KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1


đề 4

bài 1:

nêu trình tự kế toán các trường hợp chuyển đổi từ hình thức đầu tư vào công ty liên kết thành các hình thức đầu tư khác ? nêu rõ tài khoản sử dụng , sổ kế toán sử dụng theo hình thức nhật ký chung

bài 2: (đơn vị : 1000đ)

doanh nghiệp mang tài sản cố định A có nguyên giá 100.000 đã khấu hao 20.000 đổi lấy tài sản cố định B (trao đổi không tương tự) . giá trị hợp lý chưa có VAT (VAT: 10%) của tài sản A là 90.000. doanh nghiệp phải bù thêm 11000 để đổi lấy tài sản cố định B. bạn hãy xác định giá trị hợp lý chưa thuế của tài sản cố định B giúp doanh nghiệp. định khoản nghiệp vụ trên

bài 3: đơn vị tính 1000đ

có 6 nghiệp vụ và yêu cầu định khoản nêu rõ cơ sở ghi chép, mình không nhớ hết cả 6 nghiệp vụ đó

1 . thanh toán tại sở giao dịch chứng khoán 10 trái phiếu kỳ hạn 6 tháng có mệnh giá 15.000 lãi suất 0.6%/tháng. lãi suất được trả trước một lần . biết giá mua trái phiếu bằng mệnh giá.tiền thanh toán trái phiếu thu qua tiền gửi ngân hàng

3. sửa chữa lớn một tài sản cố định theo hình thức cho thầu . tổng giá thanh toán 57000, VAT 10%, chưa thanh toán cho người nhận thầu. biết doanh nghiệp đã trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định 40000.tài sản cố định được dùng ở bộ phận bán hàng

câu lý thuyết của đề 9 nè: kế toán các khoản tăng đầu tư chứng khoán dài hạn. nêu chứng từ, tài khoản, sổ theo hình thức nhật ký chung

Mã đề số 7 nè

câu 1: nêu trình tự các TH tăng chứng khoán dài hạn ? nêu chứng từ, tài khoản sử dụng, sổ nhật ký theo hình thức nhật ký chung

câu 2:

hãy chọn phương án đúng ( dv 1000d)

công ty K cho thuê 1 TSCD theo phương thức thuê tài chính, nợ gốc, phản ánh theo giá có VAT. tài sản này được dùng vào hoạt động sxkd chịu VAT theo pp khấu trừ. định kỳ DN trả tiền cho bên cho thuê = TGNH. KHi nhật hóa đơn của bên cho thuê, kế toán ghi:

A. Nợ tk 635

nợ tk 315

nợ tk 133

có tk 112

B. nợ tk 315

nợ tk 133

có tk 112

C. Nợ tk 635

nợ tk 315

có 112

– nợ tk 133

có tk 138

D. đáp án khác

câu 3:

tại 1 DN hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo pp khấu trừ có các nghiệp kinh tế phát sinh như sau: ( đv 1000d)

1. mua trả góp 1 toàn nhà làm phòng trưng bày sp, giá trả ngay chưa thuế 3600000( trong đó phần xây dựng chưa có thuế GTGT là 1000000, thuế GTGT 10%), DN đã trả ngay = tiền vay dài hạnh 1200000. giá trả góp chưa có thuế là 4200000. lãi trả góp phân bổ kỳ này là 60000

2. trích khấu hao tscd trong quý cho tscd ở bộ phận văn phòng : nguyên giá 2000000 khấu hao theo pp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao 12%/năm

3. DN mua 1000 cổ phiếu của công ty E. mệnh giá 300/cổ phiêys = TGNH, giá mua cố phiếu 340/ cổ phiếu…………….cái j đó nữa nhưng t k nhớ:((

4. Dn bán 1 số cổ phiêys nắm giữ ở công ty L, giá trị ghi sổ 1500000, giá bán 1600000, thu = TGNH, sau giao dịch này DN chỉ còn nắm giữ 25% số vốn chủ sở hữu của công ty L, trước đây giữ 55% vốn chủ sơ hữu của công ty L tương ứng vơi số vốn 3650000

5. nhượng bán 1 BDS đầu tư: nguyên giá 200000, đã khấu hao 120000, giá bán chưa thuế 150000, thuế GTGT 10% thu = TGNH, chi phí môi giới khi bán theo giá chưa thuế 2000, thuế GTGT 10%= Tiền mặt

Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nêu cơ sở ghi chép:

ly thuyết đề 13: phương pháp kế toán giảm công cụ dụng cụ,nêu trình tự, tk sử dụng,chứng từ và sổ theo hình thức nhật kí chung.

câu lí thuyết thứ 2 là cho một nghiệp vụ nhượng bán bất động sản đầu tư,có định khoản sẵn,=>xác định phuong pháp kế toán đúng hay sai, chữa lại nếu sai

phòng tớ thi còn một đề lý thuyết về tiền lương

ĐỀ 3

Câu 1:

Nêu trình tự hạch toán các trường hợp mua bán bất động sản đầu tư. Nêu chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng và sổ kế toán theo hình thức nhật kí chung.

Câu 2:

Mua TSCĐHH theo hình thức trả chậm. Giá chưa thuế là 3.600.000, VAT 10%. Đã trả bằng tiền vay dài hạn 1.200.Giá trả chậm chưa thuế là 4.200.000. Chi phí trích trả kì này là 15.000.

Định khoản (đv 1000)

Nợ 211 : 3.600

Nợ 133: 360

Nợ 635: 600

Có 341: 1.200

Có 331: 3.360

Nhận xét về định khoản trên? Nhận xét ảnh hưởng của việc ghi sai? Sửa lại cho đúng.

Câu 3:

Bài này có 6 câu, yêu cầu định khoản và ghi cơ sở ghi chép.

Phải nói thật với mọi ng là nó kh khó đâu, kh phức tập lắm, dễ hơn trong sách bài tập của mình nhiều. Nên mọi ng kh cần lo đâu. Và tớ kh nhớ cụ thể từng nghiệp vụ thế nào nên kh post cho mọi ng đc. Nhưng đảm bảo là dễ file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif. Chỉ có cơ sở ghi chép thì nói thật là cần sáng tạo 😉 vì kh có trong tài liệu mà. Nhưng cứ nhớ mấy cái cơ bản như phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có… là sáng tạo được đấy

Câu 1:

Nêu trình tự KT tăng bất động sản đầu tư.Nêu chứng từ sử dụng,tài khoản sử dụng…

Câu 2:

cho 4 cái nghiệm vụ,có sẵn ĐK rùi.Bắt mình nêu phương pháp KT,sửa lỗi sai(nếu có)

Câu 3:

ĐK 6 nghiệm vụ,trong đó chương đầu tư tài chính có 3 nv liền.

Mình chỉ chép dc có 3 nv

3.Thanh lí 1 oto giá chưa thuế 10.000.Thuế GTGT 10%.Đã thu = TGNH.TS có nguyên giá 800.000,đã hao mòn 750.000

5.Nhượng bán 1 BDS ĐT:nguyên giá 200.000.đã khấu hao 120.000.Giá bán chưa thuế 150.000,thuế GTGT 10%.thu = TGNH.Chi phí môi giới khi bán chưa thuế 2000,thuế 10% trả = tiền mặt.

6.Cuối niên độ,số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho năm tới là 35.000,biết số dư còn lại của tài khoản 159 là 40.000

ĐỀ 8

Câu 1: Nêu các phương pháp tính giá xuất kho của công cụ theo phương pháp LIFO ( nhập sau xuất trước) và FIFO ( nhập trước xuất trước). Nêu ảnh hưởng của 2 phương pháp này trong tình hình lạm phát

Câu 2: Chọn đáp án đúng: Phần dự phòng giảm giá đầu tư

Cho 1 nghiệp vụ và họ đã làm sẵn, có 4 phương án, chọn 1 phương án đúng

Câu 3: Định khoản và nêu cơ sở ghi chép

Có 5 định khoản, 3 định khoản ở phần tài sản cố định, 2 định khoản ở phần vốn góp liên doanh

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s