Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng


LỜI NÓI ĐẦU

 

          Kể từ khi đất nước ta thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế từ chế độ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải phát huy triệt để mọi tiềm lực, mọi thế mạnh sẵn có của mình nhằm tạo lợi thế bằng hoặc hơn các doanh nghiệp khác. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Muốn thực hiện được mục tiêu này yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp là không ngừng tiến hành các hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.

          Công ty Cao su Sao vàng là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động dưới sự quản lý thống nhất của Tổng công ty hoá chất Việt nam có năng lực thiết bị sản xuất lớn, hàng năm có thể cung cấp cho thị trường từ 6- 7 triệu bộ săm lốp xe đạp; 400.000 đến 500.000 bộ lốp xe máy; từ 100.000- 120.000 bộ lốp ôtô, máy kéo và các sản phẩm cao su kỹ thuật khác.

          Trong cơ chế thị trường hiện nay, Công ty Cao su Sao vàng đang đứng trước những khó khăn và thách thức của vấn đề cạnh tranh. Bởi vì, hiện nay thị trường săm lốp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt không chỉ giữa các sản phẩm trong nước với nhau mà còn cạnh tranh với các sản phẩm từ nước ngoài tràn vào như Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan…

          Tuy nhiên, trong những năm vừa qua Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác đầu tư, đó là: tăng thêm năng lực sản xuất mới, đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Song song với những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua Công ty còn những tồn tại và khó khăn cần khắc phục trong những năm tiếp theo. Do đó, việc xem xét và đánh giá thực trạng đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục có vai trò quan trọng. Vì vậy, chuyên đề này em xin tập trung nghiên cứu tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng trong giai đoạn vừa qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh trong tương lai.

          Chuyên để thực tập này bao gồm ba phần chính:

          Phần I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phần II: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.

Phần III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.

Do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập có hạn và bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên bài viết còn những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, phê bình của thầy cô giáo trong bộ môn và các cô, các bác công tác tại Công ty Cao su Sao vàng Hà nội cùng toàn thể các bạn để bài viết này hoàn thiện hơn.

KẾT LUẬN

          Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay đang là vấn đề có tính bức xúc và tối quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải nỗ lực nâng cao năng suất lao động, cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hạ giá bán. Để thực hiện được điều này doanh nghiệp phải thông qua quá trình thực hiện đầu tư.

          Xuất phát từ ý nghĩa đó, thời gian qua công ty Cao su Sao vàng luôn quan tâm đến công tác đầu tư và đã đạt được những thành tựu đáng kể: tăng năng suất lao động, cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tạo dựng uy tín trên thị trường, vượt qua nhiều những khó khăn, thử thách. Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, trong thời gian qua công ty còn nhiều mặt tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc đưa ra các giải pháp đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh đang là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Do đó, trong bài viết hạn hẹp này em xin đưa ra một số giải pháp đầu tư để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong thời gian tới.

          Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Hồng Minh đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài chuyên đề này cùng tập thể cán bộ phòng Kế hoạch- vật tư công ty Cao su Sao vàng đã tạo điều kiện thuận lợi và đóng góp những ý kiến bổ ích để em hoàn thành bài viết.

          Do thời gian thực tập có hạn và bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên bài viết này không thể tránh khoỉ những thiếu xót và khuyết điểm. Chính vì vậyem rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của các thầy cô giáo và các bác, các cô tại phòng Kế hoạch- Vật tư công ty Cao su Sao vàng cùng toàn thể các bạn để tôi hoàn thành bài viết này được tốt hơn.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

1. Nguyễn Ngọc Mai- Giáo trình Kinh tế Đầu tư

NXB Giáo dục- 1998

2. Vũ Thị Ngọc Phùng, Phan Thị Nhiêm

          Giáo trình chiến lược kinh doanh- NXB Thống kê- 1999

3. Philip Kotler- Quản trị Marketing

          NXB Thống kê- 1997

4. Micheal. E Porter- chiến lược cạnh tranh

           NXB Khoa học kỹ thuật- 1996

5. Jean Guiony- Cạnh tranh bằng giảm tối đa phí tổn thương mại

          NXB TP. HCM

6. Trần Hoàng Kim và Lê Thụ- Vũ khí cạnh tranh thị trường

          NXB Thống kê- 1992

7. Báo đầu tư ra ngày 7/1/2002, 25/1 /2002

8. Tạp chí Công nghiệp số 6/1998, 19/2000, 13/2001

9. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 4, 5, 11/2000

10. Các tài liệu từ công ty Cao su Sao vàng

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 1

Chương I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp  3

I. Nhận thức cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường  3

1. Cạnh tranh của doanh nghiệp  trong nền kinh tế thị trường. 3

1.1 Khái niệm và phân loại cạnh tranh. 3

1.2 Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 5

1.3 Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp. 6

2. Nâng cao khả năng cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập. 10

2.1 Quan niệm về khả năng cạnh tranh. 10

2.2 Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp  11

2.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp  12

II. Đầu tư – yếu tố quan trọng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp  20

1. Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 20

1.1 Khái niệm đầu tư. 20

1.2 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp. 21

2. Mối quan hệ giữa đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp  22

3. Nội dung của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 24

3.1 Đầu tư vào máy móc thiết bị (MMTB), dây chuyền công nghệ (DCCN), cơ sở hạ tầng (CSHT) 24

3.2 Đầu tư vào hàng tồn trữ. 26

3.3 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 27

3.4 Đầu tư cho tài sản vô hình khác. 29

4. Các yếu tố ảnh hưởng chỉ tiêu đầu tư của doanh nghiệp. 30

4.1.  Lợi nhuận –thu nhập kì vọng trong tương lai 30

4.2.  Chi phí đầu tư. 30

4.3 Cầu tiêu dùng. 30

Chương II: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 32

I. Một số nét tổng quát về công ty Cao su Sao vàng. 32

1. Qúa trình hình thành và phát triển. 32

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty Cao su Sao vàng. 36

3. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây. 40

II. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng  45

1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty Cao su Sao vàng  45

1.1 Một số đặc điểm về thị trường sản phẩm. 45

1.2 Cơ cấu sản phẩm.. 47

1.3 Tình trạng của máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất 47

1.4 Nguyên vật liệu sản xuất 49

1.5 Tình hình lao động thực tế của công ty. 50

2. Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng. 50

2.1 Tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường. 50

2.2.Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao  vàng. 52

3. Tình hình đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng  53

3.1.Tình hình vốn và nguồn vốn. 53

3.2. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng  60

4. Kết quả và hạn chế trong hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 77

4.1 Những kết quả đạt được. 77

4.2 Những mặt hạn chế ảnh hởng đến kết quả và hiệu quả đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 78

Chương III: Một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 82

I. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty Cao su Sao vàng trong những năm tới 82

II. Định hướng phát triển kinh doanh tới năm 2005. 82

1. Định hướng về đầu tư sản xuất 82

1.1 Đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. 82

1.2 Đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng chuyên môn hoá. 83

1.3 Đầu tư cho công tác tổ chức bộ máy quản lý. 83

1.4 Đầu tư cho việc chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên. 84

2. Định hướng về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.. 84

3. Kế hoạch thực hiện đầu tư giai đoạn 2001- 2005 của công ty Cao su Sao vàng  85

III. Một số giải pháp về đầu tư góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 87

1. Giải pháp về vốn đầu tư. 88

1.1 Về vấn đề huy động vốn. 88

1.2 Về vấn đề sử dụng vốn. 89

2. Giải pháp về đầu tư phát triển khoa học công nghệ. 90

3. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực. 91

4. Đầu tư cho việc mở rộng thị trường và tăng cường hoạt động Marketing  92

4.1 Vấn đề nghiên cứu thị trường. 92

4.2 Vấn đề hoàn thiện chính sách phân phối 92

4.3 Vấn đề hoàn chỉnh sản phẩm.. 93

4.4 Vấn đề hoàn thiện chính sách giá. 93

4.5 Vấn đề hoàn thiện chính sách quảng cáo. 94

Kết luận. 96

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s