Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, sự tham gia vào các thể chế thương mại song phương và đa phương


MỤC LỤC

            TRANG

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I:   THỰC TRẠNG NHỮNG CẢI CÁCH TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KỂ TỪ KHI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI KINH TẾ

I/ Những cải cách trong chính sách thuế

1. Thuế xuất nhập khẩu

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Thuế giá trị gia tăng

II/ Những cải cách trong lĩnh vực phi thuế quan

1. Hạn ngạch

2. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

3. Quản lý tỷ giá hối đoái

4. Những cải cách trong lĩnh vực phi thuế quan khác

     4.1 Các biện pháp quản lý giá

     4.2 Điều chỉnh chính sách về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu

     4.3 Ban hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam

III/ Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, sự tham gia vào các thể chế thương mại song phương và đa phương

1.Tham gia các thể chế thương mại song phương                                      

    1.1 Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

    1.2 Quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản

    1.3 Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc

    1.4 Quan hệ thương mại Việt Nam – EU

2. Tham gia các thể chế thương mại đa phương: ASEAN, ASEM, APEC, đàm phán gia nhập WTO

     2.1 Quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam

     2.2 Quá trình tham gia APEC của Việt Nam

     2.3 Quá trình tham gia ASEM của Việt Nam

     2.4 Quá trình tham gia WTO của Việt Nam

CHƯƠNG II:  NHỮNG ĐIỀU CHƯA PHÙ HỢP TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM SO VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC TẾ

I/ Những quy định chung của các tổ chức kinh tế quốc tế về chính sách thương mại hàng hoá và quá trình thực hiện các cam kết của Việt Nam

1. ASEAN

     1.1 Những cam kết theo các Hiệp định ASEAN

     1.2 Quá trình thực hiệc các cam kết (bao gồm các hoạt động đã triển khai và các hoạt động dự kiến)      

2. APEC

    2.1 Những cam kết hội nhập trong APEC

    2.2 Quá trình thực hiệc các cam kết (bao gồm các hoạt động đã triển khai và các hoạt động dự kiến)      

3. WTO

    3.1 Những cam kết thực hiện theo WTO

    3.2 Thực trạng chính sách thương mại Việt Nam và các quy định cụ thể của WTO       

 

II/ Những điểm chưa phù hợp hiện nay của chính sách thương mại Việt Nam so với các quy định của các tổ chức quốc tế

1. Chính sách thuế

    1.1 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu quá chú trọng đến việc bảo hộ sản xuất trong nước và thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước

    1.2 Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu vẫn còn phức tạp và thiếu ổn định

    1.3 Hạn chế trong chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Chính sách phi thuế

    2.1 Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

    2.2 Quản lý tỷ giá hối đoái

3. Một số lĩnh vực phi thuế  khác

    3.1 Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu

    3.2 Thủ tục hải quan

    3.3 Đánh giá thuế

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

I/ Những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi điều chỉnh chính sách thương mại để tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

1. Những thuận lợi

2. Những khó khăn

II/ Kinh nghiệm về đổi  mới chính sách thương mại  của một số nước trong khu vực

1. Chính sách thương mại của Singapore và Hàn Quốc

2. Chính sách thương mại của Trung Quốc

3. Chính sách thương mại của Thái Lan và Malaysia

III/ Phương hướng điều chỉnh chính sách thương mại hàng hoá của Việt Nam

1.  Những thành tựu đạt được sau 15 năm mở cửa và đổi mới chính sách thương mại

    1.1  Mở rộng thị trường xuất khẩu và đối tác thương mại

    1.2 Từng bước đưa doanh nghiệp và nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh, tạo tư duy làm ăn mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

2. Phương hướng điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam

    2.1 Chính sách thuế

       2.1.1 Thuế xuất khẩu

       2.1.2 Thuế nhập khẩu  

       2.1.3 Thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt

    2.2 Chính sách phi thuế

       2.2.1 Thuế quan hóa các biệp pháp bảo hộ phi thuế quan, hạn ngạch quan thuế

       2.2..2  Chính sách tỷ giá hối đoái

    2.3 Một số lĩnh vực phi thuế quan khác

       2.3.1 Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu

       2.3.2 Quản lý giá

       2.3.3 Thủ tục hải quan và đánh giá thuế hải quan   

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s