GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG T.M.C.P QUÂN ĐỘI


LỜI MỞ ĐẦU

          Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán…

          Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại, phát triển của ngân hàng.Nhưng hoạt động tín dụng mang lại nhiều rủi ro nhất ngay cả đối với các khoản vay có tài sản cầm cố, thế chấp cũng được xác định có hệ số rủi ro là 50%.Trên thực tế, nhiều nhân viên ngân hàng quan niệm cho vay có tài sản thế chấp và không vượt quá tỷ lệ quy định là an toàn nhất. Thực ra quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, bởi khi cho vay phải chú ý đến tình hình hoạt động và khả năng tài chính của công ty thì đó mới là vấn đề quan trọng nhất, còn thế chấp chỉ là một trong những điều kiện cần phải có để đảm bảo khả năng thu hồi khi khách hàng không trả được cho ngân hàng.

          Hoà cùng với sự đổi mới của toàn bộ hệ thống ngân hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội trong những năm qua đã rất chú trọng tới hoạt động tín dụng và đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong lúc sự quản lý kinh tế, sự chuyển đổi cơ chế quản lý trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra hết sức phong phú và đa dạng. Song sẽ là không phải khi muốn hoàn thiện hơn mà lại không chấp nhận những phần còn thiếu sót còn tồn tại trong hoạt dộng tín dụng của mình.

          Qua quá trình nghiên cứu, học tập, tìm hiểu để có thể tiếp cận, xâm nhập và từ những yêu cầu từ tiễn đặt ra, đặc biệt trong quá trình thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội được sự giúp đỡ và khuyến khích của các thầy cô giáo trong khoa, các cô chú, anh chị trong ngân hàng, em đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín

dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội ”để viết luận văn tốt nghiệp.

          Luận văn tốt nghiệp được chia thành 3 chương:

Chương I:     Chất lượng  tín dụng của ngân hàng thương mại

Chương II:     Thực trạng chất lượng tín dụng của

                         Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Chương III:    Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại

                          Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

          Xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Đào Văn Hùng khoa ngân hàng – trường ĐHKTQD, ban giám đốc và toàn thể cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội  đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập  này.

 CHƯƠNG I

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. 1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. 1. 1 Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế

 a. Khái niệm ngân hàng thương mại

          Ngân hàng thương mại được hiểu theo nhiều cách khác nhau ở các nước trên thế giới. ở một số nước thì khái niệm này dùng để chỉ một số tổ chức tài chính tiền tệ mà hoạt động kinh doanh chủ yếu của nó là nhận tiền gửi từ các cá nhân hay tổ chức kinh tế rồi lại để cho các tổ chức này vay lại. Các ngân hàng không được phép kinh doanh tổng hợp các dịch vụ khác như đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ cho các nhóm ngành nghề riêng biệt. Trong khi đó ở một số nước khác thì lại cho rằng ngân hàng thương mại là ngân hàng được phép kinh doanh tổng hợp tất cả các dịch vụ ngân hàng.

         Ở Việt nam, ngân hàng thương mại được quy định rõ trong luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng: “ Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay và thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”.

         Trên thực tế,  các ngân hàng thương mại ở nước ta ngoài việc thực hiện các hoạt động ghi trong luật nêu trên thì còn phải thực hiện các hoạt động khác phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội thực hiện theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là cho vay để phát triển một số thành phần kinh tế, ưu đãi đối với một số dự án,  một số đối tượng.

         Do đó, ở Việt nam các ngân hàng thương mại thường được hiểu như một ngân hàng thực hiện các dịch vụ tổng hợp về kinh doanh tiền tệ như nhận gửi của khách hàng để cho vay, cung cấp lại vốn đầu tư… và chịu sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước.


b. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại

Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại xoay quanh việc kinh doanh tiền tệ. Cụ thể là các nghiệp vụ sau:

* Nghiệp vụ tài sản nợ:

        Nghiệp vụ nợ của ngân hàng thương mại là nghiệp vụ huy độngvốn bằng nhiều hình thức khác nhau để tạo nguồn vốn hoạt động. Các nguồn cung cấp vốn cho ngân hàng thương mại bao gồm các loại tiền gửi cá nhân,  tổ chức kinh doanh,  tổ chức phi thương mại, cơ quan chính phủ và các ngân hàng thương mại khác: các loại tiền vay ngắn hạn và dài hạn của các tổ chức đầu tư và các ngân hàng khác; tiền kỳ phiếu,  nhờ thu,  chậm trả… Những nguồn huy động quan trọng nhất là:

   – Các loại tiền gửi:

        + Tiền gửi không kỳ hạn:là số tiền nằm trong tài khoản vãng lai hoặc tài khoản thanh toán của khách hàng và có thể rút ra bất kỳ lúc nào.

        + Tiền gửi có kỳ hạn: gồm 2 loại,  loại tới hạn được rút ra và loại rút ra phải báo trước. Loại thứ nhất sẽ bị “phong toả” toàn bộ trong thời gian trước khi tới hạn và chịu sự chi phối của toàn bộ ngân hàng. Nếu sau khi đáo hạn, khách hàng không rút tiền ra thì số tiền đó sẽ được xử lý như một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Loại thứ hai là loại tiền gửi có tời hạn mà khi rút ra người gửi phải báo trước cho ngân hàng theo các điều khoản mà khách hàng và ngân hàng đã thoả thuận.

            + Tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm là nguồn vốn quan trọng của ngân hàng. Đặc điểm của loại tiền gửi này là người gửi tiền được ngân hàng giao cho một quyển sổ tiết kiệm,  sổ này coi như giấy chứng nhận có tiền gửi vào quỹ của ngân hàng.

          – Nguồn vốn vay: Ngân hàng có thể huy động vốn vay bằng cách vay ngắn,  trung hoặc dài hạn từ ngân hàng hay các tổ chức tín dụng   khác hoặc nhận quỹ uỷ thác đầu tư của các tổ chức tài trợ ( chính phủ hay quốc tế )để cho vay ưu đãi đối với một số đối tượng được lựa chọn.

          -Các nguồn vốn huy động khác: Ngân hàng có thể huy động vốn bằng cách phát hành các loại chứng khoán (kỳ phiếu,  trái phiếu… )để huy động vốn từ dân cư hay tổ chức,  công ty nào đó…

          * Nghiệp vụ tài sản có:

          Nghiệp vụ có là nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại vào các hoạt động kinh doanh chủ yếu sau:

          – Nghiệp vụ cho vay: Là việc ngân hàng thương mại cho khách hàng vay một số tiền để họ sử dụng trong một thời gian nhất định và khi hết hạn vay,  người vay phải trả ngân hàng một khoản tiền bao gồm cả gốc và lãi.

           Tín dụng có thể được phân loại theo các tiêu thức khác nhau như:

          +Theo thời gian:gồm có tín dụng   ngắn hạn và tín dụng   trung,  dài hạn.

          +Theo đối tượng vay: tín dụng nông nghiệp,công nghiệp,công ích, cá nhân.

          -Nghiệp vụ bảo lãnh: Là việc ngân hàng cam kết trả thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán. Cách cho vay như vậy gọi là tín dụng   bảo lãnh.

          – Nghiệp vụ trung gian: Trong hoạt động ngân hàng,  các dịch vụ ngân hàng được coi là các nghiệp vụ bên thứ ba bên cạnh nghiệp vụ có và nghiệp vụ nợ. Thông thường ngân hàng cung cấp các dịch vụ trung gian như:

          + Thanh toán,  ngoại hối,  vàng bạc đá quý,  nhờ thu…

          + Nhận uỷ thác, ký gửi…

Trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ của mình,  ngân hàng phải đối diện với rất nhiều rủi ro:rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro quản lý…

1. 1. 2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.

* Khái niệm về tín dụng ngân hàng:

Theo quan niệm cổ điển, tín dụng được coi là một quan hệ vay mượn lẫn nhau giữa người cho vay và người đi vay với điều kiện có hoàn trả cả vốn lẫn lãi sau một thời gian nhất định. Hay nói một cách khác,  tín dụng   là một phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh tế mà trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng(chuyển nhượng) một khối lượng giá trị hoặc hiện vật cho một cá nhân hay tổ chức khác với những ràng buộc nhất định về: thời gian hoàn trả ( gốc và lãi ),  lãi suất,  cách thức vay mượn và thu hồi…

        Đối tượng của sự chuyển nhượng bao gồm:

       – Hình thái hiện vật – hàng hoá; đó chính là việc kéo dài thời hạn thanh  toán trong quan hệ mua bán.

       – Hình thức giá trị: thực chất là việc “ứng trước” hay “đầu tư” trực tiếp bằng tiền ( cho vay bằng tiền ).

        Những điều kiện mà 2 bên thường thoả thuận là:

              – Khối lượng hàng hoá hay tiền tệ được chuyển nhượng.

               -Thời hạn sử dụng của người vay.

               -Thu nhập mà người cho vay được hưởng.

               -Những điều kiện ràng buộc nghĩa vụ hoàn trả của người đi vay…

               Những điều kiện này mà một trong 2 bên không chấp nhận thì không thể hình thành quan hệ tín dụng. Như vậy, tín dụng thể hiện các đặc trưng cơ bản:

              – Sự chuyển nhượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng.

             – Sau một thời gian thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu: thu hồi đúng thời hạn cả gốc và lãi.

   -Việc chuyển nhượng được thực hiện trên cơ sở sự tin tưởng của người chuyển nhượng với người sử dụng.

          Ngoài ra, trong quan hệ tín dụng còn có những đặc trưng khác cần đề cập như khả năng rủi ro,  tính bảo đảm,  quy luật cung cầu,  cạnh tranh,  giá trị và quy luật lưu thông tiền tệ…

           Trong lịch sử,  quan hệ tín dụng có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài. Trong chế độ công xã nguyên thuỷ lực lượng sản xuất còn thấp kém nên xã hội chưa có sản phẩm dư thừa để dự trữ,  chưa có cơ sở để nảy sinh mầm mống của chế độ tư hữu. Trong xã hội này chưa có quan hệ trao đổi,  mua bán và vay mượn. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người lực lượng sản xuất ngày càng phát triển,  phân công lao động được hình thành. Lúc này,  con ngươì sản xuất sản phẩm không chỉ đủ tiêu dùng mà còn có một phần tích luỹ để dự trữ. Trong xã hội bắt đầu xuất hiện mầm mống của chế độ tư hữu về tư liệu lao động và của cải làm ra. Xã hội có sự phân chia giàu nghèo và các giai cấp hình thành. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất cùng với sự phân công lao động xã hội là cơ sở cho sản xuất hàng hoá ra đời. Và những quan hệ vay mượn đầu tiên chính là nguồn gốc sâu xa của các quan hệ tín dụng. Như vậy có thể khẳng định tín dụng là một phạm trù kinh tế, ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời tồn tại và phát triển của của nền sản xuất và lưu thông hàng hoá. Tín dụng ra đời là một yếu tố khách quan của sự phát triển kinh tế xã hội.

 * Sự cần thiết của tín dụng Ngân hàng:

       Trong suốt sự phát triển lâu dài của tín dụng   thì hình thức tín dụng   Ngân hàng tỏ ra có ưu thế hơn là các hình thức tín dụng   trước nó: tín dụng   cho vay nặng lãi,  tín dụng   thương mại.

        Hình thức tín dụng Ngân hàng ra đời tỏ rõ ưu thế của mình bởi:

             – Nguồn vốn cho vay rất lớn vì đó là toàn bộ nguồn vốn trong nền kinh tế mà Ngân hàng có thể tập trung và huy động được.

   -Đây là hình thức tín dụng rất linh hoạt vì đối tượng vay mượn là tiền.

         Hình thức tín dụng  Ngân hàng là hình thức tín dụng chủ yếu trong nền kinh tế thị trưòng và nó luôn luôn đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế một cách linh hoạt kịp thời.

 Là trung gian tài chính, Ngân hàng đóng vai trò là người môi giới giữa một bên là những người có tiền cho vay và bên kia là những người có nhu cầu cần vay vốn. Thông qua cơ chế thị trường bằng những biện pháp kinh tế năng động và áp dụng các phương pháp kỹ thuật hiện đại,  tiên tiến Ngân hàng có khả năng thu hút những nguồn vốn tiền tệ,  tiết kiệm,  dự trữ trong xã hội để chuyển giao đúng nơi, đúng lúc,  phù hợp với nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh. Chính nhờ có tín dụng   Ngân hàng mà những đồng tiền tạm thời nhàn rỗi đã trở thành tiền hoạt động,  biến những đồng tiền nằm phân tán thành vốn tiền tệ tập trung phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và qua đó làm cho phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh,  giúp cho nền kinh tế ngày càng phát triển.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s