Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam


Mục lục

                                                                                                          Trang

Lời mở đầu……………………………………………………………………………………….. 1

Chương I: Các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại

I. Khái niệm về ngân hàng thương mại…………………………………………………….. 3

1. Khái niệm……………………………………………………………………………… 3

2. Các chức năng của ngân hàng thương mại……………………………………. 4

II. Quá trình phát triển của dịch vụ ngân hàng…………………………………………… 6

1. Tổng quan dịch vụ ngân hàng trong các mốc lịch sử……………………… 6

2. Cuộc cách mạng dịch vụ ngân hàng thập niên 90……………………… ….. 7

3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế hiện đại…………………. 9

III. Các loại hình dịch vụ cơ bản của ngân hàng thương mại………………………. 11

1. Dịch vụ tín thác……………………………………………………………………. 11

2. Dịch vụ chuyển tiền……………………………………………………………….. 12

3. Dịch vụ nhờ thu……………………………………………………………………. 12

4. Dịch vụ phát hành thư tín dụng………………………………………………… 13

5. Dịch vụ bảo lãnh…………………………………………………………………… 14

6. Dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ………………………………………….. 15

7. Nhận xét chung…………………………………………………………………….. 17

Chương II: Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam

I. Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam………………………… 21

 1. Hệ thống tổ chức ngân hàng……………………………………………………….. 21
 2. Sự phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam …………………….. 22
 3. Xu hướng phát triển………………………………………………………………….. 24

II. Đa dạng hoá quy mô và các hình thức thực hiện dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại………………………………………………………………………… 27

 1. Sự cần thiết phải đa dạng hoá quy mô và hình thức thực hiện dịch vụ ngân hàng thương mại……………………………………………………………………………………. 27
 2. Phương hướng hoàn thiện dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay     …………………………………………………………………………………….. 32

 III. Thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam……………………… 43

 1. Khó khăn từ bên trong nền kinh tế…………………………………………… 43
 2. Khả năng biến động của nền kinh tế thế giới gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại………………………………………………… 44
 3. Thách thức đặt ra từ Hiệp định thương mại Việt-Mỹ……………………. 45

Chương III: Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

I. Định hướng chung………………………………………………………………………….. 49

II. Những kiến nghị chung đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước…………. 52

1. Về phía Chính phủ……………………………………………………………….. 52

2.  Đối với Ngân hàng Nhà nước…………………………………………………. 56

3. Về tổ chức triển khai, thực hiện……………………………………………….. 58

III. Kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam…………………………. 58

 1. Hoạch định và lựa chọn chiến lược phát triển dịch vụ  phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi ngân hàng…………………………………………………………………………………………… 58
 2. Cấu trúc lại bộ máy tổ chức……………………………………………………………. 59

3.  Đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ ngân hàng…………………… 59

4.  Triển khai thực hiện các nghiệp vụ, dịch vụ mớ…………………………………… 60

5. Tăng cường công tác thị trường, quảng cáo và marketing………………………. 61

 1. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ngân hàng………………………………… 61

IV. Những kiến nghị cụ thể về hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam trước tác động của Hiệp định thương mại Việt-Mỹ………………. 62

 1. Các cam kết của Việt Nam về dịch vụ tài chính ngân hàng theo Hiệp định thương mạiViệt-Mỹ ………………………………………………………………………………………….. 62

a. Các cam kết về hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam………………………………………………………………………………………… 62

b. Các cam kết về loại hình dịch vụ ngân hàng và tài chính mà các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ (bao gồm các tổ chức tín dụng ) được hoạt động kinh doanh tại Việt Nam       …………………………………………………………………………………. 63

c. Cam kết về lộ trình thực hiện các dịch ngân hàng và tài chính cho phía Hoa Kỳ được hoạt động tại Việt Nam………………………………………………………….. 65

d. Nhận xét…………………………………………………………………………. 66

 1. Tác động của Hiệp định đối với hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam và kiến nghị              68

Lời kết……………………………………………………………………………………………. 74

Lời mở đầu

Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành yêu cầu bức xúc, tất yếu đối với mỗi quốc gia. Hội nhập đem lại nhiều cơ hội để các nền kinh tế phát triển cao hơn, tiếp thu và phát huy những thành tựu của các nền kinh tế tiên tiến hơn trên thế giới, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thử thách khi các doanh nghiệp đều phải tham gia một môi trường cạnh tranh khốc liệt, đào thải không nương nhẹ những kẻ yếu thế, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Trước xu thế tất yếu đó của thời đại, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tích cực đổi mới toàn diện các hoạt động và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc hội nhập vững chắc vào hệ thống tài chính quốc tế và khu vực, đồng thời đảm bảo thực hiện được những cam kết hội nhập quốc tế của Chính phủ như: Tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu á – Thái Bình Dương (APEC) và mở rộng các quan hệ song phương như quan hệ thương mại Việt – Mỹ. Song, mở cửa phải đi đôi với cải cách, đặc biệt là cải cách hệ thống tài chính thì mới đảm bảo được sự tăng trưởng bền vững, mới tận dụng được những ưu điểm của hội nhập. Với mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách, tiến tới đuổi kịp các nước khác về mặt kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách và nan giải cần phải được quan tâm giải quyết, trong đó có vấn đề làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Đổi mới hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam yêu cầu phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, đổi mới trong rất nhiều lĩnh vực đa dạng và phức tạp. Phạm vi của bài khoá luận này chỉ nhằm tập trung nghiên cứu và đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các dịch vụ ngân hàng thương mại thông qua việc hoàn thiện các dịch vụ, qua đó góp phần làm cho hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam có tính cạnh tranh cao hơn, phù hợp hơn với môi trường kinh tế quốc tế ngày nay.

Về mặt kết cấu, bài luận văn gồm có 3 chương:

Chương I:  Các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại

Chương II: Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Chương III: Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện bài viết, tuy đã rất nỗ lực nghiên cứu và sưu tầm tài liệu, song do nhiều hạn chế về mặt chủ quan và khách quan nên bài khoá luận vẫn có nhiều chỗ thiếu sót. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo của thạc sỹ Bùi Ngọc Sơn và các thầy cô giáo của khoa Kinh Tế Ngoại Thương trường Đại học Ngoại Thương Hà nội, cũng như các cán bộ nhân viên của ngân hàng IndoVina, chi nhánh Hà nội đã giúp em hoàn thành bài khoá luận này /.

 Chương I

Các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại

 1. I.                  Khái niệm về ngân hàng thương mại:
  1. 1.                    Khái niệm:

Ngân hàng thương mại thuộc các tổ chức trung gian tài chính – hệ thống ngân hàng cấp II, có mối quan hệ trực tiếp với mọi thành phần kinh tế của xã hội. Ngân hàng thương mại chiếm số đông trong hệ thống ngân hàng ở các nước trên thế giới. Khái niệm về ngân hàng thương mại ở các nước không giống nhau nhưng có một điểm chung là các ngân hàng thương mại không có quyền phát hành giấy bạc như  ngân hàng trung ương.

Riêng ở Việt Nam, theo Luật các tổ chức tín dụng đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kì họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 1998 thì các ngân hàng thương mại được gọi là các tổ chức tín dụng. Theo Điều 12 của luật nói trên, Tổ chức tín dụng là ” doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.

Như vậy, ngân hàng thương mại giống các tổ chức kinh doanh khác là hoạt động vì mục đích thu lợi nhuận. Ngân hàng thương mại trước hết là một doanh nghiệp, vì ngân hàng thương mại hoạt động giống như các doanh nghiệp khác: có vốn riêng, mua vào, bán ra, có chi phí và thu nhập, có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, có thể lãi hoặc lỗ, giàu lên hoặc phá sản. Tuy nhiên, ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh đặc biệt vì đối tượng kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ, phạm vi kinh doanh của ngân hàng là các dịch vụ phát sinh trong lĩnh vực tiền tệ và tín dụng. Ngân hàng không tham gia vào quá trình sản xuất mà nằm ngoài quá trình sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm xã hội bằng cách cung ứng vốn, cung ứng dịch vụ, góp phần làm tăng tốc độ phát triển nền kinh tế. Ngân hàng thu lợi nhuận bằng cách cung ứng các dịch vụ trung gian trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng, thông qua đó khách hàng trả cho ngân hàng các khoản lệ phí, dịch vụ phí. Đặc điểm lao động trong ngành ngân hàng cũng khác với các ngành sản xuất vật chất và cung ứng dịch vụ khác. Đặc điểm này lại được biểu hiện trong sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Do vậy, dịch vụ ngân hàng, ngoài đặc điểm của dịch vụ nói chung (vô hình, không có sản phẩm tồn kho), còn được hình thành từ 1 trong 2 lĩnh vực hoạt động ngân hàng:

–         Bỏ vốn đầu tư trực tiếp để thu lợi nhuận.

–         Sử dụng nhân lực, thiết bị, thời gian thực hiện các hợp đồng khách hàng để thu lệ phí gọi là dịch vụ ngân hàng.

 1. 2.                    Các chức năng của ngân hàng thương mại:

Ngân hàng thương mại hoạt động dựa trên 3 nghiệp vụ cơ bản, đó là nghiệp vụ tài sản nợ (là nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng, chủ yếu thông qua các khoản tiền gửi của dân chúng và các doanh nghiệp đang có vốn nhàn rỗi), nghiệp vụ tài sản có (còn gọi là hoạt động tín dụng, là nghiệp vụ cho vay dựa trên các khoản thế chấp, cầm cố hoặc uy tín, mối quan hệ của khách hàng vay), nghiệp vụ trung gian hay còn gọi là dịch vụ ngân hàng (là nghiệp vụ tổ chức thanh toán trong nền kinh tế). Dựa vào các nghiệp vụ này, ngân hàng thương mại thực hiện các chức năng sau đây:

 1. a.                                  Chức năng trung gian tín dụng:

Trong thực tế của quá trình tái sản xuất xã hội, có một lượng vốn nhàn rỗi nằm trong tay những chủ thể không kinh doanh hoặc chưa cần đến vốn, trong khi đó lại có một số chủ thể đang rất cần vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chính các ngân hàng thương mại sẽ giải quyết mâu thuẫn này với tư cách là một tổ chức tín dụng chuyên kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. Bằng cách huy động mọi nguồn vốn chưa sử dụng tới của các chủ thể kinh tế trong xã hội để hình thành quỹ cho vay tập trung, sau đó cho các chủ thể đang cần vốn thuộc các thành phần kinh tế vay lại, ngân hàng thương mại đóng vai trò là người trung gian môi giới giữa người đi vay và người cho vay. Hoạt động trung gian tín dụng này của ngân hàng thương mại quyết định sự phát triển lớn mạnh của chính bản thân ngân hàng.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s