Đề cương ôn tập môn Hệ Thống Thông Tin Quản Lý


1. Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin? Các cách phân loại hệ thống thông tin? Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống thông tin?
2. Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu, nguồn tài nguyên con người trong hệ thống thông tin?
3. Trình bày khái niệm các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thông thông tin quản lý? Cho ví dụ?
4. Khung tri thức về hệ thống thông tin gồm: Các khái niệm cơ bản, quy trình phát triển, ứng dụng kinh doanh, công nghệ thông tin, thách thức quản trị? Anh (chị) hãy phân tích các yếu tố đó?
5. Khái niệm thông tin? Các giai đoạn phát triển của hệ thống thông tin?
6. Hệ thống thông tin có những thành phần nào? Theo anh chị thành phần nào là quan trọng nhất? Tại sao?
7. Trình bày các công việc trong lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án?
8. Trình bày về các phương pháp cài đặt hệ thống? Theo anh (chị) phương pháp nào thường được sử dụng để cài đặt một hệ thống thông tin quản lý. Vì sao?
9. Trình bày các thành phần có trong biểu đồ luồng dữ liệu.
10. Trình bày mô hình tổng quát của hệ thống thông tin? Giải thích ngắn gọn các thành phần trong mô
hình.
11. Khi nào một doanh nghiệp cần phát triển một hệ thống thông tin? Vì sao?
12. Tại sao khi xây dựng các phần mềm hệ thống thông tin cần phải có giai đoạn phân tích và thiết kế
hệ thống?
13. Để xây dựng một hệ thống thông tin phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, theo anh (chị) trong
giai đoạn khảo sát cần thực hiện những công việc gì? Giải thích?
14. Nêu đặc điểm của hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management), các chức năng chính của hệ thống CRM?
15. Tại sao các doanh nghiệp cần quan tâm tới việc xây dựng hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management)?
16. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) là gì? Hệ thống này bao gồm các phân hệ chính nào? Mô tả chức năng của các phân hệ đó. Khi triển khai ERP các doanh nghiệp cần phải quan tâm tới những vấn đề gì\

Đề 8
Câu 1: Trình bày mô hình tổng quát của HTTT ?
Câu 2: Khi nào một doanh nghiệp cần phát triển HTTT ? Vì sao ?
Câu 3: Một siêu thị kinh doanh hơn 5000 mặt hàng với khách hàng là người tiêu dùng và các đại lý. Các hoạt động chính của siêu thị bao gồm: Mua hàng, bán lẻ báo cáo số lượng, doanh thu, tồn kho trong ngày.
Hàng ngày nhân viên siêu thị nhập hàng về thông qua phiếu mua hàng của công ty ( Trong phiếu có tên siêu thị, tên địa chỉ người bán, tên mặt hàng, đơn giá, thành tiền. Khi nhập hàng về kho thủ kho ghi tên hàng vào thẻ kho. Nếu là hàng mới nhâp thì lập thẻ kho mới.
Hàng hóa để xuất ra quầy dùng theo phiếu đề nghị của nhân viên phụ trách quầy. Sau hi xem xét thấy hợp lý nhân viên đứng quầy sẽ nhận hàng từ ho chuyển ra việc xuất hàng từ kho được thực hiện dưới dạng phiếu xuất kho.
Khách hàng và hàng ra quầy được nhânh viên lưu lại, máy tính tự động tính tiền và in hóa đơn.
Cuối tháng kế toán lập báo cáo doanh thu và báo cáo hàng tồn kho với ban giám đốc.

Lập biểu đồ phân cấp chức năng, và biểu đồ mức đỉnh để đam bảo thông tin của siêu thị ? Giải thích ?

Đề 4
Câu 1: Thông tin là gì ? Phân tích quy trình phát triển và xử lý thông tin ?
Câu 2: Nếu em chuẩn bị được phân làm nhà quản trị HTTT trong tương lai, những kỹ năng cần thiết gì em phải chuẩn bị để thực hiện tốt công việc của mình ?
Câu 3: Đề phục vụ và quản lý dinh doanh 1 tổ chức đã thực hiện các chức năng:
Khi khách mua hàng, nhân viên phải thu thập nhu cầu của khách hàng đồng thời kiểm tra hàng mà khách yêu cầu và trả lời cho khách hàng.
Sau khi mua hàng nhân viên phải lập các báo cáo bán hàng và nhập vào hệ thống.
Khi thanh toán nhân viên kế toán phải lập các báo cáo chứng từ thanh toán và nhập chứng từ vào hệ thống.
Nhân viên phải lập báo cáo theo định kì cho tổng giám đốc để tiện cho việc theo dõi kinh doanh.
Nhân viên báo cáo lập danh mục khách hàng, danh mục sản phẩm đăng ký , xóa bỏ người sử dụng hệ thống.
Lập biểu đồ phân cấp chức năng và biểu đồ mức đỉnh của công ty kinh doanh trên ? Giải thích ?

ĐỀ 5:
1. Khái niệm HTTT?Nguyên tắc trong xây dựng HTTT
2. HTTT có những thành phần nào?Theo bạn thành phần nào là quan trọng nhất?Tại sao?
3. Trungtâm giới thiệu việc làm cho SV thuộc Trung ương Đoàn và muốn xây dựng một hệ thống quản lý. Yêu cầu hệ thống phải tiến hành:
– Sinh viên đăng ký tìm việc, đến đăng ký với trung tâm, trung tâm cập nhật hồ sơ sinh viên và phiếu yêu cầu xin việc
– Nhà tuyển dụng thông báo công việc cho trung tâm, trung tâm tiến hành cập nhật thông tin nhà tuyển dụng và phiếu yêu cầu
– hệ thống phải cho phép sinh viên tra cứu thông tin cua nhà tuyển dụng, thông tin về phiếu yêu cầu liên quan đên công việc, in giấy giới thiệu với công việc đã chọn gửi đến trung tâm để trung tâm gửi cho nhà tuyển dụng
– cuối cùng hệ thống phải kết xuất báo cáo cuối năm về… cái này mình không nhớ lắm nhưng được viết rõ ràg trong đề, các bạn chỉ việc ghi vào đó chính là các chức năng con trong chức năng cuối này
Đề 1 của 42A – 9/6/2009
Câu 1
Nêu khái niệm hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin.Các cách thức phân loại hệ thống thông tin
Câu 2
Tại sao nói, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin là quan trọng và cấp thiết với các doanh nghiệp muốn ứng dụng hệ thống thông tin vào hoạt động.
Câu 3
Quản lý nghiệp vụ khách sạn
Đón nhận khách :khi khách có yêu cầu đặt phòng bộ phận lễ tân kiểm tra phòng theo yêu cầu,xem xét các phòng trống, thông báo cho khách tình hình, làm thủ tục nhận phòng
Tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách, khi khách có yêu cầu sử dụng DV thì chuyển yêu cầu sử dụng dịch vụ đến bộ phận lễ tân
Làm thủ tục trả phòng : bộ phận lễ tân tiến hành kiểm tra phòng của khách,làm các thủ tục và thanh toán
Cuối cùng bộ phận lễ tân định kì hoặc đột xuất gửi các báo cáo cho lãnh đạo biết tình hình kinh doanh để có quyết định
Yêu cầu lập sơ đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.Giải thích
ĐỀ 5:
câu 1. Khái niệm HTTT?Nguyên tắc trong xây dựng HTTT
câu 2. HTTT có những thành phần nào?Theo bạn thành phần nào là quan trọng nhất?Tại sao?
câu 3. Trungtâm giới thiệu việc làm cho SV thuộc Trung ương Đoàn và muốn xây dựng một hệ thống quản lý. Yêu cầu hệ thống phải tiến hành:
– Sinh viên đăng ký tìm việc, đến đăng ký với trung tâm, trung tâm cập nhật hồ sơ sinh viên và phiếu yêu cầu xin việc
– Nhà tuyển dụng thông báo công việc cho trung tâm, trung tâm tiến hành cập nhật thông tin nhà tuyển dụng và phiếu yêu cầu
– hệ thống phải cho phép sinh viên tra cứu thông tin cua nhà tuyển dụng, thông tin về phiếu yêu cầu liên quan đên công việc, in giấy giới thiệu với công việc đã chọn gửi đến trung tâm để trung tâm gửi cho nhà tuyển dụng
– cuối cùng hệ thống phải kết xuất báo cáo cuối năm về… cái này mình không nhớ lắm nhưng được viết rõ ràg trong đề, các bạn chỉ việc ghi vào đó chính là các chức năng con trong chức năng cuối này.

Đề 8 – 10/6/2009
câu 1:trình bày mô hình tổng quát của hệ thống thông tin?
câu 2:khi nào doanh nghiệp cần phát triển hệ thống thông tin?Vì sao?
Câu 3 bài tập nên ko nhớ rõ lắm)
xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng và biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của hệ thống siêu thị
Hệ thống gồm các chức năng:mua hàng,bán lẻ,báo cáo doanh thu,hàng xuất,nhập hàng tồn kho
– hàng ngày :các nhân viên quản lý đặt mua hàng từ các đại lý qua phiếu mua hàng (ghi rõ số lượng hàng ,đơn giá,tổng tiền) sau đó nhập vào kho hàng.
– các nhân viên quản lý bán hàng gửi yêu cầu xuất hàng từ kho và cử nhân viên nhận hàng
– khách hàng trả tiền tại quấy thu ngân
-hàng tháng bộ phận thống kê báo (kế toán trưởng) cáo báo cáo lên ban giám đốc về mức doanh thu,hàng xuất,nhập hàng tồn kho

Đề HTTT KT và QL của Khoa F – 11/6/2009

Đề 7
Câu 1: Trình bày các phương pháp cài đặt. Theo anh (chị) phương pháp nào quan trọng nhất? Tại sao?

Câu 2: Trình bày các bộ phận có trong biểu đồ luồng dữ liệu. Khi xây dựng biểu đồ BLD thì cần phải lưu ý những vấn đề gì?

Câu 3: Quản lý xuất – Nhập sách của 1 công ty (không nhớ rõ lắm…mọi ng thông cảm nhá)
– khi có yêu cầu nhập sách từ đại lý, bộ phận quản lý tiến hành kiểm tra lượng sách hiện có. Nếu không có đủ số lượng hoặc k có loại sách đó thì gửi thông báo từ chối xuất. Ngược lại, bộ phận này sẽ viết một phiếu xuất sách cho đại lý, đồng thời lưu lại bản sao và ghi nợ cho đại lý.
– Khi có nhu cầu mua sách mới của nhà xuất bản, bộ phận quản lý sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sách. Nếu chất lượng sách tốt, thì bộ phận này sẽ yêu cầu NXB chuyển sách đến, đồng thời lập phiếu nhập sách đưa cho NXB và lưu lại bản sao, rồi chuyển sách vào kho.
– Hàng tháng các đại lý sẽ gửi các danh mục sô sách đã bán cho bộ phận thống kê, bộ phận này thống kê lại số sách đã bán và thu tiền từ đại lý. Bộ phận thống kê cũng thống kê lại số lượng sách tồn kho, thông báo lại cho NXB và thanh toán với NXB.

Yêu cầu: Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luông dữ liệu mức đỉnh, mức dưới đỉnh. Giải thik.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề thi trường thương mại và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s