Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á


MỤC LỤC

lời nói đầu 1
Phần I 3
lý luận chung về hoạch toán tài sản cố định 3
tại các doanh nghiệp 3
I. Khái quát chung về TSCĐ 3
1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 3
1.1. Khái niệm về TSCĐ 3
1.2. Đặc điểm của TSCĐ 4
2. Phân loại TSCĐ 4
2.1. Theo hình thái biểu hiện 4
2.2. Theo quyền sở hữu 6
2.3. Theo nguồn hình thành 7
2.4. Theo công dụng và tình hình sử dụng 7
3. Đánh giá TSCĐ 8
II. Hạch toán biến động tscđ 10
1. Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ. 10
2. Tài khoản sử dụng 11
3. Hạch toán chi tiết TSCĐ 13
4. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ 15
4.1. Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình 15
4.2. Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình 18
4.4 Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê 21
5.3 Hạch toán tăng giảm TSCĐ vô hình 25
5. Hạch toán khấu hao TSCĐ 30
5.1. Bản chất của khấu hao TSCĐ 30
5.2. Các phương pháp tính khấu hao 30
5.3. Một số quy định về tính khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành. 33
5.4 Hạch toán khấu hao TSCĐ 34
6. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 36
Phần II 37
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 38
I/ Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 38
1. Khái quát lịch sử phát triển của công ty. 38
2. Cơ cấu tổ chức quản lý 38
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á. 45
4. Hình thức kế toán áp dụng 47
II. Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 49
A. Đặc điểm TSCĐ của Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 49
1. Phân loại TSCĐ 49
2. Đánh giá TSCĐ 50
3. Hiện trạng TSCĐ của Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á 50
B. Hạch toán chi tiết TSCĐ của công ty 51
III. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 52
1. Tổ chức hạch toán ban đầu của TSCĐ 52
2. Hạch toán TSCĐ ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á 53
2.1 Kế toán tăng TSCĐ 53
2.2 Kế toán giảm TSCĐ 58
3. Tổ chức hạch toán trên sổ chi tiết tổng hợp 64
IV. hạch toán khấu hao TSCĐ của công ty 69
v. tổ chức hạch toán sửa chữa tscđ tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á. 72
Phần III 75
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 75
i. phân tích tình hình sử dụng TSCĐ của công ty 75
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ tại công ty 76
III. Nhận xét chung tình hình của công ty. 76
1. Những ưu điểm nổi bật trong công tác kế toán tại công ty 77
2. Một số tồn tại trong tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty. 78
IV. Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 79
Kết luận 81

LỜI NÓI ĐẦU

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

          Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động. Nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay nhất là khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì TSCĐ là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

          Đối với ngành Du Lịch và Thương Mại, kế toán tài sản cố định là một khâu quan trọng trong toàn bộ khối lượng kế toán. Nó cung cấp toàn bộ nguồn số liệu đáng tin cậy về tình hình tài sản cố định hiện có của công ty và tình hình tăng giảm TSCĐ…. Từ đó tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các TSCĐ của công ty. Chính vì vậy, tổ chức công tác kế toán TSCĐ luôn là sự quan tâm của các doanh nghiệp Thương Mại cũng như các nhà quản lý kinh tế của Nhà nước. Với xu thế ngày càng phát triển và hoàn thiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta thì các quan niệm về TSCĐ và cách hạch toán chúng trước đây không còn phù hợp nữa cần phải sửa đổi, bổ sung, cải tiến và hoàn thiện kịp thời cả về mặt lý luận và thực tiễn để phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp.

          Trong quá trình học tập ở trường và thời gian thực tập, tìm hiểu, nghiên cứu tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á . Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á” với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc cải tiến và hoàn thiện bộ máy kế toán của công ty.

          Kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có 3 phần chính sau:

          Phần I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ tại các doanh nghiệp

          Phần II: Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á

          Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s