Hoàn thiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghệ của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư


LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay xu hướng sử dụng các thiết bị công nghệ cao như hệ thống ứng dụng mã vạch, các thiết bi an toàn an ninh đang ngày càng trở nên cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp. Các sản phẩm này giúp cho việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trở nên có hiệu quả hơn, đảm bảo về tính mạng và tài sản của doanh nghiệp. Do đó việc sử dụng các thiết bị này trong doanh nghiệp đang ngày càng trở nên bức xúc.

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư là một công ty trẻ, mới thành lập, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm  công nghệ cao. Hiện nay trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện này càng nhiều các công ty lớn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực này. Trong tương lai số lượng công ty tham gia cung ứng loại thiết bị này sẽ ngày càng nhiều. Do đó việc cạnh tranh gay gắt giữa các công ty là không thể tránh khỏi. Việc tiêu thụ sản phẩm ngày càng trở nên khó khăn. Để đứng vững trên thị trường và đạt được mục tiêu lâu dài của công ty là đứng trong Top 10 công ty cung ứng các sản phẩm này trên thị trường Việt Nam vào năm 2008 thì việc lập một kế hoạch tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh số bán của công ty là một việc rất quan trọng. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được thị trường tiêu thụ khối lượng sản phẩm, qui cách mẫu mã chủng loại để từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Đồng thời giúp doanh nghiệp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực chủ động ứng phó với những thay đổi trên thị trường.

Qua thời gian thực tập tại công ty, từ các kiến thức đã học về việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cùng với tình hình thực tế tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư, được sự hướng dẫn của thầy giáo ThS. Nguyễn Anh Tuấn, em mạnh dạn chọn đề tài:

Hoàn thiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghệ của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư

Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:

Chương I     : Lý luận về công tác kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

Chương II   : Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện kê hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư

Chương III  : Hoàn thiện công tác xây dựng kê hoạch tiêu thụ sản phẩm và biện pháp tổ chức thực hiện kê hoạch tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư trong những năm tới

Do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế, chuyên đề không tránh khỏi có nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy giáo và toàn thể các bạn để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo ThS. Nguyễn Anh Tuấn cùng với sự giúp đỡ của các anh chị, các cô chú công tác tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TIÊU THỤ

SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I-TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

  1. 1.     Khái niệm, sự cần thiết và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm

1.1. Khái niệm chung về tiêu thụ sản phẩm

Theo nghĩa hẹp, quá trình tiêu thụ sản phẩm gắn liền với sự thanh toán giữa người mua và người bán và sự chuyển quyền sở hữu hàng hoá.

Theo nghĩa rộng thì tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu tìm hiêu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng và tổ chức sản xuất, thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng… nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất.

Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá, quá trình chuyển hoá hình thái giá trị của hàng hoá từ hàng sang tiền. Sản phẩm được coi là tiêu thụ khi được khách hàng chấp nhận thanh toán tiền hàng. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá là sản phẩm sản xuất để bán và thu lợi nhuận.

Thực tế cho thấy, thích ứng với mỗi cơ chế quản lý kinh tế khác nhau, công tác tiêu thụ sản phẩm được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, vấn đề tiêu thụ sản phẩm được thực hiện hết sức đơn giản. Nhà nước cấp chỉ tiêu cung ứng vật tư cho các đơn vị sản xuất theo số lượng đa xác định trước và quan hệ giữa các ngành và các bộ phận trọng nền kinh tế chủ yếu là quan hệ dọc, được kế hoạch hoá bằng chế độ cấp phát giao nộp sản phẩm hiện vật. Các doanh nghiệp chủ yếu thực hiện chức năng sản xuất, việc đảm bảo các yếu tố vật chất đầu vào như; nguyên vật liệu, nhiện liệu… được cấp trên bao cấp theo các chỉ tiêu cấp phát. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong thời kỳ này được thực hiện theo kế hoạch giao nộp sản phẩm với giá cả và địa chỉ do nhà nước quy định sẵn. Do không có môi trường cạnh tranh chất lượng hàng hoá ngày càng giảm sút, mẫu mã kiểu dáng ngày càng đơn điệu. Như vậy trong nền kinh tế tập trung khi mà ba vấn đề cơ bản: sản xuất cái gì? sản xuất bào nhiêu? sản xuất cho ai? đều do Nhà nước quyết định thì tiêu thụ sản phẩm chỉ là việc tổ chức bán sản phẩm hàng hoá sản xuất ra theo kế hoạch và giá cả được ấn định từ trước. Còn trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ là mục đích cơ bản của sản xuất hàng hoá, hàng hoá sản xuất ra có tiêu thụ được thì doanh nghiệp mới thu được lợi nhuận, mới hoàn thành được vòng chu chuyển vốn kinh doanh và thực hiện quá trình tái sản xuất mở rộng. Trong thời kỳ này, tiêu thụ sản phẩm gắn người sản xuất với người tiêu dùng, nó giúp cho người sản xuất nắm bắt kịp thời những thông tin phản hồi để tổ chức sản xuất với số lượng, chất lượng và thời gian hợp lý, đồng thời khách hàng được tìm hiểu kỹ về hàng hoá tăng khả năng thoả mãn nhu cầu.

Chuyển sang cơ chế thị trường các doanh nghiệp luôn đối mặt với môi trường kinh doanh biến động không ngừng và có rất nhiều rủi ro cũng như thách thức. áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và khâu tiêu thụ sản phẩm được coi là một trong nhũng khó khăn hàng đầu hiện nay của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp sản xuất phải tự chịu trách nhiệm với tất cả các quyết định sản xuất kinh doanh của mình. Do vậy mà hiện nay, tiêu thụ sản phẩm đã trở thành vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp.

1.2.          Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm:

Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là một trong sáu chức năng hoạt động của doanh nghiệp là: sản xuất, tiêu thụ, hậu cần kinh doanh, tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá, là đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đề nơi tiêu ding. Nó là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu ding. Trong quá trình tuần hoàn các nguồn vật chát, việc mua và bán các sản phẩm của doanh nghiệp được thực hiện, giữa hai khâu này có sự khác nhau, quyết định tới bản chất của hoạt động thương mại đầu vào và hoạt động thương mại đầu ra của doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là tiền đề không thể thiếu để hoạt động sản xuất có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ quyết định hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập, tự tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đối với doanh nghiệp thương mại phải tiến hành rất nhiều hoạt động khác nhau như tạo nguồn, mua hàng, nghiên cứu thị trường, quản lý dự trữ… thì trong đó tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng mấu chốt nhất. Chỉ có tiêu thụ sản phẩm tốt thì doanh nghiệp thương mại mới có thể thu hồi vốn kinh doanh, thu lợi nhuận và tái mở rộng kinh doanh. Có thể nói ràng, tiêu thụ sản phẩm phản ánh đầy dủ những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Sự cần thiết của hoạt động tiêu thụ sản phẩm thể hiện rõ ở những vai trò của nó như:

– Tiêu thụ sản phẩm là khâu phản ánh kết quả cuối cùng của sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp có thể đặt ra nhiều muc tiêu cho quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển của mình và chính quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ phản ánh sự đúng đắn, mục tiêu của chiến lược kinh doanh, phản ánh sự nỗ lực cố gàng của doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời thể hiện trình độ tổ chức, năng lực điều hành, tỏ rõ thế và lực của doanh nghiệp trên thương trường.

– Tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất “tái sản xuất ra sản phẩm để bán” đó là phương châm cơ bản của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, ngay cả khi doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm tuyệt vời về chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng song điều đó sẽ không có ý nghĩa nếu như những sản phẩm đó không được đưa ra thị trường và được thị trường chấp nhận. Hơn nữa bất kỳ một doanh nghiệp nào dù có quy mô lớn đến đâu thì nguồn lực của nó cùng có giới hạn, họ sẽ chỉ sản xuất tới một giới hạn nào đó rồi sẽ phải dừng hoạt động nếu không tái tạo lại được nguồn lực sản xuất. Do đó để có thể tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng thì doanh nghiệp phải tiêu thụ sản phẩm do mình sản xuất ra. Chính khâu tiêu thụ lúc này lại là khâu quyết điịnh doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động được nữa hay không. Nếu hoạt động tiêu thụ sản phẩm diễn ra suôn sẻ, sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ, doanh thu đủ để bù đắp chi phí và có lãi thì doanh nghiệp có điều kiện để tiếp tuc tồn tại và phát triển và ngược lại doanh nghiệp sẽ phải rút lui khỏi thị trường.

– Tiêu thụ sản phẩm được thực hiện theo chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã vạch ra, hàng hoá của doanh nghiệp được khách hàng chấp nhận, uy tín của doanh nghiệp được giữ vững và củng cố trên thương trường. Bán hàng trong khâu tiêu thụ sản phẩm có quan hệ mật thiết với khách hàng, ảnh hưởng đến niềm tin, uy tín và sự tái tạo nhu cầu của người tiêu dùng. Do đó, tiêu thụ sản phẩm cũng là vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

– Tiêu thụ sản phẩm là một mắt xích quan trọng trong thực hiện mực đích kinh doanh của doanh nghiệp la lợi nhuận. Vì vậy nó quyết định và chi phối các hoạt động nghiệp vụ khác của doanh nghiệp như: nghiên cứu thị trường, tạo nguồn mua hàng, dịch vụ, công tác dự trữ…

– Tiêu thụ sản phẩm có vai trò gắn kết người sản xuất với người tiêu ding, trực tiếp thực hiện chức năng lưu thông hàng hoá phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Đảm bảo cân đối giữa cung và cầu , ổn định giá cả thị trường. Khi doanh nghiệp có lãi, tiếp tục tái sản xuất thì doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các nguồn lực xã hội làm yếu tố đầu vào như nguyên liệu, vốn, sức lao động và mua các yếu tố khác của doanh nghiệp bạn. Do đó tạo ra hàng loạt các hoạt động dây chuyền kế tiếp thúc đẩy sự đi lên, phát triển của cả nền Kinh tế Quốc dân . Như vậy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp không những có vai trò to lớn đối với bản thân doanh nghiệp đó mà nó còn có vai trò và ảnh hưởng nhất định đối với xã hội .


2. Khái niệm, sự cần thiết và ý nghĩa của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

          2.1. Khái niệm chung về công tác kế hoạch hoá

          Kế hoạch hoá là hoạt động có hướng đích của Chính phủ, của các doanh nghiệp hay hộ gia đình nhằm đạt được những mục tiêu đã định. Chức năng chủ yếu của kế hoạch hoá là tính toán các nguồn tiềm năng, dự kiến khai thác các khả năng có thể huy động và phối hợp các nguồn tiềm năng ấy theo những định hướng chiến lược đã định để tạo nên một cơ cấu hợp lí, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và giữ cân bằng các yếu tố trên tổng thể. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị kinh tế thì hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu, mục tiêu bao trùm lên các mục tiêu khác. Kế hoạch cho phép các doanh nghiệp biết đến hướng đi trong thời gian sắp tới, nó là cơ sở để xem xét đến các hoạt động khác của công ty như: tài chính, vốn, thị trường, khách hàng, moi trường kinh doanh… và với mỗi sự thay đổi thì doanh nghiệp có cách ứng phó như thế nào với mỗi thay đổi đó. Do vậy hiện nay vai trò của kế hoạch hoá không giảm đi mà càng được tăng cường như một công cụ, một yếu tố để tổ chức và quản trị các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.

          Trong nền kinh tế quốc dân kế hoạch hoá có thể chia làm hai loại: một là kế hoạch kinh tế – xã hội (kế hoạch vĩ mô) là kế hoạch của Chính phủ, đây là kế hoạch  định hướng, hướng dẫn cho sự phát triển và những cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân. Kế hoạch này phải vừa đảm bảo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo thống nhất giữ tăng trưởng kinh tế với công bằng, ổn định và tiến bộ xã hội. Hai là kế hoạch sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp( kế hoạch vi mô), kế hoạch này do các doanh nghiệp tự xây dựng và tự thực hiện trên định hướng của kế hoạch vĩ mô dựa trên nguồn lực của doanh nghiệp và thị trường của doanh nghiệp. Kế hoạch vi mô phải đạt mục tiêu: vừa đảm bảo nhu cầu về hàng hoá hoặc dịch vụ của xã hội vừa đảm bảo cho doanh nghiệp đạt được lợi nhuận để tái sản xuất kinh doanh. Cụ thể, căn cứ vào tiêu thức thời gian thì kế hoạch kinh doanh có thể chia thành:

Kế hoạch dài hạn: Có thể coi đây như là một chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nó định hướng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian tương đối dài và bao gồm hệ thống những mục tiêu, chính sách, biện pháp thực hiện những mục tiêu dó của doanh nghiệp.

Kế hoạch trung hạn: Thưòng có thời gian 2, 3 năm nhằm phác thảo chương trình trung hạn để thực hiện kế hoạch hoá dài hạn, tức là để đảm bảo tính khả thi lĩnh vực mục tiêu, chính sách và giải pháp đựoc hoạch điịnh trong chiến lược đã chọn.

Kế hoạch 1 năm: Kế hoạch này cụ thể những mục tiêu, phương hướng hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch. Có thể nói, đây là kế hoạch điều hành, bao gồm cả việc thiết lập các cân đối, cụ thể trên cơ sở nghiện cứu, dự báo thị trường mà điều chỉnh các kế hoạch tiếp theo.

Căn cứ vào mối quan hệ giữa các kế hoạch trong phạm vi doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh – kĩ thuật – tài chính – xã hội ở doanh nghiệp thương mại bao gồm:

– Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá: đây là kế hoạch hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp thương mại. Kế hoạch này phản ánh chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất, đặc trưng nhất của doanh nghiệp thương mại là lưu chuyển hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng. Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp phản ánh toàn bộ khối lượng công việc nghiệp vụ chủ yếu của doanh nghiệp: mua vào, bán ra, dự trữ hàng hoá. Đây vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện để doanh nghiệp thương mại đạt được mục đích của hoạt động kinh doanh. Hơn nữa các chỉ tiêu của kế hoạch lưu chuyển hàng hoá còn là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch khác như kế hoạch vốn kinh doanh, kế hoạch chi phí lưu thông, kế hoạch lao động, … Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp thương mại là bảng tính toán tổng hợp những chỉ tiêu bán ra, mua vào và dự trữ hàng hoá đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở khai thác tối đa các khả năng có thể có của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch. Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp  thương mại bao gồm ba bộ phận chủ yếu:

+       Kế hoạch bán hàng.

+       Kế hoạch mua hàng.

+       Kế hoạch dự trữ hàng hoá.

–         Kế hoạch kỹ thuật bao gồm các chỉ tiêu trang thiết bị mới, các biện pháp cải tiến và áp dụng công nghệ tiện tiến vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

–         Kế hoạch tài chính – tiền tệ: Bao gồm kế hoạch huy động và sử dụng vốn kinh doanh, kế hoạch chi phí lưu thông, kế hoạch doanh thu và lãi lỗ, kế hoạch giá cả, kế hoạch nộp ngân sách…

–         Kế hoạch vận chuyển: Bao gồm kế hoạch vận chuyển hàng hoá từ nơi mua đến kho của doanh nghiệp thương mại và kế hoạch vận chuyển hàng hoá tới tay khách hàng của doanh nghiệp. Kế hoạch này xác định xem là doanh nghiệp sẽ thực hiện việc vận chuyển hàng hoá từ nơi mua về kho hay là do doanh nghiệp cung ứng làm, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hpá cho khách hàng hay là khách hàng tự vận chuyển.

– Kế hoach hoá kho tàng: tạo ra cơ sở cho các quyết định dự trữ dài và ngắn hạn. Các quyết định dài hạn đề cập trước hết đến việc lựa chọn địa điểm kho tàng, vấn đề hình thành và tổ chức kho tàng. Các quyết định kho tàng như thế mang đặc điểm chỉ một lần quyết điịnh cho cả một thời kỳ dài. Các quyết điịnh ngắn hạn đề cập đến số lượng lưu kho và thời gian lưu kho trung bình.

2.2. Sự cần thiết của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm:

Từ những bài học thực tế, không chỉ các nước theo mô hình quản lý tập trung mà ở các nước kinh tế thị trường phát triển và đặc biệt là ở các nước đang phát triển thuộc thế giới thứ ba về việc chấp nhận và áp dụng khá rộng rãi công tác kế hoạch hoá phần nào đã khẳng định rằng: Sự tồn tại của công tác kế hoạch hoá nói chung, kế hoạch thương mại nói riêng là một yếu tố khách quan cần phải được tăng cường và đổi mới. Xét về mặt bản chất thì kế hoạch hoá là một hoạt động chủ quan có ý thức, có tổ chức của con người, con người trước khi bắt tay vào làm việc gì đều hình dung trước công việc và suy nghĩ cách làm tối ưu nhất đối với mình, dự kiến trước các tình huống xẩy ra để chủ động ứng phó có thể nói là kinh nghiệm được truyền từ đời này qua đời khác. Con người không bằng lòng với hiện tại mà luôn có xu hướng phấn đấu vươn lên để có kết quả ngày càng tốt đẹp. Do đó con người luôn đề ra các chỉ tiêu để mình phấn đấu thực hiện và việc chuẩn bị trước tất cả các điều kiện để tiến hành công việc đó cùng có thể được xem như một phần của công tác kế hoạch hoá.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ theo ngành nghề kinh doanh, đặc điểm sản xuất cũng như những mục tiêu đặt ra. Doanh nghiệp phải hình thành, phải hoạch định ra những công đoạn cách thức tổ chức tiến hành công việc ở mỗi công đoạn khác nhau .Đó là cơ sở cho các hoạt động khi chính thức bước vào sản xuất kinh doanh .Mặt khác doanh nghiệp được tổ chức từ nhiều thành viên khác nhau từ người quan lý đến đội ngũ công nhân. Các thành viên này phải có sự liên kết chặt chẽ thông qua công việc của mình . Muốn vậy, họ phải nắm được nội dung, mục tiêu của công việc là gì? Cách thức tiến hành như thế nào? Trình tự tiến hành… Tất cả những vấn đề đặt ra đó là nhiệm vụ cũng như nội dung của công tác kế hoạch hoá trong doanh nghiệp .

Kế hoạch kinh doanh chính là một công cụ , một yếu tố để tổ chức và quản trị các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sao cho có hiệu quả. Kế hoạch kinh doanh có chức năng chủ yếu là tính toán các tiềm năng, dự kiến khai thác các khả năng có thể huy động và phối hợp các nguồn tiềm năng ấy theo những định hướng chiến lược đã định để tạo ra một cơ cấu hợp lý thúc đẩy tăng trưởng nhanh và giữ cân bằng các yếu tố trên tổng thể .

Kế hoạch kinh doanh chính là một công cụ , một yếu tố để tổ chức và quản trị các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sao cho có hiệu quả . Kế hoạch kinh doanh có chức năng chủ yếu là tính toán các tiềm năng ,dự kiến khai thác các khả năng có thể huy động và phối hợp các nguồn tiềm năng ấy theo những định hướng chiến lược đã định để tạo ra một cơ cấu hợp lí thúc đẩy tăng trưởng nhanh và giữ cân bằng các yếu tố trên tổng thể .

Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là kế hoạch cơ bản và là một bộ phận hợp thành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Nó có mối quan hệ mật thiết và còn là cơ sở để lập các kế hoạch khác trong doanh nghiệp như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, vốn kinh doanh, kế hoạch lao động… Hơn nữa vì tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng nhất, là nhiệm vụ trung tâm và là mục tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh nên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm được coi là quan trọng nhất và là kế hoạch chủ yếu của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

2.3.  Ý nghĩa của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm:

Ra đời từ sự phát triển của sản xuất và phân công lao động xã hội doanh nghiệp thương mại trở thành một bộ phận trung gian độc lập giữa sản xuất và tiêu dùng, thực hiện chức năng phục vụ nhu cầu của sản xuất, tiêu dùng về các loại hàng hoá trong nền kinh tế quốc dân, phát hiện nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ trên thị trường và tìm mọi cách để thoả mãn nhu cầu đó. Không ngừng nâng cao trình độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giải quyết tốt các mỗi quan hệ nội bộ doanh nghiệp và quan hệ giữa doanh nghiệp với bên ngoài. Để có thể thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải làm tốt công tác lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện tốt kế hoạch đó, trong đó kế hoạch tiêu thu sản phẩm là cơ bản nhất.

Là một khâu trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm có đầy đủ tất cả các vai trò của kế hoạch kinh doanh, mặt khác do tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, nó quyết điịnh việc mở rộng  và phát triển của doanh nghiệp nên làm thế nào để tiêu thụ sản phẩm tốt, bán được nhiều hàng hoá là một vấn đề các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm nếu được xây dựng đầy đủ, khả thi sẽ giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tốt hơn và xác định các nguồn năng lực tiềm tàng về vật tư kỹ thuật, lao động, nguồn vốn có thể huy động trong năm kế hoạch. Từ đó doanh nghiệp thực hiện tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm, làm tăng doanh số bán, giúp doanh nghiệp tăng vị thế trên thương trường, phạm vi thị trường rộng khắp và quy mô lớn.

Kế hoạch tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng góp phần làm cho quá trình kinh doanh diễn ra liên tục, có hiệu quả. Nhờ có kế hoạch thị trường mà doanh nghiệp chủ động nắm bắt thị trường, nguồn hàng, ký kết các hợp đồng kinh tế. Mặt khác nhờ có lập kế hoạch tiêu thu sản phẩm mà các doanh nghiệp mới biết được tiêu thụ sản phẩm của mình so với kế hoạch đã được chưa để từ đó có hướng phần đấu vươn lên. Lập kế hoạch tiêu thụ giúp cho tổ chức tốt hoạt động thị trường nhằm tạo ra các ưu thế trong cạnh tranh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, bằng việc sử dụng các phương thức thị trường và giá bán hợp lý, tổ chức tốt hoạt động quảng cáo, xúc tiến và yểm trợ bán hàng cho doanh nghiệp, tạo ra ưu thế trong cạnh tranh mở rộng thị trường hiện tại và chiếm lĩnh phát triển các thị trường mới. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm góp phần giúp doanh nghiệp xây dựng các chỉ tiêu hoạt động để sau này làm căn cứ kiểm tra, đánh giá buộc công ty phải xác định rõ phương hướng mục tiêu kinh doanh, chiến lược kinh doanh cụ thể, nó đảm bảo cho công ty có khả năng đối phó với những biến động bất ngờ, nó thể hiện cụ thể hơn mối quan hệ qua lại giữa chức nhiệm vụ của tất cả những người có trách nhiệm trong doanh nghiệp. Hơn nữa, lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm còn là cơ sở và điều kiện để lập các kế hoạch khác trong doanh nghiệp như kế hoạch tạo nguồn, kế hoạch dự trữ, kế hoạch vốn … Nếu như kế hoạch mua hàng, dự trữ được lập đúng, đủ nhưng việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm không bám sát các nhu cầu của khách hàng, không phù hợp với tiềm lực và khả năng của doanh nghiệp thì các kế hoạch kia dù có chuẩn xác đến bao nhiêu thì mục tiêu cuối cùng là doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Vì những lí do trên mà kế hoạch tiêu thụ sản phẩm được các doanh nghiệm đặc biệt quan tâm và xem đây là kế hoạch quan trọng nhất, cơ bản nhất trong hệ thống các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

KT LUN

 

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư là một công ty mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và cung ứng, lắp đặt các trang thiết bị công nghệ cao, mang tính mới mẻ. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty gặp không ít những khó khăn thách thức cũng như  những cơ hội phát triển. Vượt lên những khó khăn như trang thiết bị còn hạn chế, cơ sở vật chất còn kém, vốn ban đầu ít, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định, từng bước đưa hoạt động của công ty đi vào ổn định và làm ăn có hiệu quả.

Qua thời gian thực tập tại công ty, được sự giúp đỡ hướng dẫn của cán bộ công nhân viên trong công ty, em đã có được một sự hiểu biết tương đối về sự hoạt động của công ty. Từ đó em đã mạnh dạn đưa ra những kiến nghị và một số giải pháp  chung để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, phát triển thị trường với hy vọng góp phần nhỏ nhằm khắc phục những khó khăn ban đầu và hạn chế những thiếu sót trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths. Nguyễn Anh Tuấn cùng cán bộ công nhân viên công ty TNHH phát triển công nghệ và đầu tư đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này!

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

  1. Giáo trình Kinh tế thương mại- PGS.TS. Đặng Đình Đào – PGS.TS. Hoàng Đức Thân – 2001.
  2. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường – Đào Duy Hân – NXB Giáo dục – 2000.
  3. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Hoàng Minh Đường – PTS. Nguyễn Thừa Lộc – NXB Giáo dục – 1999.
  4. Chiến lược và sách lược kinh doanh – NXB TP. Hồ Chí Minh – 1999.
  5. Marketing căn bản – NXB Thống kê – 2000
  6. Quản trị Marketing – NXB Prentice Hall – 1980.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………………….. 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI……………………………………………………………………………………………………… 3

I. TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM……………………. 3

1. Khái niệm, sự cần thiết và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm………….. 3

1.1 Khái niệm chung về tiêu thụ sản phẩm……………………………….. 3

1.2.Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm:……………………………………. 4

2. Khái niệm, sự cần thiết và ý nghĩa của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 7

2.1. Khái niệm chung về công tác kế hoạch hoá………………………… 7

2.2. Sự cần thiết của kế hoạch tiêu thu sản phẩm:……………………… 9

2.3. Ý nghĩa của kế hoạch tiêu thu sản phẩm:…………………………. 11

II. TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THU SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI………………………………………………………………………………….. 13

1. Căn cứ lập kế hoạch tiêu thu sản phẩm…………………………………. 13

2. Trình tự lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm……………………………….. 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SITD……………… 19

I. Một số nét khái quát về công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ SITD 19

1. Quá trình  hình thành và phát triển………………………………………. 19

2. Bộ máy tổ chức quản lý và các mối quan hệ…………………………… 21

2.1. Sơ đồ tổ chức……………………………………………………………….. 21

2.2. Cơ cấu nhân sự, chức danh thành viên của công ty S-ITD…… 21

II. CÁC ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ……………………………………………………………………………………………………. 23

1. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của công ty………………………… 23

2. Các loại hình sản phẩm của công ty……………………………………… 24

2.1. Hệ thống thiết bị mã vạch………………………………………………. 24

2.2. Hệ thống kiểm soát và chấm công…………………………………… 25

2.3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy……………………………………… 25

3. Dịch vụ…………………………………………………………………………….. 25

3.1. Tư vấn, thiết kế hệ thống……………………………………………….. 25

3.2. Thiết kế hệ thống………………………………………………………….. 25

3.3. Lắp đặt……………………………………………………………………….. 25

3.4. Bảo dưỡng…………………………………………………………………… 26

3.5. Bảo hành…………………………………………………………………….. 26

4. Thị trường và đối thủ cạnh tranh………………………………………….. 26

III. THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA……………………………………………………………………………………………… 26

1. Các dự án tiêu biểu đã thực hiện…………………………………………… 27

2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty        28

3. Phân tích tình hình tài chính………………………………………………… 30

IV. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI          34

1. Những mục tiêu chủ yếu của công ty…………………………………….. 34

2. Phương hướng phát triển của công ty……………………………………. 35

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM……………………. 37

I-HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TIÊU THU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ……………………………………………………………………………… 37

1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường……………………………… 37

2. Hoàn thiện nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm     39

3. Phân công và phối hợp trong xây dựng và thực hiện kế hoạch………..41

4. Hoàn thiện công tác xác định tiêu thụ sản phẩm…………………… 421

4.1.Hoàn thiện công tác xác định nguồn hàng…………………………. 42

4.2. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm…. 43

5. Hoàn thiện bộ máy xây dựng kế hoạch và công tác cán bộ…………44

II- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ……………………………………………………….. 45

1. Quán triệt các nội dung cụ thể của kế hoạch đến các bộ phận…… 46

3. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch…………………………….. 48

KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………… 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………… 51

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s