Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty Lelong Việt Nam tại Hà Nội


LỜI  NÓI ĐẦU

 

1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong quá trình học tập trên giảng đường và trải qua quá trình tại chi nhánh công ty Lelong tại Hà Nội cũng như qua thực tế giúp em tìm hiểu về tình hình kinh tế thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp làm cho em thấy được quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và hoạt động phát triển thị trường của chi nhánh công ty.

Thực tế thấy rằng bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào muốn tồn tại và phát triển trên thị trường thì yếu tố về thị trường của doanh nghiệp bao giờ cũng được quan tâm và đặt lên hàng đầu? các doanh nghiệp hiểu rằng có thị trường thì doanh nghiệp mới có thể đưa ra các biện pháp để duy trì và phát triển và khi thị trường của doanh nghiệp đựơc hình thành thì việc phát triển thị trường giúp doanh nghiệp có thêm những khách hàng mới khi đó doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận để có những bước tính toán tiếp theo của mình. Tóm lại thị trường của doanh nghiệp có vai trò quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chính vì thế mà em lựa chọn đề tài: “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty Lelong Việt Nam tại Hà Nội“. Đề tài này sẽ giúp em nắm rõ hơn về thị trường và phát triển thị trường của chi nhánh công ty nói riêng và quá trình phát triển thị trường của các doanh nghiệp nói chung để từ đó em có được những kiến thức nhất định để đánh giá và phân tích tình hình thị trường hiện nay và sau này nơi em có điều kiện công tác.

2.. Mục tiêu của đề tài:

 Qua việc chọn đề tại phát triển thị trường tiêu thụ của chi nhánh công ty  giúp em có thể đưa ra được mục tiêu nghiên cứu của mình:

* Đối với bản thân em: Giúp em hiểu rõ thêm về tình hình nền kinh tế thị trường hiện nay và tình hình hoạt động của chi nhánh công ty nơi em thực tập qua quá trình nghiên cứu sẽ giúp em có những kiến thức về thị trường của chi nhánh công ty và tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động và các giải pháp phát triển thị trường

* Đối với doanh nghiệp

Qua việc phân tích về thị trường cũng như việc phát triển thị trường của doanh nghiệp sẽ giúp chi nhánh công ty đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu của mình đồng thời cũng đưa ra được các ưu và nhược điểm của thị trường cũng như các mặt hạn chế của chi nhánh công ty để từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra những biện pháp khắc phục. Việc nghiên cứu đề tài sẽ giúp chi nhánh công ty phần nào đưa ra những biện pháp và chiến lược để thúc đẩy quá trình phát triển thị trường tiêu thụ tại nhưng thị trường mà doanh nghiệp chưa đạt tới phải phát triển thêm những thị trường mới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Trong quá trình thực tập tại chi nhánh công ty vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định vì thế đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài này chưa được rộng nên đối tượng và phạm vi nghiên cứu chủ yếu em chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình thị trường của chi nhánh công ty từ năm 2002 – 2005 cũng như phương hướng và nhiệm vụ của công ty từ nay đến năm 2010.

Trong thời gian thực tập tại chi nhánh công ty em được phân công về làm tại phòng Thị trường  nên đối tượng để nghiên cứu của đề tài này chỉ giới ở phòng Thị trường.

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Dựa trên cơ sở lý thuyết đã học trên giảng đường và những kiến thức thực tế và tài liệu hiện tại của chi nhánh công ty và phòng Thị trường của chi nhánh công ty Lelong Việt Nam tại Hà Nội nơi em thực tập nên phương pháp nghiên cứu đề tài đựơc tập trung ở những điểm:

– Nghiên cứu qua sự vận dụng lý thuyết về thị trường  vào tình hình phát triển thị trường ở các doanh nghiệp thương mại qua lý thuyết được học trong nhà trường.

–  Dựa trên các báo cáo thực tế về tình hình kinh doanh tại phòng thị trường cũng như các phòng ban khác của chi nhánh công ty.

– Các tài liệu hướng dẫn, tham khảo của nhà trường.

-Sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các anh, các chị tại chi nhánh công ty Lelong Việt Nam nơi em thực tập

5. Nội dung nghiên cứu

Chương I: Cơ sở lý thuyết về phát triển thị trường và giới thiệu tổng quan về chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam.

I, Cơ sở lý luận về phát triển thị trường và cơ sở để phát triển thị trường.

II, Tổng quan về chi nhánh Công ty Lelong Việt nam.

Chương II: Thực trạng kinh doanh và hoạt động phát triển thị trường của chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam.

I, Thực trạng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam giai đoạn 2002-2005

II, Thực trạng công tác phát triển thị trường của chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam giai đoạn 2002-2005

III, Đánh giá kết quả và rút ra kết luận về thị trường và phát triển thị trường của chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam.

Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường của chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam.

I, Mục tiêu và phương huớng của chi nhánh Công ty trong thời gian tới

II, Dự báo nhu cầu thị trường và mức độ cạnh tranh của chi nhánh Công ty trong thời gian tới.

III, Các giải pháp phát triển thị trường của chi nhánh Công ty

IV, Kết luận chương III

       

KT LUN

Sau khi nghiên cứu và thực tập tại chi nhánh Công ty về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam đã giúp em hiểu sâu hơn về tình hình kinh doanh của chi nhánh Công ty cũng như hoạt động của chi nhánh Công ty trên các lĩnh vực mà chi nhánh Công ty đang kinh doanh. Thông qua đó và dựa vào các kiến thức em đã học trong nhà trường và đặc biệt là kiến thức quản trị doanh nghiệp thương mại mà em đang theo học để đánh giá – phân tích tình hình thị trường cũng như phân tích thị trường của chi nhánh Công ty.

Trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo chi nhánh Công ty nơi em thực tập cũng như sự chỉ đạo tận tình của thầy giáo hướng dẫn Cn Anh Tun các thầy cô giáo đã giúp em nắm bắt thêm tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng do còn  nhiều hạn chế không tránh khỏi những thiếu sót trong chuyên đề thực tập này. Em mong được sự chỉ bảo tận tình hơn nữa của thầy hướng dẫn cũng như chi nhánh Công ty ơi em thực tập để giúp em có một hành trang và kiến thức tốt nhất khi thực tập và ra trường.

Em xin chân thành cm ơn!

Hà Ni, ngày 21/4/2006

Sinh viên thực tập

Nguyn Xuân Thưởng

TÀI LIU THAM KHO

 

1. Philipkotler – Marketing căn bản – NXB thống kê.

2. Tăng Văn Bền – Marketing dưới góc độ quản trị kinh doanh – NXB thống kê.

3. Nguyễn Tấn Phúc – Chiến lược và sách lược kinh doanh – NXB trẻ.

4. Philipkoler – Quản trị marketing – NXB trẻ

5. Đại học kinh tế quốc dân – Giáo trình marketing – NXB thống kê

6. TS. Ngô Trần Ánh – Quản trị doanh nghiệp – NXB thống kê

7. Các tài liệu của chi nhánh Công ty Lelong Việt nam.

– Phòng thị trường chi nhánh công ty Lelong Việt Nam tại Hà Nội

– Phòng kế toán chi nhánh công ty Lelong Việt Nam tại Hà Nội

MC LC

Lời  nói đầu. 1

Chương I: Cơ sở lý thuyết về phát triển thị trường và giới thiệu tổng quát về Chi nhánh Công ty Lelong Việt nam. 3

I. Cơ sở lý luận về thị trường và phát triển thị trường. 3

1. Khái niệm thị trường và phát triển thị trường. 3

1.1 Khái niệm  thị trường. 3

2 Nghiên cứu thị trường tiêu thụ hàng hoá. 5

3. Triển khai các chiến lược Marketing. 6

II. Khái quát về Chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam.. 7

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Lelong và Chi nhánh công ty Lelong Việt nam.. 7

1.1 Vài nét về Công ty Lelong Việt Nam.. 7

1.2 Vài nét về Chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam tại các tỉnh miền Bắc. 8

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Lelong và chi nhánh công ty Lelong. 9

3. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban của chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam. 10

3.1 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam.. 10

Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hoạt động phát triển thị trường của chi nhánh  công ty Lelong Việt Nam.. 14

I. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty giai đoạn 2002-2005  14

1. Tình hình thị trường sản phẩm của Công ty. 14

1.1 Thị trường sản phẩm Ăcquy. 14

1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của chi nhánh Công ty. 16

2. Thực trạng cạnh tranh trên thị trường. 17

3. Thực trạng khách hàng của chi nhánh Công ty: 18

4. Thực trạng kinh doanh tiệu thụ sản phẩm Ăcquy của chi nhánh Công ty giai đoạn 2002-2005. 18

4.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây  19

4.2 Phân tích kết cấu hàng hoá bán ra của chi nhánh Công ty qua các năm gần đây. 20

4.3 Phân tích tình hình tiêu thụ Ăcquy của chi nhánh Công ty theo khu vực thị trường. 22

II. Thực trạng công tác phát triển thị trường của chi nhánh Công ty trong giai đoạn 2002-2005. 24

1. Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường của chi nhánh Công ty Lelong Việt Nam   24

2 Thực trạng công tác xâm nhập thị trường của chi nhánh Công ty giai đoạn 2002-2005  25

3.  Thực trạng công tác phát triển thị trường hiện tại của chi nhánh Công ty  25

4.  Thực trạng phát triển của sản phẩm mới của chi nhánh Công ty trong giai đoạn 2002-2005. 26

5. Thực trạng phát triển đa dạng hoá sản phẩm tại chi nhánh Công ty. 28

III.Đánh giá kết quả và rút ra kết luận về thực trạng phát triển thị trường của chi nhánh Công ty. 28

1. Đánh giá chung về tình hình thị trường, phát triển của chi nhánh Công ty  29

2. Ưu – nhược điểm về thị trường và phát triển thị trường của chi nhánh Công ty  29

2.1 Ưu điểm và những mặt thuận lợi của chi nhánh Công ty trong công tác phát triển thị trường giai đoạn 2002-2005. 29

2.2 Nhược điểm.. 32

Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường của CNCTY Le Long Việt Nam. 34

I. Mục tiêu và phương hướng của CN Cty trong thời gian tới. 34

1. Phương hướng phát triển thị trường đầu vào của Chi nhánh Công ty trong thời gian tới. 34

2. Phương hướng phát triển thị trường đầu ra của chi nhánh Công ty trong thời gian tới. 35

II. Dự báo nhu cầu phát triển và mức độ cạnh tranh của Chi nhánh Công ty trong thời gian tới. 36

1. Dự báo nhu cầu thị trường. 36

2. Dự báo cạnh tranh của chi nhánh Công ty thời gian tới. 37

III. Các giải pháp phát triển thị trường của Chi nhánh Công ty. 38

1. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 38

2. Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao tính ưu việt của sản phẩm, đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh. 40

3. Xây dựng chính sách giá linh hoạt. 41

4. Đa dạng hoá các hình thức bán hàng hoàn thiện kênh tiêu thụ và phân phối sản phẩm   41

5. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng. 42

6. Các giải pháp quảng cáo khuyếch trương. 43

7. Đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ lao động. 43

III. Kết luận chương III. 44

Kết luận. 45

Tài liệu tham khảo. 46

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s