghĩa rất quan trọng trong mọi nền kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của kinh doanh: kinh doanh cái gì ? kinh doanh như thế nào? Do đó việc nghiên cứu và xem xét về vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là một bài toán rất khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm đến, đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có độ nhạy bén, linh hoạt trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.

Vì vậy, trong quá trình thực tập ở Công ty TNHH Thái Dương, với những kiến thức đã tích lũy được cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo – Thạc sĩ  Nguyễn Thanh Phong nên em đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương ” để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

Thực ra đây là một vấn đề có nội dung rất rộng vì vậy trong chuyên đề này em chỉ đi vào thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung cơ bản chuyên đề bao gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

Chương II: Thực trạng về hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương.

Chương III: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương.

Chuyên đề này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – Thạc sĩ  Nguyễn Thanh Phong. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quí báu đó.

                                               CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

 

I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP                                   

1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh

Từ tr­ước đến nay các nhà kinh tế đã đư­a ra nhiều khái niệm khác nhau về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

– Hiệu quả kinh doanh là mức độ hữu ích của sản phẩm sản xuất tức là giá trị sử dụng của nó (hoặc là doanh thu và nhất là lợi nhuận thu đư­ợc sau quá trình sản xuất kinh doanh). Khái niệm này lẫn lộn giữa hiệu quả và mục tiêu kinh doanh.

– Hiệu quả kinh doanh là sự tăng trư­ởng kinh tế phản ánh nhịp độ tăng của các chỉ tiêu kinh tế. Cách hiểu này chỉ là phiến diện, nó chỉ đúng trên mức độ biến động theo thời gian.

– Hiệu quả kinh doanh là mức độ tiết kiệm chi phí và mức tăng kết quả. Đây là biểu hiện của bản chất chứ không phải là khái niệm về hiệu quả kinh tế.

– Hiệu quả kinh doanh đư­ợc xác định bởi tỷ số giữa kết quả đạt đư­ợc với chi phí bỏ ra. Điển hình cho quan điểm này là tác giả Manfred – Kuhn và quan điểm này đư­ợc nhiều nhà kinh tế và quản trị kinh doanh áp dụng và tính hiệu quả kinh tế của các quá trình sản xuất kinh doanh.

Từ các khái niệm về hiệu quả kinh doanh trên ta có thể đư­a ra khái niệm ngắn gọn nh­ư sau: Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, vốn và các yếu tố khác) nhằm đạt đư­ợc mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra.

2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là nâng cao năng suất lao động xã hội và tiết kiệm nguồn lực lao động xã hội. Đây là hai mặt có mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh tế. Chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt đư­ợc mục tiêu kinh doanh, các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu năng của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí.

Để hiểu rõ về vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, ta cũng cần phân biệt giữa hai khái niệm hiệu quả và kết quả của hoạt động kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh là những gì mà doanh nghiệp đạt đư­ợc sau một quá trình kinh doanh nhất định, kết quả cần đạt được bao giờ cũng là mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp. Trong khi đó trong khái niệm về hiệu quả kinh doanh, ng­ười ta sử dụng cả hai chỉ tiêu kết quả và chi phí để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Vì vậy, yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải đạt kết quả tối đa với chi phí tối thiểu, hay chính xác hơn là đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định hoặc ngư­ợc lại đạt kết quả nhất định với chi phí tối thiểu. Chi phí ở đây đư­ợc hiểu theo nghĩa rộng là chi phí để tạo ra nguồn lực và chi phí sử dụng nguồn  lực, đồng thời phải bao gồm cả chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là giá trị của việc lựa chọn tốt nhất đã bị bỏ qua hay là giá trị của sự hy sinh công việc kinh doanh khác để thực hiện hoạt động kinh doanh này. Chi phí cơ hội phải đư­ợc bổ sung vào chi phí kế toán và loại ra khỏi lợi nhuận kế toán để thấy rõ lợi ích kinh tế thật sự. Cách tính nh­ư vậy sẽ khuyến khích các nhà kinh doanh lựa chọn phư­ơng án kinh doanh tốt nhất, các mặt hàng sản xuất có hiệu quả cao hơn.

3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Hiệu quả kinh doanh là một trong các công cụ hữu hiệu để các nhà quản trị thực hiện các chức năng của mình. Việc xem xét và tính toán hiệu quả kinh doanh không những chỉ cho biết việc sản xuất đạt ở trình độ nào mà còn cho phép các nhà quản trị phân tích, tìm ra các nhân tố để đ­ưa ra các biện pháp thích hợp trên cả hai phư­ơng diện tăng kết quả và giảm chi phí kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả. Với tư­ cách là một công cụ đánh giá và phân tích kinh tế, phạm trù hiệu quả không chỉ đư­ợc sử dụng ở giác độ tổng hợp, đánh giá chung trình độ sử dụng tổng hợp đầu vào trong phạm vi toàn doanh nghiệp mà còn sử dụng để đánh giá trình độ sử dụng từng yếu tố đầu vào ở phạm vi toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng nh­ư ở từng bộ phận cấu thành của doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh còn là sự biểu hiện của việc lựa chọn phư­ơng án sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp phải tự lựa chọn phư­ơng án sản xuất kinh doanh của mình cho phù hợp với trình độ của doanh nghiệp. Để đạt đư­ợc mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp buộc phải sử dụng tối ư­u nguồn lực sẵn có. Như­ng việc sử dụng nguồn lực đó bằng cách nào để có hiệu quả nhất lại là một bài toán mà nhà quản trị phải lựa chọn cách giải. Chính vì vậy, ta có thể nói rằng việc nâng cao hiệu quả kinh doanh không chỉ là công cụ hữu hiện để các nhà quản trị thực hiện các chức năng quản trị của mình mà còn là thước đo trình độ của nhà quản trị.

Ngoài những chức năng trên của hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nó còn là vai trò quan trọng trong cơ chế thị trường.

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sự tồn tại của doanh nghiệp đư­ợc xác định bởi sự có mặt của doanh nghiệp trên thị trư­ờng, mà hiệu quả kinh doanh lại là nhân tố trực tiếp đảm bảo sự tồn tại đó, đồng thời mục tiêu của doanh nghiệp là luôn tồn tại và phát triển một cách vững chắc. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu khách quan đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trư­ờng hiện nay. Do yêu cầu của sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp đòi hỏi nguồn thu nhập của doanh nghiệp phải không ngừng tăng lên. Như­ng trong điều kiện nguồn vốn và các yếu tố kỹ thuật cũng như­ các yếu tố khác của quá trình sản xuất chỉ thay đổi trong khuôn khổ nhất định thì để tăng lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh. Như­ vậy, hiệu quả kinh doanh là hết sức quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Một cách nhìn khác sự tồn tại của doanh nghiệp đư­ợc xác định bởi sự tạo ra hàng hóa, của cải vật chất và các dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của xã hội, đồng thời tạo ra sự tích lũy cho xã hội. Để thực hiện đ­ược như­ vậy thì mỗi doanh nghiệp đều phải vư­ơn lên và đứng vững để đảm bảo thu nhập đủ bù đắp chi phí bỏ ra và có lãi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Có như­ vậy mới đáp ứng đư­ợc nhu cầu tái sản xuất trong nền kinh tế. Như­ vậy chúng ta buộc phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh một cách liên tục trong mọi khâu của quá trình hoạt động kinh doanh như­ là một nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, sự tồn tại mới chỉ là yêu cầu mang tính chất giản đơn còn sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp mới là yêu cầu quan trọng. Bởi vì sự tồn tại của doanh nghiệp luôn luôn phải đi kèm với sự phát triển mở rộng của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự tích lũy đảm bảo cho quá trình sản xuất mở rộng theo đúng quy luật phát triển.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả kinh doanh  là nhân tố thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ trong kinh doanh. Chính việc thúc đẩy cạnh tranh yêu cầu các doanh nghiệp phải tự tìm tòi, đầu t­ư tạo nên sự tiến bộ trong kinh doanh. Chấp nhận cơ chế thị trư­ờng là chấp nhận sự cạnh tranh. Song khi thị trư­ờng ngày càng phát triển thì cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn. Sự cạnh tranh lúc này không còn là sự cạnh tranh về mặt hàng mà cạnh tranh về mặt chất lư­ợng, giá cả mà cò phải cạnh tranh nhiều yếu tố khác nữa. mục tiêu của doanh nghiệp là phát triển thì cạnh tranh là yếu tố làm cho doanh nghiệp mạnh lên nh­ưng ngư­ợc lại cũng có thể là cho doanh nghiệp không tồn tại đư­ợc trên thị trư­ờng. Để đạt đư­ợc mục tiêu là tồn tại và phát triển mở rộng thì doanh nghiệp phải chiến thắng trong cạnh tranh trên thị trư­ờng. Do đó doanh nghiệp cần phải có hàng hóa, dịch vụ chất lư­ợng tốt, giá cả hợp lý. Mặt khác hiệu quả lao động là đồng nghĩa với việc giảm giá thành, tăng khối l­ượng hàng hóa, chất lư­ợng, mẫu mã không ngừng đ­ược cải thiện nâng cao….

Thứ ba, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh chính là nhân tố cơ bản tạo ra sự thắng lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh trên thị trư­ờng. Muốn tạo ra sự thắng lợi trong cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Chính sự nâng cao hiệu quả kinh doanh là con đường nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tồn tại, phát triển của mỗi doanh nghiệp.

II. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp của doanh nghiệp

Nhóm chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

– Chỉ tiêu doanh thu trên 1 đồng chi phí của doanh nghiệp

Chỉ tiêu doanh thu trên 1 đồng chi phí của doanh nghiệp

=

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ của doanh nghiệp

Tổng chi phí và tiêu thụ trong kỳ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng chi phí và tiêu thụ trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này cao khi tổng chi phí thấp, do vậy nó có ý nghĩa khuyến khích các doanh nghiệp tìm ra các biện pháp giảm chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

– Chỉ tiêu doanh thu trên một đồng vốn sản xuất của doanh nghiệp

Sức sản xuất vốn của doanh nghiệp

=

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ của doanh nghiệp

Tổng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp: một đồng vốn kinh doanh sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Vì vậy, nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong việc quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả đồng vốn kinh doanh.

– Chỉ tiêu doanh lợi theo chi phí của doanh nghiệp

Chỉ tiêu doanh lợi theo chi phí của doanh nghiệp

=

Lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp

Tổng chi phí và tiêu thụ trong kỳ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này cho biết một đồng chi phí và tiêu thụ trong kỳ của doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

– Chỉ tiêu doanh lợi theo vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ tiêu doanh lợi theo vốn kinh doanh của doanh nghiệp

=

Lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp

Tổng vốn kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: một đồng vốn tạo ra được bao nhiêu doanh lợi. Nó phản ánh trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp.

– Chỉ tiêu doanh lợi theo doanh thu thuần của doanh nghiệp

Chỉ tiêu doanh lợi theo doanh thu thuần của doanh nghiệp

=

Lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp

Doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận từ một đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này có ý nghĩa khuyến khích doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc tốc độ tăng doanh thu phải lớn hơn tốc độ tăng chi phí.

2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản

2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động

– Chỉ tiêu năng suất lao động của doanh nghiệp

Chỉ tiêu năng suất lao động của doanh nghiệp

=

Tổng giá trị kinh doanh tạo ra trong kỳ của doanh nghiệp

Tổng số lao động bình quân trong kỳ của doanh nghiệp

 Chỉ tiêu này cho biết một lao động sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị kinh doanh.

– Chỉ tiêu kết quả kinh doanh trên một đồng chi phí tiền lương của doanh nghiệp

Chỉ tiêu kết quả kinh doanh trên 1 đồng chi phí tiền lương của doanh nghiệp

=

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ của doanh nghiệp

Tổng chi phí tiền lương trong kỳ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng chi phí tiền lương trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu.

– Chỉ tiêu lợi nhuận bình quân tính cho một lao động của doanh nghiệp

Chỉ tiêu lợi nhuận bình quân tính cho một lao động của doanh nghiệp

=

Lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp

Tổng số lao động bình quân trong kỳ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này cho biết bình quân một lao động trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

– Hệ số sử dụng lao động của doanh nghiệp

Hệ số sử dụng lao động của doanh nghiệp

=

Tổng số lao động được sử dụng của doanh nghiệp

Tổng số lao động hiện có của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này cho biết trình độ sử dụng lao động của doanh nghiệp.

– Hệ số sử dụng thời gian lao động của doanh nghiệp

Hệ số sử dụng thời gian lao động của doanh nghiệp

=

Tổng thời gian lao động thực tế của doanh nghiệp

Tổng thời gian lao động định mức của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này phản ánh thời gian lao động thực tế so với thời gian lao động định mức, nó cho biết tình hình sử dụng thời gian lao động trong doanh nghiệp.

MC LC

LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………………………………. 1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP            3

I. Khái niệm và vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở doanh nghiệp 3

1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh………………………………………………. 3

2.  Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp… 4

3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp… 5

II. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 8

1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp của doanh nghiệp thương mại………………… 8

2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ

 bản……………………………………………………………………………………….. 9

III. Một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh…………………………………………………………………………………….. 13

1. Đặc điểm về sản phẩm…………………………………………………………. 13

2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật………………………………………… 15

3. Đặc điểm về lao động………………………………………………………….. 17

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu…………………………………………………. 20

5. Đặc điểm về thị trường…………………………………………………………. 21

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG 23

I. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH Thái Dương    23

1. Quá trình hình thành công ty TNHH Thái Dương…………………….. 23

2. Quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thái Dương       23

II. Khái quát thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương   26

1. Những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh 26

2. Nguyên nhân gây ra hạn chế………………………………………………….. 32

III. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương  35

1. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp của doanh nghiệp 35

2. Thực trạng hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu tư cơ bản của doanh nghiệp     38

CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG………………………………………………………………………. 45

I. Mục tiêu và phương hướng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh       45

1. Mục tiêu và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới………… 45

2. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp……………………………… 47

II. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp  48

1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường     48

2. Xây dựng  chính sách sản phẩm…………………………………………….. 51

3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý…………………………………………. 53

4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm………………………. 55

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động……………………………………. 56

6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn……….. 58

7. Tăng cường liên kết kinh tế…………………………………………………… 61

III. Một số kiến nghị với nhà nước……………………………………………. 62

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………………… 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………………… 66

ĐỀ CƯƠNG CHI TIT

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

I. Khái niệm và vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở doanh nghiệp

1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh

2.  Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

II. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp của doanh nghiệp thương mại

2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản

2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản

2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn lưu động của doanh nghiệp

III. Một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

1. Đặc điểm về sản phẩm

2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật

3. Đặc điểm về lao động

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu

5. Đặc điểm về thị trường

5.1. Về thị trường cung ứng nguyên vật liệu và hàng hoá kinh doanh

5.2. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm

Chương II. thực trạng về hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thái dương

I. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH Thái Dương

1. Quá trình hình thành công ty TNHH Thái Dương

2. Quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thái Dương

2.1. Quá trình phát triển của công ty

2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

II. Khái quát thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương

1. Những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Những điểm mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.2. Những điẻm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2. Nguyên nhân gây ra hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan

2.2. Nguyên nhân chủ quan

III. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh Thái Dương

1. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp của doanh nghiệp

2. Thực trạng hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu tư cơ bản của doanh nghiệp

2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp 2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp

Chương III. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty tnhh Thái Dương

I. Mục tiêu và phương hướng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh

1. Mục tiêu và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới

1.1. Mục tiêu

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006

2. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp

2.1. Phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ

2.2. Phương hướng phát triển sản phẩm

II. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường

1.1. Thành lập phòng marketing

1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường

2. Xây dựng  chính sách sản phẩm

3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý

4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động

6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn

7. Tăng cường liên kết kinh tế

III. Một số kiến nghị với nhà nước

Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s