Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 1998 – 2001


PHẦN MỞ ĐẦU

 

Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phát triển hết sức sôi động. Thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay đã xuất hiện nhiều nghiệp vụ bảo hiểm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia bảo hiểm. Trong số những nghiệp vụ bảo hiểm mới xuất hiện đó phải kể đến nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, một nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu những hậu quả ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế.

Trong thời gian thực tập tại phòng bảo hiểm cháy và rủi ro hỗn hợp thuộc công ty Bảo hiểm Hà Nội, được tiếp xúc với nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, tôi nhận thấy tuy đây là một nghiệp vụ bảo hiểm mới mẻ nhưng rất có tiềm năng trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình triển khai nghiệp vụ này tại công ty Bảo Việt Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn. Với mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu tình hình triển khai nghiệp vụ gián đoạn kinh doanh, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ này, tôi đã chọn “Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 1998 – 2001” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mặc dầu vậy, do thời gian quá ngắn cũng như phạm vi thực tập chỉ giới hạn trong “Phòng bảo hiểm cháy và rủi ro hỗn hợp” nên trong luận văn này tôi sẽ đi sâu vào nghiên cứu về bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội giai đoạn 1998 – 2001.

Kết cấu luận văn bao gồm 3 chương:

Chương 1 : Lý luận chung về bảo hiểm gián đoạn kinh doanh.
Chương 2 : Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội.
Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Công ty bảo hiểm Hà Nội

Mặc dù rất cố gắng, song do thời gian quá eo hẹp và trình độ nghiên cứu có hạn, vì vậy luận văn này không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự đóng góp chân tình từ phía các thầy cô giáo và độc giả để luận văn này được hoàn thiện hơn.

 

LÝ LUẬN CHUNG

VỀ BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

 

1.1.            SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

1.1.1.     Sự ra đời của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bảo hiểm là một hoạt động tài chính, có tính chất chuyên ngành mà thông qua các hoạt động này các cá nhân và tổ chức kinh tế xã hội cùng tham gia đóng góp một khoản tiền nhất định để tạo lập nên quĩ bảo hiểm và khoản đóng góp đó gọi là phí bảo hiểm. Khi không may gặp phải những rủi ro, tổn thất ngoài mong đợi của các thành viên đóng góp thì lúc đó quĩ bảo hiểm sẽ phát huy tác dụng của nó là giúp đỡ các thành viên này nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống, tiếp tục công việc kinh doanh một cách bình thường. Ngày nay, hoạt động bảo hiểm chủ yếu được thực hiện thông qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các tổ chức bảo hiểm.

Nhìn lại sự ra đời và phát triển của bảo hiểm, chúng ta thấy bảo hiểm có nguồn gốc từ rất xa xưa trong lịch sử nền văn minh nhân loại. Tuy vậy, khi mới ra đời thì các nghiệp vụ bảo hiểm không phong phú, đa dạng như ngày nay. Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động kinh doanh ngày càng hoàn thiện đã dần dần làm nảy sinh nhiều nhu cầu bảo hiểm mới. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là một trong các nghiệp vụ bảo hiểm mới đó. So với bảo hiểm hàng hải hay bảo hiểm hoả hoạn, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh ra đời muộn hơn rất nhiều. Vào những năm đầu của thế kỷ XX, mặc dù bị sự thúc ép của chính phủ và yêu cầu của các nhà sản xuất nhưng các công ty bảo hiểm ở Anh vẫn chưa tiến hành bất cứ loại hình bảo hiểm “tổn thất hậu quả” nào. Sự chậm trễ đó là do tính phức tạp trong việc phân tích các chi phí tài chính, xác định phạm vi bảo hiểm trong điều kiện nền kinh tế chính trị chưa ổn định. Sau đó, với sự ra đời của hai nguyên tắc Herry Booth & Commercial Union (năm 1923) và Polikoff Ltd vs North British and Mercantile (năm 1936) mới thật sự đặt nền móng cho bảo hiểm gián đoạn kinh doanh hình thành và phát triển.

Khi mới triển khai, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh được biết đến dưới tên gọi “bảo hiểm mất lợi nhuận” hay “tổn thất hậu quả” do mục đích của nó là bồi thường cho người được bảo hiểm đối với trường hợp bị mất lợi nhuận và các chi phí phụ để tiếp tục kinh doanh. Những tổn thất này thường xuất hiện sau một khiếu nại thiệt hại về một vụ cháy hay sau những tổn thất được bảo hiểm khác. Trong thực tế, những loại bảo hiểm chính (như bảo hiểm cháy, kỹ thuật) sẽ bảo hiểm cho tổn thất hay thiệt hại cơ bản, tuy nhiên người được bảo hiểm vẫn chưa được đền bù hoàn toàn vì anh ta phải chịu những chi phí bổ sung chưa được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm này. Do đó, việc xuất hiện  bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là một nhu cầu hoàn toàn khách quan, cần thiết.

Mặc dù “mầm mống” ra đời của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đã xuất hiện từ những năm 1920 như đã đề cập ở trên, nhưng phải đến năm 1985 sự giao dịch của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh mới xuất hiện tại Uỷ ban tổn thất hậu quả (một bộ phận trong Uỷ ban bảo hiểm hoả hoạn ở Anh). Đây là nơi đánh dấu sự ra đời bản mẫu đầu tiên về đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Mẫu đơn này đã được thông qua và sử dụng ở một số nước Tây Âu. Vào tháng 10 năm 1989, Hiệp hội các nhà bảo hiểm London (ABI) đã xem xét lại mẫu đơn này trên cơ sở thống nhất lại phạm vi bảo hiểm và sau đó chính thức phát hành. Từ đó đến nay, hầu hết các quốc gia đều áp dụng theo mẫu đơn đó.

Ngày nay, ở các nước phát triển, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đã trở nên thông dụng và phổ biến rộng rãi. Nó đã góp phần đắc lực vào việc ổn định tâm lý cũng như an toàn sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Ở  Việt nam, nghiệp vụ này mới được triển khai khoảng chục năm trở lại đây trên cơ sở mẫu đơn của nước Anh. Tuy mới triển khai nhưng loại hình này đã khẳng định được vị trí, vai trò và tiềm năng cũng như những ưu điểm không thua kém gì các nghiệp vụ “đàn anh, đàn chị” khác. Những năm gần đây, nghiệp vụ này đã thu hút được sự chú ý của nhiều nhà bảo hiểm. Vào thời gian từ 18 đến 22/08/1997 tại Hà nội đã diễn ra hội thảo bảo hiểm ngừng trệ kinh doanh (hay bảo hiểm gián đoạn kinh doanh) do Muniche và Vinare đồng tổ chức. Từ đó đến nay, hàng năm các công ty bảo hiểm đều liên kết với nhau tổ chức hội thảo đề cập tới vấn đề này. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cho mọi thành phần kinh tế, tạo tâm lý ổn định cho các nhà đầu tư, …

Tóm lại, nếu ta coi bảo hiểm thiệt hại vật chất là điều kiện cần thì bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sẽ là điều kiện đủ trong một đơn bảo hiểm hỗn hợp.

1.1.2.     Vai trò kinh tế xã hội của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

1.1.2.1.     Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là “lá chắn kinh tế” của các doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu những hậu quả ảnh hưởng của các rủi ro đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đôi khi xảy ra những rủi ro bất ngờ mà không ai lường trước được. Các rủi ro đã và đang gây nên những tổn thất, thiệt hại về tài sản, về tính mạng của con người, làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, từ đó làm cho qui mô của hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng. Do vậy, giá trị tài sản của doanh nghiệp ngày càng lớn. Nếu chẳng may rủi ro thiệt hại xảy ra thì hậu quả thường rất nặng nề và ảnh hưởng lâu dài không chỉ tới bản thân chính doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến cả các doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên có quan hệ với doanh nghiệp. Sự ra đời của các công ty bảo hiểm đã giúp các đơn vị sản xuất kinh doanh ổn định tình hình sản xuất, đảm bảo công việc kinh doanh được tiến hành bình thường. Thông qua việc bồi thường một cách kịp thời, chính xác, trung thực đã giúp cho các doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục được hậu quả thiệt hại. Bên cạnh đó, với sự chuyển đổi của cơ chế quản lý, Nhà nước đã chủ động giao vốn cho các doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà nước. Trong việc bảo tồn và phát triển vốn, các doanh nghiệp không có sự hỗ trợ nhiều của Nhà nước như trong thời kỳ bao cấp trước đây. Nếu khi có thiệt hại gì xảy ra, doanh nghiệp không được quyền ghi giảm vốn đặc biệt là những thiệt hại gây ra bởi các rủi ro các công ty bảo hiểm trong nước đã triển khai hay với các loại hình tương tự. Vì vậy bảo hiểm sẽ là “lá chắn kinh tế” để đảm bảo sự bảo toàn vốn cho các doanh nghiệp khi không may gặp phải những thiệt hại của thiên tai hoặc do sự sơ suất vô ý của người lao động.

Trên thực tế, sau khi rủi ro xảy ra đối với một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thì hầu như mọi hoạt động không thể tiến hành bình thường như kế hoạch đã đặt ra trước. Từ đó dẫn đến nhiều khoản tổn thất không được bồi thường trong đơn bảo hiểm tài sản như chi phí về thuê nhà, trụ sở, chi trả lương công nhân viên… Để khắc phục tình trạng doanh nghiệp có thể bị phá sản hoặc lâm vào tình thế khó khăn khi phải đối mặt với các tổn thất đó, tham gia bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là cách tốt nhất để bù đắp thiệt hại. Khi tham gia loại hình bảo hiểm này, nếu tổn thất xảy ra, các cơ quan, doanh nghiệp không những được bồi thường cho những khoản chi phí nói trên mà còn được bù đắp phần lợi nhuận ròng bị mất mát mà lẽ ra họ có thể nhận được nếu như không có tổn thất xảy ra. Vậy cùng với đơn bảo hiểm tài sản, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đã góp phần làm hạn chế đến mức tối thiểu những hậu quả ảnh hưởng của các rủi ro tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp %I#�9;�O�  �vel-tab-stop:5.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:5.5in; text-indent:-1.5in;} @list l47 {mso-list-id:1179008086; mso-list-template-ids:-10447564;} @list l47:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in;} @list l47:level2 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in;} @list l47:level3 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:1.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in;} @list l47:level4 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:2.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.25in; text-indent:-.75in;} @list l47:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:2.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.75in; text-indent:-.75in;} @list l47:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:3.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:3.5in; text-indent:-1.0in;} @list l47:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:4.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:4.0in; text-indent:-1.0in;} @list l47:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:4.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:4.75in; text-indent:-1.25in;} @list l47:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:5.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:5.5in; text-indent:-1.5in;} @list l48 {mso-list-id:1183399182; mso-list-template-ids:698669506;} @list l48:level1 {mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:39.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:39.0pt; text-indent:-39.0pt;} @list l48:level2 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:57.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:57.0pt; text-indent:-39.0pt;} @list l48:level3 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:75.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:75.0pt; text-indent:-39.0pt;} @list l48:level4 {mso-level-start-at:3; mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:1.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.5in; text-indent:-.75in;} @list l48:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:1.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.75in; text-indent:-.75in;} @list l48:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:2.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.25in; text-indent:-1.0in;} @list l48:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:2.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.5in; text-indent:-1.0in;} @list l48:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:3.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:3.0in; text-indent:-1.25in;} @list l48:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:3.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:3.5in; text-indent:-1.5in;} @list l49 {mso-list-id:1202285524; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l49:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l50 {mso-list-id:1240747415; mso-list-template-ids:-644958404;} @list l50:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:39.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:39.0pt; text-indent:-39.0pt;} @list l50:level2 {mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:63.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:63.0pt; text-indent:-39.0pt;} @list l50:level3 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:87.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:87.0pt; text-indent:-39.0pt;} @list l50:level4 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:1.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.75in; text-indent:-.75in;} @list l50:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:150.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:150.0pt; text-indent:-.75in;} @list l50:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:192.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:192.0pt; text-indent:-1.0in;} @list l50:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:3.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:3.0in; text-indent:-1.0in;} @list l50:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:258.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:258.0pt; text-indent:-1.25in;} @list l50:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:300.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:300.0pt; text-indent:-1.5in;} @list l51 {mso-list-id:1242374277; mso-list-template-ids:-21225882;} @list l51:level1 {mso-level-text:””; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in;} @list l51:level2 {mso-level-start-at:2; mso-level-legal-format:yes; mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:52.5pt; mso-level-number-position:left; margin-left:52.5pt; text-indent:-28.5pt;} @list l51:level3 {mso-level-start-at:2; mso-level-legal-format:yes; mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:84.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:84.0pt; text-indent:-.5in;} @list l51:level4 {mso-level-legal-format:yes; mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:1.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.75in; text-indent:-.75in;} @list l51:level5 {mso-level-legal-format:yes; mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:150.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:150.0pt; text-indent:-.75in;} @list l51:level6 {mso-level-legal-format:yes; mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:192.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:192.0pt; text-indent:-1.0in;} @list l51:level7 {mso-level-legal-format:yes; mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:3.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:3.0in; text-indent:-1.0in;} @list l51:level8 {mso-level-legal-format:yes; mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:258.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:258.0pt; text-indent:-1.25in;} @list l51:level9 {mso-level-legal-format:yes; mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:300.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:300.0pt; text-indent:-1.5in;} @list l52 {mso-list-id:1265846766; mso-list-template-ids:759577784;} @list l52:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in;} @list l53 {mso-list-id:1322005094; mso-list-template-ids:-974591708;} @list l53:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level2 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in; font-family:”Monotype Sorts”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54 {mso-list-id:1366444812; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:67698689;} @list l54:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l55 {mso-list-id:1451700910; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:67698689;} @list l55:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l56 {mso-list-id:1461998553; mso-list-template-ids:-2054372910;} @list l56:level1 {mso-level-start-at:5; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l57 {mso-list-id:1464613567; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-865284146;} @list l57:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in; mso-ansi-font-weight:bold;} @list l58 {mso-list-id:1488597824; mso-list-template-ids:1859937470;} @list l58:level1 {mso-level-tab-stop:46.35pt; mso-level-number-position:left; margin-left:46.35pt; text-indent:-.25in; mso-ansi-font-weight:bold;} @list l59 {mso-list-id:1489903309; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l59:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l60 {mso-list-id:1510946754; mso-list-template-ids:-1300986538;} @list l60:level1 {mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in;} @list l60:level2 {mso-level-start-at:3; mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in;} @list l60:level3 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:.5in; text-indent:-.5in;} @list l60:level4 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.75in;} @list l60:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.75in;} @list l60:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-1.0in;} @list l60:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-1.0in;} @list l60:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:1.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.25in; text-indent:-1.25in;} @list l60:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:1.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.5in; text-indent:-1.5in;} @list l61 {mso-list-id:1511330153; mso-list-template-ids:-1786323336;} @list l61:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:100.35pt; mso-level-number-position:left; margin-left:100.35pt; text-indent:-1.0in; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @list l62 {mso-list-id:1704015651; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l62:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l63 {mso-list-id:1712461123; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l63:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l64 {mso-list-id:1719893344; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l64:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l65 {mso-list-id:1765952881; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:1868970798;} @list l65:level1 {mso-level-tab-stop:46.35pt; mso-level-number-position:left; margin-left:46.35pt; text-indent:-.25in;} @list l66 {mso-list-id:1809471462; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-1176084614;} @list l66:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.25in;} @list l67 {mso-list-id:1877425482; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-257275588;} @list l67:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l68 {mso-list-id:1901817767; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l68:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l69 {mso-list-id:1944075194; mso-list-template-ids:184345400;} @list l69:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:39.75pt; mso-level-number-position:left; margin-left:39.75pt; text-indent:-39.75pt; mso-ansi-font-weight:bold;} @list l70 {mso-list-id:1995529264; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:67698689;} @list l70:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l71 {mso-list-id:2043361228; mso-list-template-ids:-400668466;} @list l71:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in; font-family:”Monotype Sorts”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l72 {mso-list-id:2072338384; mso-list-template-ids:-789956864;} @list l72:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:28.5pt; mso-level-number-position:left; margin-left:28.5pt; text-indent:-28.5pt;} @list l72:level2 {mso-level-start-at:3; mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:64.5pt; mso-level-number-position:left; margin-left:64.5pt; text-indent:-28.5pt;} @list l72:level3 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:1.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in;} @list l72:level4 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:2.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.25in; text-indent:-.75in;} @list l72:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:2.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.75in; text-indent:-.75in;} @list l72:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:3.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:3.5in; text-indent:-1.0in;} @list l72:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:4.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:4.0in; text-indent:-1.0in;} @list l72:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:4.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:4.75in; text-indent:-1.25in;} @list l72:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:5.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:5.5in; text-indent:-1.5in;} @list l73 {mso-list-id:2083136438; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l73:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l74 {mso-list-id:2120026989; mso-list-template-ids:-1941809210;} @list l74:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:46.35pt; mso-level-number-position:left; margin-left:46.35pt; text-indent:-.25in;} @list l75 {mso-list-id:2121991055; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l75:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l76 {mso-list-id:2127965292; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-439347698;} @list l76:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:31.2pt; mso-level-number-position:left; margin-left:31.2pt; text-indent:-31.2pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l77 {mso-list-id:2132288198; mso-list-template-ids:-1680719234;} @list l77:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in;} @list l77:level2 {mso-level-start-at:3; mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:.5in; text-indent:-.5in;} @list l77:level3 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:.5in; text-indent:-.5in;} @list l77:level4 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.75in;} @list l77:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.75in;} @list l77:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-1.0in;} @list l77:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-1.0in;} @list l77:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:1.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.25in; text-indent:-1.25in;} @list l77:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:1.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.5in; text-indent:-1.5in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} –>

KẾT LUẬN

 

Bảo hiểm xã hội là một chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện chính sách BHXH góp phần quan trọng để ổn định cuộc sống về mặt vật chất và tinh thần cho người lao động, đồng thời đảm bảo an toàn xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bên cạnh việc hoàn thiện các chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày càng chú trọng tới công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ ngành BHXH, tình trạng lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong hoạt động đầu tư và xây dựng nói chung và hoạt động đầu tư XDCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng là một thực trạng xuất hiện từ lâu, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, vấn đề lãng phí, thất thoát, tham nhũng đã trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội.

Trong quá trình nghiên cứu với mục đích đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Luận văn đã tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

  1. Khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về Quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản nói chung và quản lý vốn đầu tư XDCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng.
  2. Nghiên cứu thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt nam để rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân tồn tại
  3. Đề xuất phương hướng và kiến nghị một số biện pháp có tính thiết thực nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đây là đề tài rộng lớn và phức tạp nên những ý kiến đề xuất trong luận văn chỉ là những đóng góp nhỏ trong các biện pháp tổng thể nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

DANH MỤC TÀI  LIỆU THAM KHẢO

 

1. Quyết định số 20/1998/QĐ-TTg Ngày 26/01/1998 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam
2. Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/06/1998 của Bộ TàI chính hướng dẫn Quy chế Quản lý tàI chính đối với BHXH Việt Nam
3. Văn bản số 112/QHTĐT –KT ngày 23/11/1998 của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia về việc hướng dẫn mở tài khoản và hạch toán kế toán tiền gửi vốn bổ sung XDCB của BHXH Việt Nam
4. Quyết định số 100/2001/QĐ-TTg ngày 28/06/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tàI chính đối với BHXH Việt Nam
5. Văn bản số 21/BHXH-HĐQL ngày 28 tháng 12 năm 2000 của BHXH Việt Nam về việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành BHXH.
6. Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 16/10/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010
7. Văn bản số 266/BHXH/KHTC ngày 07/04/1997 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện quy chế đấu thầu
8. Báo cáo tổng kết hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ năm 1995 – 2001.
9. Báo cáo quyết toán ngân sách của bảo hiểm xã hội Việt Nam  các năm 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 và 2001.
10. Văn bản số 480/BHXH-KHTC ngày 30/5/1997 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
11 Văn bản số 1450/BHXH-KHTC ngày 03/11/1998 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quản lý vốn XDCB bổ sung.
12 Văn bản số 1363/BHXH-KHTC ngày 10/7/2000 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc: Triển khai công tác đầu tư XDCB năm 2000
13 Hệ thống văn bản pháp quy về Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Nhà xuất bản tàI chính năm 2000
14 Hệ thống văn bản pháp quy về Quản lý đầu tư và xây dựng – Trung tâm tư liệu thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam
15 Chế độ mới về Quản lý tài chính trong đầu tư, xây dựng, đấu thầu – Nhà xuất bản Tài chính 2000
16 Hệ thống hoá các văn bản pháp quy hiện hành – nhà xuất bản tài chính năm 1996
17 Quy định pháp luật về quản lý quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia năm  1999
18 Giáo trình chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp – Trường đại học KTQD – Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – PTS Nguyễn Thành Độ chủ biên – Nhà xuất bản giáo dục 1996
19 Giáo trình kinh tế và quản lý công nghiệp GS-PTS Nguyễn Đình Phan chủ biên – Nhà xuất bản giáo dục năm 1997
20 Thông tư số 18/BXD-VKT ngày 10/06/1995 của Bộ xây dựng về hướng dẫn các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư  và xây dựng
21 Quản trị kinh doanh những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam GS-PTS Nguyễn Đình Phan chủ biên – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
22 Luật kinh doanh Bảo hiểm- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội năm 2001.
23 Quyết định số 606/TTg ngày 29/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
24 Nguyễn Thanh Thủy (2001), “Bảo hiểm xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội”, Bảo hiểm xã hội, (5), tr. 14-15.

MỤC LỤC

Mở đầu……………………………………………………………………………………… 1

Chương 1: Lý luận cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản………………………………………………………………………………. 4

1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản…………………………………………………… 4

1.1.1. Thực chất vốn đầu tư xây dựng cơ bản……………………………….. 4

1.1.2. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản……………………………… 13

1.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản……………………………………… 15

1.2.1. Quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản………………….. 13

1.2.2. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản…………………… 19

1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý vốn đầu tư XDCB và nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư XDCB………………………………………………………….. 27

1.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý vốn đầu tư XDCB.. 27

1.3.2. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư XDCB……………… 30

1.4. Tính tất yếu của việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB………. 34

1.4.1. Vai trò của việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB……….. 34

1.4.2. Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB giúp định hướng hoạt động đầu tư XDCB    35

Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam ……………………………………………………………………………………………….. 37

2.1. Tổng quan về bảo hiểm xã hội Việt Nam ……………………………….. 37

2.1.1. Quá trình hình thành BHXH Việt Nam ……………………………. 37

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí của bảo hiểm xã hội Việt Nam trong nền kinh tế thị trường ……………………………………………………………………………………… 38

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của bảo hiểm xã hội Việt Nam ………. 39

2.1.4. Đặc điểm của bảo hiểm xã hội Việt Nam ………………………….. 40

2.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam …….. 41

2.2.1. Kết quả thực hiện vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam … 41

2.2.2. Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB của bảo hiểm xã hội Việt Nam       50

2.3. Đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam 69

2.3.1. Những kết quả đạt được…………………………………………………. 69

2.3.2. Những tồn tại……………………………………………………………….. 70

2.3.3. Nguyên nhân tồn tại………………………………………………………. 72

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam ………………………………………………………………………………… 74

3.1. Những định hướng cơ bản trong công tác đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam      74

3.1.1. Định hướng phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2000-2010   74

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển của BHXN Việt Nam .. 74

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB của bảo hiểm xã hội Việt Nam   76

3.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam 76

3.2.2. Hoàn thiện công tác tạo nguồn và cấp phát sử dụng vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam …………………………………………………………………………………. 78

3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam  ………………………………………………………………………………… 82

3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam …………………………………………….. 86

Kết luận…………………………………………………………………………………… 90

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………. 91

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s