Đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Đà Nẵng


Lời Mở Đầu

1. Lý do chọn đề tài

Thanh toán quốc tế là chức năng ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại, nó hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển ngoại thương của một nước và ngân hàng thương mại được nhà nước cho phép làm công tác thanh toán này. Do vậy các giao dịch thanh toán trong ngoại thương đều phải qua ngân hàng. Đây là nghiệp vụ đòi hỏi chuyên môn cao ứng dụng công nghệ ngân hàng, tạo sự hoà hợp giữa hệ thống ngân hàng Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại thế giới, tạo hiệu quả an toàn với ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trong thanh toán quốc tế, ngân hàng đóng vai trò trung gian thanh toán giúp quá trình thanh toán theo yêu cầu khách hàng được tiến hành an toàn, nhanh chóng, tiện lợi và giảm bớt chi phí thay vì thanh toán tiền mặt. Ngân hàng bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong giao dịch thanh toán, đồng thời tư vấn cho khách hàng, hướng dẫn về kỹ thuật thanh toán quốc tế nhằm giảm rủi ro, tạo sự an tâm tin tưởng cho khách hàng trong quan hệ giao dịch mua bán với nước ngoài. Mặt khác, trong quá trình thực hiện thanh toán quốc tế, khách hàng không đủ khả năng tài chính cần đến sự tài trợ của ngân hàng, ngân hàng cho vay để thanh toán hàng nhập khẩu, bảo lãnh thanh toán mở L/C, chiết khấu chứng từ xuất khẩu……đáp ứng nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trong quan hệ xuất nhập khẩu, thanh toán bằng tín dụng thư là hình thức thanh toán phổ biến hiện nay. Người bán và người mua không thanh toán trực tiếp với nhau mà thông qua các công cụ và sự bảo lãnh của ngân hàng để thực hiện việc thanh toán này. Do đó, đây là hình thức thanh toán an toàn nhất cho các bên.

Cũng chính vì điều đó mà em đã chọn đề tài :”Đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Đà Nẵng

Đề tài được chia làm 3 chương như sau:

  • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và phương thức tín dụng chứng từ.
  • Chương2: Dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ đối với L/C nhập khẩu tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng.
  • Chương 3:Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng

2.Phạm vi nghiên cứu:

Vì lý do hạn chế về mặt thời gian, kiến thức cũng như nguồn số liệu nên đề tài chỉ đề cập đến phương thức tín dụng chứng từ phục vụ nhà nhập khẩu. Và thông tin  đánh giá chưa đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và chủ yếu đánh giá dựa trên sự cảm nhận của khách hàng.

Không gian nghiên cứu: Ngân hàng Công Thương chi nhánh Đà Nẵng

Để hoàn thành được đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban giám đốc và tập thể cán bộ NHCT Đà Nẵng cùng sự chỉ bảo tận tình của cô Nguyễn Thị Thuỷ. Vì thời gian hạn chế và năng lực có hạn nên không thể tránh khỏi thiếu sót mong thầy cô góp ý để em có thể hoàn thành tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn

                                                               SVTH: Nguyễn Thị Bích Liên

 

KÕt luËn

 Trong thời gian thực tập tại ngân hàng Công Thương em nhận thấy thanh toán L/C mang lại hiệu quả cao cho chi nhánh mà còn mở rộng phạm vi hoạt động của chi nhánh.

 Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng đã có những kết quả đáng khích lệ trong phương thức thanh toán L/C đối với các doanh nghiệp. Để tăng hiệu quả đối với các doanh nghiệp thì chi nhánh cần tìm hiểu kỹ về thị trường, có khả năng tài chính vững mạnh có năng lực kinh doanh, có chính sách thu hút khách hàng để thu hút được nhiều vốn, mở rộng quan hệ cho vay đảm bảo, cho vay đúng hướng đúng mục đích. tạo điều kiện trong việc phát triển kinh tế xã hội hạn chế rủi ro phát sinh. Bên cạnh đó cần phải nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ để đảm bảo làm việc có hiệu quả.

Để góp phần vào Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đát nước ngân hàng Công Thương chi nhánh Đà Nẵng cần có sự đổi mới và hoàn thiện hơn nữa về mọi mặt để tận dụng những cơ hội mang lại lợi nhuận cho chi nhánh. Vậy ngân hàng Công Thương Đà Nẵng đã góp phần vào công nghiệp hoá- hiện đại hoá của đất nước.

 Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn ban Giám đốc và tập thể cán bộ ngân hàng cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Thuỷ đã giúp em hoàn thành đề tài của mình.

 MỤC LỤC

Lời Mở Đầu. 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2.Phạm vi nghiên cứu: 2

CHƯƠNG 1. 3

MỘT SỐ VẤN  ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. 3

1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3

1.1.1 Giới thiệu về NHTM và hoạt động kinh doanh của NHTM: 3

1.1.1.1 Khái niệm về NHTM… 3

1.1.1.2 Chức năng của NHTM: 3

1.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM: 5

1.1.2.1 Huy động vốn. 5

1.1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn: 7

1..1.2.3 Hoạt động kinh doanh dịch vụ. 8

1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (TDCT) 8

1.2.1 Các khái niệm: 8

1.2.2  Nhiệm vụ và quyền lợi của các bên liên quan trong phương thức TDCT. 9

1.2.3 Các loại thư tín dụng: 11

1.2.4 Nội dung của một L/C: 14

1.2.5 Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C nhập khẩu. 17

1.2.5.1. Tiếp nhận đơn mở L/C.. 17

1.2.5.2.Mở L/C: 18

1.2.5.4 Thanh toán L/C: 19

1.2.5.4.2 Đối với L/C trả chậm.. 19

1.3.Khái quát về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. 19

CHƯƠNG II. 28

DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ THANH TOÁN L/C.. 28

NHẬP KHẨU  TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG: 28

2.1 Giới thiệu về NHCT: 28

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh: 28

2.1.2 Chức Năng và nhiệm vụ của chi nhánh: 28

2.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của chi nhánh. 29

2.1.4 Sản phẩm và dịch vụ mà NHCT cung cấp. 32

2.1.5 Kết quả hoạt động của ngân hàng Công Thương Đà Nẵng. 33

2.1.5.1 Về hoạt động tiền gửi: 33

2.1.5.2 Tình hình cho vay: 35

2.1.5.3 Về hoạt động dịch vụ : 37

2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2006, 2007. 39

2.2 Tình hình thanh toán  nhập khẩu qua các năm. 41

2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ  DỊCH VỤ THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TDCT ĐỐI VỚI L/C NHẬP KHẨU: 42

2.4.1 Mục tiêu đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập khẩu: 42

2.4.2 Phương pháp điều tra: 43

2.4.3 Kết quả thu thập. 47

CHƯƠNG III. 49

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN  DỊCH VỤ THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI  L/C NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG: 49

3.1 Phương hướng phát triển của NHCT đến năm 2010: 49

3.2 Định hướng hoạt động dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức L/C.. 50

3.3 Vấn đề còn tồn tại và rủi ro trong phương thức thanh toán L/C.. 50

3.3.1 Những vấn đề còn tồn tại trong phương thức thanh toán L/C.. 50

3.3.2 Những rủi ro gặp phải trong phương thức thanh toán tin dụng chứng từ. 51

3.3.2.1 Đối với nhà nhập khẩu. 51

3.3.2.2 Đối với ngân hàng phát hành. 52

3.3.2.3 Ngân hàng thông báo. 53

Ngân hàng thông báo phải chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng L/C là chân thật bao gồm cả việc xác minh chữ ký, khoá mã, mẫu điện trước khi gửi thông báo cho nhà xuất khẩu. 53

3.3.2.4 Ngân hàng chỉ định. 53

3.3.2.5 Ngân hàng xác nhận. 53

3.4 Các giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức TDCT tại chi nhánh NHCT. 53

3.4.1 Cần đa dạng hoá các loại hình L/C và tăng cường công tác Marketing. 53

3.4.2 Nâng cao công tác kiểm tra và tăng độ chính xác trong khâu xử lý bộ chứng từ. 54

3.4.3 Giải pháp rút ngắn quy trình thanh toán L/C nhập: 54

3.4.4 Nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác thanh toán quốc tế. 54

3.4.5 Mở rộng và tài trợ hoạt động cho vay tài trợ xuất nhập khẩu. 55

3.5 Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức TDCT: 55

3.6 Một số kiến nghị đối với các cơ quan liên quan. 56

KÕt luËn. 58

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s