Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN


Mục lục

Lời nói đầu                                                                                                  3

Chương I:   Sự cần thiết khách quan phải phát triển thương mại Việt Nam –  ASEAN       5

I/ Giới thiệu khái quát về ASEAN…………………………………………………….. 5

1/ ASEAN – Quá trình hình thành và phát triển……………………………….. 5

1.1 Quá trình hình thành…………………………………………………………. 5

1.2 Quá trình phát triển…………………………………………………………… 6

2/ Đặc điểm thị trường ASEAN……………………………………………………. 8

3/ AFTA là gì ?………………………………………………………………………. 10

II/ Sự cần thiết khách quan phải phát triển thương mại………………………… 15

Việt Nam – ASEAN……………………………………………………………………. 15

1/ Xét về phía các nước ASEAN………………………………………………… 15

2/ Xét về phía Việt Nam……………………………………………………………. 20

Chương II:  Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN  24

I/ Thực trạng khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu………………………… 24

Việt Nam hiện nay………………………………………………………………………. 24

1/ Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam……………………………. 24

2/ Thực trạng khả năng cạnh tranh của hàng xuất  khẩu Việt Nam hiện nay 28

1.1 Các mặt hàng xuất khẩu dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý         31

1.2 Các mặt hàng xuất khẩu dựa trên lợi thế về nguồn lao động rẻ, dồi dào   36

II/ Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trên thị trường ASEAN    41

1/ Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN…………. 42

2/ Hoạt động nhập khẩu của Việt Nam từ các nước ASEAN…………….. 47

III/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN trong lộ trình gia nhập AFTA………………………………………………………………………………………. 49

1/ So sánh cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN khác         49

1.1 Lợi thế so sánh của Việt Nam đối với các nước ASEAN khác….. 49

1.2 Những điểm tương đồng trong cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN khác………………………………………………………………………. 54

1.3 Những điểm khác biệt giữa cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN……………………………………………………………………….. 55

2/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường các nước thành viên ASEAN 59

3/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam so với hàng hoá các nước ASEAN trên thị trường Việt Nam……………………………………………………………………… 65

Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN………………………………………………………………… 69

I/ Các giải pháp về phía nhà nước………………………………………………….. 69

1/ Nhất quán coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và trọng điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại để xác lập chính sách ưu đãi phù hợp……………………………………………… 69

2. Điều chỉnh chính sách mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu……….. 71

2.1  Chính sách sản phẩm xuất khẩu………………………………………… 72

2.2  Chính sách nhập khẩu…………………………………………………….. 75

2.3  Xác định thị trường ưu tiên trong chính sách thương mại………… 76

3. Ưu tiên phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh mà Việt Nam có lợi thế so với các nước trong khu vực…………………………………………………………………………. 77

4.  Tiếp tục cải cách chính sách thuế và thuế quan…………………………. 80

5. Hoàn thiện các quy chế thương mại phi thuế quan………………………. 82

6.  Chính sách tài chính – tiền tệ – tín dụng……………………………………. 83

7. Phát huy chức năng thông tin thị trường và xúc tiến xuất khẩu……….. 85

8. Chính sách đào tạo và tái đào tạo cán bộ………………………………….. 86

II/ Các giải pháp về phía doanh nghiệp……………………………………………. 87

1. Cải thiện chất lượng và chiến lược kinh doanh  của các doanh nghiệp 87

1.1 Biện pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp      87

1.2  Xây dựng chiến lược doanh nghiệp……………………………………. 88

2. Từng bước cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh của doanh nghiệp     89

3. Kết hợp giữa việc tham gia AFTA với các hình thức hợp tác kinh tế khác giữa Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước ASEAN……………………………….. 90

Kết luận                                                                                                       91

Tài liệu tham khảo

Phụ lục
Lời nói đầu

Thế giới đã và đang diễn ra những biến đổi to lớn và sâu sắc. Những thay đổi đó một mặt tạo ra những cơ hội thuận lợi cho các nước trên đà phát triển có thể nắm bắt vươn tới nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế – xã hội. Mặt khác, nó đặt ra những thách thức, những vấn đề phức tạp hơn mà mỗi quốc gia phải đối phó giải quyết. Chính vì vậy, ngày nay hợp tác quốc tế và khu vực đã trở thành cấp thiết đối với sự phát triển đi lên của mỗi quốc gia.

Hoà nhập với xu thế này, trong công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước, Đảng và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng hoạt động kinh tế đối ngoại, phát triển kinh tế trên cơ sở mở rộng phân công lao động và hợp tác quốc tế, khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động ngoại thương nhằm khai thác tối đa, có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ và vốn trên thế giới để phát triển kinh tế trong nước thông qua con đường xuất – nhập khẩu.

Là một tổ chức hợp tác khu vực năng động trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và bản sắc dân tộc của các nước thành viên, ASEAN đang đóng vai trò ngày càng lớn với uy tín ngày càng cao trong sinh hoạt quốc tế, đặc biệt là xu thế mở rộng hợp tác và liên kết toàn khu vực. Tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – AFTA là bước khởi động đầu tiên và có ý nghĩa quyết định đối với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.

Một trong những khó khăn, thử thách của Việt Nam hiện nay là cần xây dựng chiến lược và các giải pháp khả thi nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân các doanh nghiệp và của nền kinh tế để hội nhập nhanh chóng vào lộ trình cắt giảm thuế quan theo chương trình CEPT được ấn định vào năm 2006. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành bại của kinh tế Việt Nam trong khuôn khổ AFTA.

Xuất phát từ thực tiễn khách quan trên, em đã chọn đề tài “Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN ” với mong muốn từ sự phân tích thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam-ASEAN trong những năm qua làm cơ sở để đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN trong lộ trình gia nhập AFTA và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh đó.

Kết cấu của đề tài chia làm 3 chương:

Chương I : Sự cần thiết khách quan của việc phát triển thương mại Việt Nam- ASEAN.

Chương II : Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN

Chương III : Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN

Do giới hạn của nguồn thông tin và thời gian, chắc chắn đề tài sẽ không tránh khỏi thiếu sót.

Em xin chân thành cảm ơn Cô, THS. Bùi Thị Lý – Giảng viên khoa Kinh tế ngoại thương, trường Đại học Ngoại thương đã tận tình hướng dẫn em trong việc thực hiện luận văn này cùng như toàn thể các thầy cô giáo đã giảng dạy cho chúng em trong suốt bốn năm học qua.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s