tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội


PHẦN MỞ ĐẦU

  1. 1.      Đặt vấn đề

Hiện nay khi mà các thế lực thù địch trong và ngoài nuớc không ngừng chống phá chính quyền của ta và vin vào sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu chúng không ngừng rêu rao rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH) là tất yếu làm cho một số người nhẹ dạ cả tin bị dao động và nghi ngờ  vào CNXH ,vào con đường mà Bác Hồ và Đảng theo đuổi ,gây trở ngại không nhỏ cho công cuộc xây dựng CNXH .Chính vì vậy chúng em quyết định chọn đề tài:”tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội” để giúp cho người đọc hiểu rõ quan niệm của Bác Hồ về CNXH là những quan điểm đã được nghiên cứu kĩ lưỡng và được Bác dúc rút sau bao nhiêu năm bôn ba như thế nào từ đó xoá tan sự nghi ngờ của mọi người về CNXH ,lật đổ âm mưu của các lực lượng chống phá ,tạo nên sức mạnh tổng hợi cảu cả dân tộc từ đó tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến trình xây dựng CNXH ở nước ta.

2.Mục đích –yêu cầu

2.1.Mục đích:Như đã nói ở trên mục đích của chúng em khi làm đề tài này là tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí minh về CNXH để giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về sự đúng đắn của con đường CNXH mà Đảng-nhà nước không ngừng theo đuổi và xây dựng từ đó tạo sự nhất trí cao trong quần chúng nhân dân từ đó giúp cho công cuộc xây dựng CNXH tiến nhanh đến thắng lợi. Đồng thời đề tài này cũng giúp chúng em ôn laị và nắm vững những điều đã thu nhặt được trên giảng đường ,cũng cố them vốn kiến thức để giúp ích cho bản than sau này.

2.2.Yêu cầu:Vì đây là một vấn đề về mặt lí luận ,là một vấn đề khá khó đối với chúng em vì vậy yêu cầu đặt ra của chúng em khi làm đề tài này chỉ đơn giản là trình bày những vấn đề cơ bản nhất trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất để cho người đọc dễ dàng nắm bắt.

3. Đối tượng nghiên cứu:Trong đề tài này chúng em đi sâu vào tìm hiểu cơ sở,nguồn gốc hình thành tư tưỏng Hồ Chí Minh về CNXH cùng với đặc trưng,bản chất và mục tiêu , động lực của CNXH theo quan điểm  của Hồ Chí Minh từ đó nêu bật lên những quan niệm cơ bản của Hồ Chí Minh về CNXH.

4.phương pháp nghiên cứu :vì đây là một đề tài khá khó nên trong bài này chúng em chọn cách đưa ra những lí luận dựa trên những câu nói của bác và theo cách chúng em hiểu để từ đó đưa ra những nhận xét cụ thể và đi đến kết luận –hay nói đúng hơn là phương pháp quy nạp khoa học và nghiên cứu sự vật hiện tượng qua cái bộc lộ bên ngoài hay là hình thức của sự vật hiện tượng từ đó suy ra nội dung của nó.

5.Phạm vi nghiên cứu: Để làm đề tài này chúng em đã mất khoảng hai tuần để sưu tầm và đọc hiểu tài liệu, them một tuần để sắp xếp lại những gì đã có được theo hướng cơ bản lả những tư tưởng sáng tạo ,phù hợp với thực tế cách mạng Việt Nam trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về CNXH – đây là hướng chính trong đề tài của chúng em.

6.kết quả nghiên cứu:Sau khi hoàn thành đề tài này chúng em thấy rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH là một hệ thống quan điểm đúng đắn đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-LêNin nghiên cứu cụ thể và sâu sắc trên cả chiều dài lịch sử loài người và được Hồ Chí minh sữa chữa ,bổ sungcho phù hợp với tình hình cụ thể ở phương Đông và Việt Nam cho nên nó có một ý nghĩa rất to lớn , là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi.Và là di sản phi vật chất vô cùng quý giá đối với dân tộc ta cũng như thế giới.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s