Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội


LỜI GIỚI THIỆU

Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta có : “Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu …”, thế nhưng thực tế đất nước ta luôn nghèo và được xếp vào vị trí của những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
Một trong những nguyên nhân cơ bản vẫn là “hiệu quả” ! Chúng ta từng nghe quá trình làm ăn kém hiệu quả, lãng phí các nguồn lực, sử dụng không đúng mục đích … Tất cả các vấn đề này đều lấy hiệu quả làm trọng tâm để đánh giá. Vậy hiệu quả là gì ? Tại sao chúng ta phải lấy hiệu quả làm trọng tâm của các hoạt động kinh tế ? Tại sao chúng ta phải nâng cao hiệu quả ? …
Trong bài viết này tôi không có tham vọng đánh giá hiệu quả ở tầm quốc gia (tầm vĩ mô) nhưng tôi xin đề cập và nhấn mạnh đến một số ảnh hưởng tác động, các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả trong một doanh nghiệp (ở tầm vi mô). Qua đó thấy được tầm quan trọng của hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả trong ngành nói riêng. Đó cũng là ý tưởng nâng cao hiệu quả chung của toàn xã hội, bởi vì các doanh nghiệp là thực thể cấu tạo nên nền kinh tế vi mô – hiệu quả của nó chúng là hiệu quả của quốc gia.
Cũng trong bài viết, bố cục được chia làm 3 chương : Chương I : Lý luận chung về Đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp.; Chương II : Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội; Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội…
Do trình độ và thời gian có hạn và trình độ tìm hiểu thực tế có hạn vậy em xin được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế đầu tư và sự đóng góp ý kiến của Quý Công ty.

Hà nội, tháng 04 năm 2005
NGƯỜI THỰC HIỆN

Nguyễn Thu Thuỷ
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm về đầu tư và vai trò của đầu tư
1.1. Đầu tư :
Là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội…
Dưới góc độ tài chính thì đầu tư là một chuỗi hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư nhận về một chuỗi những dòng thu.
Dưới góc độ tiêu dùng thì đầu tư là sự hi sinh tiêu dùng hiện tại để thu được mức tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai.
Khái niệm chung: Đầu tư là việc bỏ vốn hoặc chi dùng vốn cùng các nguồn lực khác ở hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả có lợi trong tương lai.
Nguồn lực đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá …) tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật …) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc có năng suất trong nền sản xuất xã hội.
1.2. Vai trò đầu tư
Chủ yếu là mang lại những kết quả. Trong những kết quả đã đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại là các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn (chủ đầu tư), mà cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ người chủ đầu tư mà cả nền kinh tế xã hội được thụ hưởng. Lợi ích trực tiếp do sự hoạt động của Nhà máy này đem lại cho người đầu tư (chủ đầu tư) là lợi nhuận, còn cho nền kinh tế là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho sản xuất và cho sinh hoạt) tăng thêm của nền kinh tế, đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động …
Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn của người lao động tăng thêm không chỉ có lợi cho chính họ (để có thu nhập cao, đơn vị cao trong xã hội) mà còn bổ sung cho nguồn lực có kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận công nghệ ngày càng hiện đại, góp phần nâng cao dần trình độ công nghệ và kỹ thuật của nền sản xuất quốc gia.
Mục tiêu của mọi công cuộc đầu tư là đạt được những kết quả lớn hơn so với những hy sinh mà chủ đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư. Kết quả này càng lớn, nó càng phản ánh hiệu quả đầu tư cao – Một trong những tiêu chí quan trọng đối với từng cá nhân, từng đơn vị khi tiến hành đầu tư, là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
1.2.1. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế.
– Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học-công nghệ của đất nước. Công nghệ là trung tâm của CNH. Đầu tư là điều kiện kiên quyết của sự phát triển và tăng cường khả năng công nghệ của đất nước hiện nay.
Có hai con đường cơ bản để có công nghệ là tự nghiên cứu phát minh ra công nghệ và nhập công nghệ từ nước ngoài. Dù là sự nghiên cứu hay nhập nó thì cũng cần có vốn đầu tư. Mọi phương án đổi mới công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu tư sẽ là những phương án không khả thi.
– Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Muốn giữ tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình thì tốc độ đầu tư phải đạt từ 5-20% so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nước.
Ở các nước phát triển, ICOR thường lớn từ 5-7, ở các nước chậm phát triển ICOR thấp từ 2-3. Đối với các nước đang phát triển, phát triển về bản chất được coi là vẫn đề đảm bảo các nguồn vốn đầu tư đủ để đạt được một tỉ lệ tăng thêm sản phẩm quốc dân dự kiến.
Có sự khác nhau trên là vì chỉ tiêu ICOR phụ thuộc mạnh vào cơ cấu kinh tế và hiệu quả đầu tư trong các nghành các vùng lãnh thổ cũng như phụ thuộc vào hiệu quả của chính sách kinh tế nói chung. Thông thường ICOR trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp, ICOR trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế chủ yếu do tận dụng năng lực. Do đó ở các nước phát triển, tỉ lệ đầu tư thấp thường dẫn đến tốc độ tăng trưởng thấp.
2.2. Đối với các cơ sở vô vị lợi
Đây là hoạt đọng không thể thu lợi cho bản thân mình. Hoạt động này đang tồn tại, để duy trì sự hoạt động, ngoài tiến hành sửa chữa lớn định kì các cơ sở vật chất-kĩ thuật còn phải thực hiện các chi phí thường xuyên tất cảc những hoạt động và chi phí này đều là những hoạt động đầu tư.
2.3. Trên góc độ vi mô
Đầu tư quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở.
Chẳng hạn, để tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho sự ra đời của bất kì cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm và lắp đặt máy móc trên nền bệ, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một kì của các cơ sở vật chất kĩ thuật vừa được tạo ra. Các hoạt động này chính là hoạt động đầu tư. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang tồn tại sau một thơi gian hoạt động, các cơ sở vật chất-kĩ thuật các cơ sở này hao mòn, hư hỏng. Để duy trì được sự hoạt động bình thường cần định kì tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay đổi các cơ sở vật chất – kĩ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các trang thiết bị cũ đã lỗi thời, cũng có nghĩa là phaỉ đầu tư.
3 – Phân loại đầu tư.
Đầu tư có thể được phân ra nhiều loại tuỳ theo giác độ nghiên cứu:
– Theo lĩnh vực công năng, ví dụ: Đầu tư cho nghiên cứu khoa học, cho dây chuyền sản xuất, cho tiêu thụ sản phẩm, cho công tác quản trị.
– Theo loại tài sản, ví dụ: Đầu tư cho tài sản vật chất như đất đai, nhà cửa, máy móc, dự trữ sản xuất; đầu tư tài chính như mua ngân phiếu, cổ phiếu, đầu tư cho tài sản chi phí vật chất như nghiên cứu khoa học, quảng cáo, đào tạo dịch vụ …
– Về mặt tác dụng đối với tiềm năng sản xuất của doanh nghiệp, ví dụ: Đầu tư thành lập, thay thế hợp lý hoá sản xuất, dự trữ mở rộng năng lực sản xuất. Trong cơ chế thị trường ta còn phân biệt giữa các đầu tư mang tính công cộng cho ngân quỹ Nhà nước hay cho phúc lợi công cộng chi.
Ví dụ: Xây dựng đường giao thông, bệnh viện, trường học, công trình bảo vệ môi sinh … So với đầu tư mang tính tư nhân thì đầu tư có tính công cộng có những đặc thù riêng trong tính toán thu chi. Lợi ích của đầu tư có thể được tính thông qua đại lượng mà được coi là mục tiêu của đầu tư, ví dụ: Tần số sử dụng giao thông, cầu, bệnh viện … việc lượng hoá và ghi nhận một cách chính xác trên cơ sở thiết bị đo tính những đại lượng hiệu ích thường rất khó khăn. Trong những đầu tư của tư nhân, ví dụ: Đầu tư cho lĩnh vực xã hội hay cho công tác quản trị cũng đều có khó khăn tương tự.

Hình 1: Phân loại đầu tư
4 – Đầu tư trong doanh nghiệp.
4.1. Doanh nghiệp
Có thể nói doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân.sự phát triển mạnh mẽ của mỗi tế bào tạo nên sự tăng trưởng của nền kinh tế .
Chức năng của doanh nghiệp là thực hiện một số khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của xã hội với những nguồn lực hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hoá, phục vụ cho nhu cầu thị trường và Quốc tế.
Doanh nghiệp thực hiện đồng thời cả hoạt động sản xuất ra hàng hoá, dịch vụ và hoạt đọng kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trường. Các doanh nghiệp đóng vai trò cung cấp, tạo ra sản phẩm sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường, đồng thời lại là người cần vốn khi nó đóng vai trò quyết định thuê, mua các yếu tố đầu vào phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trong trường hợp các doanh nghiệp có thể giữ vai trò là người mua, vừa là người bán nếu có mục đích kinh doanh xác định. Vì vậy khi đưa ra khái niệm doanh nghiệp cũng có nhiều điểm khác nhau:
Doanh nghiệp là một tổ chức hay là một đơn vị kinh doanh được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các mục đích kinh doanh. Trong đó kinh doanh được hiểu là việc thực hiện một số hay tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
Dưới góc độ xã hội:
Doanh nghiệp được hiểu là một cộng đồng người được liên kết lại với nhau để chung hưởng những thành quả do việc sử dụng tài nguyên hiện có của doanh nghiệp.
Dưới góc độ pháp luật:
Doanh nghiệp được hiểu là tập thể người, được tổ chức theo hình thức nhất định, phù hợp các quy định của pháp luật, có tài khoản riêng trực tiếp sản xuất kinh doanh theo phương hoạch toán kinh doanh dưới quản lí nhà nước.
Vậy ta có thể đưa ra kết luận chung về quản lí kinh doanh đó là: “Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, được thành lập theo những quy định hiện hành của pháp luật, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường nhằm mục tiêu thu lợi nhuận, đồng thời kết hợp với mục tiêu kinh tế của xã hội”. Với khái niệm này doanh nghiệp bao gồm các mục tiêu kinh tế, xã hội. Song trong kinh doanh mục tiêu kinh tế vẫn là quyết định còn mục tiêu xã hội thường được đặt ra với các tổ chức kinh tế thuộc tổ chức nhà nước
4.2. Đầu tư phát triển:
Doanh nghiệp được biểu hiện là việc mua sắm độc lập một tài sản hay một tổ hợp tài sản trong giai đoạn kế hoạch được gọi là đối tượng đầu tư. Về mặt kinh tế, nó được đặc trưng bởi chi phí mua sắm (lượng vốn đầu tư) cũng như các số dư theo chi trong thời gian sử dụng tài sản cho sản xuất ở doanh nghiệp, cho thuê mướn và bán đi để tiếp tục sử dụng vào mục đích khác. Số liệu chi phí có thể là số liệu thực khi nghiên cứu một đối tượng đầu tư đã được thực hiện hay số liệu kế hoạch khi nó còn đang trong giai đoạn kế hoạch. Sở dĩ, nói đầu tư là việc mua sắm độc lập vì việc ra quyết định đầu tư phải dựa vào cơ sở tính toán và đánh giá chứ không thể là hậu quả của một quyết định chủ quan nào đó. Chi phí mua sắm đối tượng đầu tư thường được chia nhỏ và phân theo thời gian, ví dụ: Việc phân bổ vốn ở các công trình xây dựng cơ bản. Để đánh giá một dự án đầu tư cần có chi phí mua sắm cùng với các số liệu thu chi kế hoạch thường xuyên và các số liệu hữu ích khác. Chúng hình thành nên dòng thu chi hay còn gọi là dòng tiền mặt. Dòng thu chi kế hoạch phụ thuộc vào vị trí trạng thái của số liệu trong tương lai và được ước tính trong hoàn cảnh chưa lường hết những khả năng sẽ xảy ra trong thực tế.
Do việc đặc trưng hoá đối tượng đầu tư hàng dòng tiền mặt, nên đã bỏ qua những đại lượng không qui đẫn ra tiền của đối tượng đầu tư. Thường đấy là những đại lượng phản ánh những nhân tố về trình độ kỹ thuật và công nghệ, mang tính xã hội và pháp lý cũng như hiệu ích gián tiếp hay hiệu ích ngoại mà đối tượng đầu tư mang lại, ví dụ: Việc ô nhiễm không khí, nguồn nước, gây tiếng động. Những đại lượng này được kết hợp với các chỉ tiêu kinh tế khác khi xét để ra quyết định chính thức về đầu tư hay cùng được xử lý và giải quyết song song, ví dụ: Bằng phương pháp phân tích quản trị sử dụng.
Với những quan điểm này, ở đây ta không quan tâm đến việc liệu đối tượng đầu tư trở thành chủ sở hữu riêng của doanh nghiệp – chủ đầu tư hay không?. Việc đánh giá quá trình đầu tư này có thể áp dụng cho các dự án đầu tư bình thường, các dự án thuê mướn tài sản theo kiểu Leasing khá phổ biến ở Tây Âu và Hoa Kỳ hiện nay, hay đơn giản hơn là các phương thức quảng cáo hàng hoá – sản phẩm của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kinh tế đầu tư PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai – Nxb Thống kê
Lập và thẩm định dự án TS. Nguyễn Bạch Nguyệt – Nxb Thống kê
Thống kê đầu tư PGS.TS. Phan Công Nghĩa – Nxb Thống kê
Tính toán và đánh giá dự án đầu tư trong nền KTTT  

TS. Nguyễn Trung Dũng

 

– Nxb Lao động

Xây dựng chỉ tiêu đánh giá kết quả SXKD của DN ở Việt Nam  

PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

 

– Nxb GTQG

Phân tích kinh tế hoạt động SXKD của doanh nghiệp  

PGS.TS Nguyễn Đăng Hạc

 

– Nxb Xây dựng

Marketing trong doanh nghiệp TS. Đinh Đăng Quang – Nxb thống kê
Tạp chí đầu tư số 7,9,11,12/2002    
Báo cáo tài chính  2000, 2001, 2002, 2003,2004 củacông ty xuất nhập khẩu IMEXIN
 MỤC LỤC
CHƯƠNGI:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Trang

2

I. ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

2

1. Khái niệm về đầu tư và vai trò của đầu tư 

2

1.1.  Đầu tư :

2

1.2. Vai trò đầu tư

2

1.2.1. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế.

3

1.2.2. Đối với các cơ sở vô vị lợi

3

        1.2.3. Trên góc độ vi mô

4

2 – Phân loại đầu tư.

4

3 – Đầu tư trong doanh nghiệp

5

3.1. Doanh nghiệp

5

3.2. Đầu tư phát triển:

7

3.3. Đầu tư và tài chính trong doanh nghiệp

8

II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

9

1. Xác định kết quả của hoạt động đầu tư

9

1.1. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện

9

1.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm

11

2. Xác định hiệu quả của hoạt động đầu tư  

12

2.1  Hiệu quả của đầu tư.

12

2.1.1. Hiệu quả đầu tư:

12

2.1.2  Hiệu quả của đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

13

2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư (SXKD của DN).

13

2.2.1.  Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính

14

2.2.2.  Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội trên góc độ  doanh nghiệp:

25

 

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SXKD TRONG DOANH NGHIỆP

27

IV – MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP  

32

1- Độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư :

32

1.1. An toàn về nguồn vốn chủ yếu là

32

1.2. An toàn về khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả năng trả nợ được thể hiện qua việc xem xét chỉ tiêu

32

1.3.  Độ nhạy của dự án.

34

2. Rủi ro trong đầu tư SXKD

35

3. Một số yếu tố khác ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư SXKD của doanh nghiệp.

36

3.1.  Yếu tố trượt giá – lạm phát

36

3.2. Lựa chọn (dự án) phương án đầu tư

36

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SXKD  TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ IMEXIN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN ( 2000 – 2004)

38

I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ IMEXIN 

38

1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty IMEXIN

38

2. Vốn và nguồn vốn hoạt động 

39

2.1.  Vốn hoạt động

39

2.1.1.  Vốn cố định.

39

2.1.2 – Vốn lưu động

40

2.2 –  Phân bổ  và huy động vốn

41

        2.2.1 – Phân bổ vốn:

41

2.2.2 – Huy động nguồn vốn:

42

3 – Cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý và lực lượng lao động của Công ty

42

3.1.  Bộ máy hành chính sự nghiệp

43

3.1.1. Giám đốc

44

3.1.2.  Phòng kinh doanh

44

3.1.3.  Phòng đầu tư

45

3.1.4.  Phòng xuất nhập khẩu

45

3.1.5.  Phòng tổ chức hành chính

45

3.1.6.  Phòng kế toán tài chính

45

3.2.  Đối với đơn vị trực thuộc

47

3.3. Đội ngũ CB – CNV

48

II – THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SXKD CỦA CÔNG TY.   

50

  1. 1.     Đánh giá chung về tình hình đầu tư của công ty

50

1.1. Khó khăn

50

1.2. Thuận lợi

51

       2. Tình hình đầu tư phát triển kinh doanh trong những năm gần đây       

                                                    (2000 – 2004).

53

2.1. Theo số liệu báo cáo tài chính

54

2.2.  Sản xuất kinh doanh

56

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY

57

  1. Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc                                  (6/2002 – 3/2003)

57

1.1. Căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu tư

57

1.2. Nguồn vốn đầu tư:

60

1.3. Kế hoạch trả nợ vốn đầu tư:

62

      1.4.  Tiêu thụ sản phẩm:

63

         1.5. Hiệu quả đầu tư

65

1.5.1.  Hiệu quả kinh tế:

65

          1.5.2.  Hiệu quả xã hội.

69

2. Dự án đầu tư máy móc thiết bị

70

3.  Hiệu qủa đầu tư Công ty đã đạt được trong những năm vừa qua

71

III – ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

72

  1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới.

72

1.1.  Mục tiêu chung

72

 

1.2.  Mục tiêu cụ thể

73

2. Định hướng đầu tư phát triển SXKD trong những năm tới.

73

2.1. Nhận định về thị trường hoạt động:

73

2.2. Định hướng đầu tư phát triển của Công ty trong những năm tới

74

CHƯƠNG III

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SXKD CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ IMEXIN HÀ NỘI

 

76

I – MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẠT HIỆU QUẢ CHUNG

76

1 . Tìm kiếm và mở rộng thị trường

76

 1.1 – Cơ sở thực tiễn để tìm kiếm, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường

76

1.1.1 – Nghiên cứu thị trường tiêu thụ

76

1.1.2.  Nghiên cứu yếu tố đầu vào

77

        1.1.3 – Nghiên cứu nguồn lao động

 

77

1.1.4.  Nghiên cứu về nguồn vốn

77

2 – Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, khai thác hợp lý các khả  năng tiềm tàng

 

77

2.1.  Yếu tố lao động

78

2.1.1 – Về số lượng lao động

78

2.1.2 – Về thời gian lao động

78

2.1.3 – Về năng suất lao động

79

2.2 – Yếu tố tư liệu lao động

79

2.3 – Yếu tố nguyên vật liệu

81

II – NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ IMEXIN

83

1. Xây dựng quan điểm đúng đắn về công nghiệp hoá – hiện đại hoá

83

1.1. Xây dựng các chiến lược nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH sản xuất của Công ty

84

1.2.  Các giải pháp liên quan đến lập dự án đầu tư

85

1.2.1. Đối với lập dự án đầu tư mua sắm và tạo dựng TSCĐ cho Công ty

85

1.2.2 – Đối với công tác lập dự án đầu tư

85

2 – Đối với quá trình đầu tư của Công ty  

88

2.1 – Trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

88

2.2 – Quá trình thực hiện đầu tư

89

2.3 – Giai đoạn vận hành dự án (Giai đoạn SXKD)

89

3.  Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

90

3.1.  Tăng cường công tác quản lý vốn

90

3.2.  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

90

4.  Vấn đề thanh toán bằng ngoại tệ

91

Kết luận

92

 

 

 

 

 

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s