PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN


MỤC LỤC

Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU………………………………………………………….. 1
1.1. ðẶT VẤN ðỀNGHIÊN CỨU …………………………………………………… 1
1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu ………………………………………………………… 1
1.1.2. Căn cứkhoa học và thực tiễn…………………………………………………. 2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ……………………………………………………… 3
1.2.1. Mục tiêu chung…………………………………………………………………… 3
1.2.2. Mục tiêu cụthể…………………………………………………………………… 3
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………………. 4
1.3.1. Không gian ……………………………………………………………………….. 4
1.3.2. Thời gian …………………………………………………………………………… 4
1.3.3. ðối tượng nghiên cứu ………………………………………………………….. 4
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
ðẾN ðỀTÀI NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 4
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………….. 6
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN …………………………………………………………… 6
2.1.1. Một sốvấn ñềchung vềphân tích hiệu quả
hoạt ñộng kinh doanh …………………………………………………………………. 6
2.1.2. Phương pháp phân tích ………………………………………………………. 8
2.1.3. Các chỉtiêu tài chính cơbản
ñánh giá hiệu quảhoạt ñộng kinh doanh ………………………………………. 13
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………. 16
2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu …………………………………………….. 16
2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu…………………………………………….. 16

Chương 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢCỦA CÔNG TY
CỔPHẦN MAY TIỀN TIẾN …………………………………………………… 18
3.1. SƠLƯỢC VỀCÔNG TY CỔPHẦN MAY TIỀN TIẾN …………….. 18
3.1.1. Giới thiệu công ty ………………………………………………………………. 18
3.1.2. Cơcấu tổchức …………………………………………………………………… 20
3.1.3. Thuận lợi, khó khăn của công ty trong thời gian qua
và phương hướng phát triển trong thời gian tới ……………………………. 23
3.1.4. Phương hướng phát triển trong thời gian tới………………………… 23
3.2. KẾT QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ………… 24
3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU ………………………………….. 26
3.3.1. Phân tích doanh thu theo thành phần ………………………………….. 26
3.3.2. Phân tích doanh thu theo cơcấu mặt hàng …………………………… 30
3.3.3. Phân tích doanh thu theo thịtrường ……………………………………. 34
3.4. PHÂN TÍCH CHI PHÍ ……………………………………………………………… 36
3.4.1. Giá vốn hàng bán……………………………………………………………….. 37
3.4.2. Chi phí bán hàng ……………………………………………………………….. 37
3.4.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp ……………………………………………… 40
3.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN ……………………………………. 42
3.5.1. Phân tích chung lợi nhuận của công …………………………………….. 42
3.5.2. Phân tích lợi nhuận theo kỳkếhoạch…………………………………… 44
3.6. PHÂN TÍCH CÁC CHỈTIÊU TÀI CHÍNH ………………………………. 46
3.6.1. Phân tích các chỉtiêu vềkhảnăng thanh toán ………………………. 46
3.6.2. Phân tích các chỉtiêu hoạt ñộng ………………………………………….. 48
3.6.3. Phân tích các chỉtiêu vềhiệu quảsửdụng vốn……………………… 50
3.6.4. Phân tích các chỉtiêu vềkhảnăng sinh lợi……………………………. 53

Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG……………… 56
4.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ðẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ …. 56
4.1.1. Nguyên nhân chủquan………………………………………………………. 56
4.1.2. Nguyên nhân khách quan …………………………………………………. 56
4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
TỪHOẠT ðỘNG KINH DOANH…………………………………………………… 57
Chương5: MỘT SỐGIẢI PHÁP …………………………………………….. 64
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN ………………………………………………… 64
5.2. MỘT SỐGIẢI PHÁP ………………………………………………………………. 64
5.2.1. Biện pháp làm tăng sản lượng …………………………………………….. 65
5.2.2. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từhoạt ñộng kinh doanh ………… 65
5.2.3. Biện pháp vềcải thiện tình hình tài chính …………………………….. 67
5.2.4. Một sốgiải pháp khác ………………………………………………………… 67
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………….. 68
6.1. KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………… 68
6.2. KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………….. 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 71
PHỤLỤC……………………………………………………………………………….. 72

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s