Phân tích tình hình tài chính tại Xí Nghiệp In Tổng Hợp Cần Thơ


PHẦN MỞ ĐẦU
œµ

Tính cấp thiết của đề tài:
Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được mở rộng, sự đa dạng, phức tạp và nhu cầu thông tin ngày càng được nâng cao thu hút sự quan tâm của đông đảo những người đã, đang và sẽ hoạt động trong các ngành kinh tế. Đặc biệt công việc phân tích tài chính – kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế – tài chính của một tổ chức để phục vụ cho nhu cầu quản lý của các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức, có vai trò cực kỳ quan trọng trong cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho nhà quản lý. Với nguồn thông tin hữu ích đó thì nhà quản lý có thể đánh giá chính xác, trung thực, khách quan về thực trạng tài chính, khả năng sinh lãi, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp.
Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đã tạo ra môi trường cạnh tranh khắc nghiệt giữa những doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thương trường bằng uy tín, bằng sức mạnh tài chính, bằng chất lượng sản phẩm,… Trong đó, vấn đề tài chính là quan trọng nhất và nó chi phối tất cả các mặt còn lại của doanh nghiệp. Để biết tình hình tài chính thực tiễn cũng như tình hình sử dụng vốn, quản lý nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán, khả năng xoay vòng vốn,…đòi hỏi doanh nghiệp phải đi sâu phân tích các bảng số liệu, phân tích các chỉ số tài chính và các công cụ khác để có thể rút ra những kết luận phù hợp với nhu cầu hiện tại. Từ kết quả phân tích kế toán tài chính đó doanh nghiệp có thể nhận ra những ưu khuyết điểm của mình mà định hướng, lập kế hoạch sản xuất và quản lý nguồn vốn, nguồn nhân lực trong tương lai. Nhằm mong muốn hiểu rõ hơn về tình hình tài chính hiện tại ở Xí nghiệp in Tổng hợp Cần Thơ và qua đó học hỏi phong cách làm việc chuyên nghiệp chính là lý do mà em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Xí Nghiệp In Tổng Hợp Cần Thơ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Rất mong nhận được sự chỉ bảo, hỗ trợ đóng góp của quý thầy cô ở trường cùng các cô chú trong xí nghiệp và các bạn nhiệt tình góp ý để luận văn thêm phần hoàn thiện.
Mục tiêu nghiên cứu:
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thâm nhập thực tế tại Xí Nghiệp In Tổng Hợp Cần Thơ, em đi sâu tìm hiểu và hoàn thành các mục tiêu sau:
– Phân tích tình hình tài chính mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính đặc trưng và sử dụng các công cụ phân tích để có cái nhìn khách quan từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá kết quả bảng số liệu vừa phân tích các chỉ số tài chính để tìm hiểu một cách chính xác tình hình sản xuất, tình hình sử dụng vốn, khả năng thanh toán,… thực tiễn tại xí nghiệp.
– Thông qua các kết quả phân tích vừa tổng hợp được để đề xuất với nhà quản lý những phương pháp, những định hướng có thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp xí nghiệp cải thiện những hạn chế còn tồn đọng và đóng góp những ý kiến góp phần cải thiện tình hình tài chính, thúc đẩy công việc sản xuất kinh doanh ngày càng đi lên.
Phương pháp nghiên cứu:
– Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu thông qua việc tham khảo các báo cáo tài chính các năm trước như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính và một số bảng khác.
– Phương pháp phân tích số liệu: áp dụng kết hợp nhiều phương pháp phân tích như phương pháp so sánh, phân tích tỷ lệ, phương pháp cân đối, phân tích chi tiết,… trong đó phương pháp được sử dụng chủ yếu trong chuyên đề nay là phương pháp so sánh và nghiên cứu mối quan hệ giữa các con số.
– Tham khảo sách báo, nghe đài, lên mạng internet,… để thu thập những thông tin có liên quan đến ngành in trong khu vực.
Giới hạn đề tài:
Giới hạn về thời gian:
– Thu thập số liệu trong khoản thời gian 3 năm 2003, 2004, 2005.
– Trực tiếp thâm nhập thực tế tại đơn vị trong khoản thời gian ngắn bắt đầu từ ngày 06/03/06 và kết thúc vào ngày 17/06/06.
Giới hạn về không gian:
Do thời gian thực tế tại đơn vị khá ngắn và hạn chế về kiến thức nên chỉ phân tích số liệu báo cáo tài chính chủ yếu trong phạm vi Xí Nghiệp In Tổng Hợp Cần Thơ.
Giới hạn về nội dung:
– Tập hợp hệ thống lý thuyết, khái niệm có liên quan đến vấn đề báo cáo tài chính doanh nghiệp, được thu thập từ quá trình tìm hiểu, học tập trong 4 năm học bao gồm: hệ thống khái niệm bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ,….và lý thuyết phân tích các chỉ số tài chính.
– Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, bộ máy kế toán,…của Xí nghiệp in Tổng hợp Cần Thơ giai đoạn 2003 – 2005.
– Đánh giá khái quát bức tranh tài chính thực tế tại xí nghiệp thông qua các báo cáo tài chính chủ yếu trong các năm qua, đồng thời thực hiện xem xét tình hình công nợ và khả năng thanh toán để xác định doanh nghiệp hiện có khả năng thanh toán các khoản nợ vay hay không.Tiếp theo đó là phân tích tình hình luân chuyển vốn trong ngắn hạn lẫn trong dài hạn nhằm thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về lâu dài có tốt không, và cuối cùng là phân tích khả năng sinh lời qua các năm có tăng trưởng đều đặn hay không. Từ các kết quả đó rút ra kết luận chính xác về thực trạng tài chính của Xí nghiệp in Tổng hợp Cần Thơ và đề xuất những kiến nghị phù hợp.

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN

I. Khái niệm, mục đích và tác dụng của phân tích Báo cáo tài chính:
1. Khái niệm:
Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm những biểu mẫu do Bộ tài chính ban hành, được lập theo những chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành nhằm phản ảnh một cách tổng quát và toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
Hệ thống báo cáo tài chính hiện hành bao gồm 4 báo cáo:
Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Mẫu số B02 – DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN
Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN
Phân tích báo cáo tài chính: là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ. Tình hình tài chính của đơn vị với những chỉ tiêu trung bình của ngành, thông qua đó các nhà phân tích có thể thấy được thực trạng tài chính hiện tại và những dự toán cho tương lai.
2. Mục đích:
Mỗi báo cáo phản ảnh một số chỉ tiêu về tình hình tài chính. Do vậy, khi phân tích từng báo cáo chỉ có thể đánh giá một khía cạnh tài chính nào đó. Sự liên kết phân tích số liệu trên các báo cáo tài chính đánh giá được một cách toàn diện về bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Do vậy, thông qua phân tích báo cáo tài chính, nhà phân tích có thể đánh giá một cách chính xác, trung thực, khách quan về thực trạng tài chính, khả năng sinh lãi, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng cũng như rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp. Từ kết quả phân tích đó nhà phân tích sẽ đưa ra những lựa chọn, những biện pháp, quyết định thích hợp với từng thời điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường và mang lại hiệu quả cao.
3. Tác dụng:
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đựoc nhiều nhóm ngời khác nhau quan tâm như nhà quản lý, chủ sở hữu, người cho vay,… Mỗi nhóm người này phân tích có xu hướng tập trung váo các khía cạnh khác nhau về bức tranh tài chính của doanh nghiệp.
Đối với nhà quản lý: mối quan tâm của họ là điều hành quá trình sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả, tìm được lợi nhuận tối đa và khả năng trả nợ. Dựa trên cơ sở phân tích, các nhà quản lý có thể định hướng họat động, lập kế hoạch, kiểm tra tình hình thực hiện và điều chỉnh quá trình hoạt động sao cho có lợi nhất.
Đối với chủ sở hữu: họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của tiền vốn bỏ ra. Thông qua phân tích sẽ giúp họ đánh giá hiệu quả điều hành hoạt động của nhà quản trị để quyết định sử dụng hay bãi miễn nhà quản trị cũng như quyết định phân phối kết quả kinh doanh.
Đối với chủ nợ: (ngân hàng, các nhà cho vay, nhà cung cấp) mối quan tâm của họ hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Do đó, họ cần chú ý tình hình và khả năng thanh toán của đơn vị cũng như quan tâm đến lượng vốn của chủ sở hữu, khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ được hay không trước khi quyết định cho vay hay bán chịu sản phẩm cho đơn vị.
Đối với nhà đầu tư trong tương lai: điều mà họ quan tâm đầu tiên đó là sự an toàn của lượng vốn đầu tư, kế đó là mức độ sinh lãi, thời gian hoàn vốn. Vì vậy, họ cần những thông tin về tài chính, tình hình hoạt động kết quả kinh doanh, tiềm năng, sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Do đó, họ thường phân tích qua các thời kỳ để có cơ sở quyết định nên đầu tư vào đơn vị hay không, đầu tư dưới hình thức nào và đầu tư vào lĩnh vực nào.
Đối với cơ quan chức năng: như cơ quan thuế, thông qua thông tin trên báo cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đối với nhà nước; cơ quan thống kê tổng hợp phân tích hình thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê,…
Báo cáo tài chính của đơn vị dược nhiều nhóm người khác nhau quan tâm và phân tích trên nhiều khía cạnh khác nhau nhưng thường liên quan với nhau. Do vậy các nhóm người này thường sử dụng các phương pháp và kỹ thuật cơ bản để phân tích báo cáo tài chính có hiệu quả.
II. Phương pháp phân tích và nội dung phân tích:
1. Phương pháp phân tích:
Hiện nay có nhiều phương pháp đựoc các nhà phân tích sử dụng trong việc phân tích báo cáo tài chính như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích theo chiều dọc, chiều ngang, phương pháp phân tích dãy số theo thời gian,…Có thể sử dụng một hay kết hợp một số phương pháp. Tuy nhiên, để xác định việc sử dụng phương pháp nào cần phải xem xét đến tính để vận dụng, tính hợp lý, tính nhất quán, tính so sánh và tính đơn giản của nó và cần lưu ý rằng trước khi phân tích cần phải giải quyết vấn đề về điều kỉện có thể so sánh được và tiêu chuẩn so sánh.
1.1 Thiết lập Báo cáo tài chính dạng so sánh:
Các báo cáo tài chính đưa ra các số liệu tài chính của hai hay nhiều kỳ được gọi là các báo cáo so sánh. Các báo cáo này sẽ cung cấp cho các nhà phân tích những thông tin quan trọng về sự biến động của các đối tượng, về xu hướng biến động và mối quan hệ của các đối tượng trong hai hay nhiều năm.
● Điều kiện có thể so sánh được:
Để phép so sánh có ý nghĩa thì diều kiện tiên quyết là cácchỉ tiêu được sử dụng phải đồng nhất cả về thời gian và không gian.
Về thời gian: là các chỉ tiêu được tính trong cùng một khỏan thời gian hạch toán và phải thống nhất về cả 3 mặt sau:
+ Cùng phản ảnh một nội dung kinh tế.
+ Cùng một phương pháp tính.
+ Cùng một đơn vị đo lường.
Về mặt không gian: các chỉ tiêu phải được quy đổi về cùng qui mô và điều kiện kinh doanh tương tự nhau.
● Tiêu chuẩn so sánh:
Tiêu chuẩn so sánh là tiêu chuẩn của một kỳ được chọn làm căn cứ để so sánh, được gọi là gốc so sánh. Tuỳ theo mục đích của nghiên cứu mà lựa chon gốc so sánh thích hợp. Cụ thể gốc so sánh có thể là:
+ Tài liệu kỳ trước nhằm đánh giá xu hướng phát triển của các chỉ tiêu.
+ Các mục tiêu đã dự kiến nhằm đánh giá tình hình thực hiện so với kỳ kế hoạch.
+ Các chỉ tiêu của kỳ được so sánh với kỳ gốc được gọi là chỉ tiêu kỳ thực hiện và là kết quả của doanh nghiệp đạt được.
Các báo cáo tài chính so sánh được thực hiện theo chiều ngang, chiều dọc.
Phân tích theo chiều ngang:
Phân tích theo chiều ngang là sự phân tích các chỉ tiêu trên cùng một dòng của báo cáo so sánh. Thông qua sự phân tích này làm nổi bật các xu thế và tạo nên những mối quan hệ giữa các mục xuất hiện trên cùng một dòng của báo cáo so sánh.
Phân tích theo chiều dọc:
Phân tích theo ciều dọc là xác định quan hệ tỷ lệ của các khoản mục xất hiện trên cùng một cột của báo cáo so sánh với một chỉ tiêu tổng thể tương ứng nào đó. Thông qua sự so sánh này cho thấy được tỷ lệ, vai trò của các khoản mục trong chỉ tiêu tổng thể.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s