Yếu tố con người trong quản lý chất lượng tại Công ty may TNHH Hoà Hưng


LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay trên thế giới, vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng ngày càng được quan tâm và chú trọng. Ở Việt Nam tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng được hình thành và phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Nhất là hiện nay, Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO – Một môi trường có nhiều thuận lợi cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp.
Trên thực tế những năm qua, vai trò của con người trong quản lý chất lượng thường bị coi nhẹ, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém về chất lượng trong mọi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh hang hoá, dịch vụ ở nước ta.
Đối với các doanh nghiệp, trong khi các nguồn lực quan trọng khác như: vốn, công nghệ… còn nghèo nàn, lạc hậu và thiếu thốn, thì yếu tố con người chính là nguồn lực cơ bản nhất, quan trọng nhất để cải tiến chất lượng sản phẩm, cải tiến hoạt động quản lý chất lượng.
Trên cơ sở khai thác các nguồn lực hiện có và các nguồn lực tiềm năng, yếu tố con người sẽ là động lực cơ bản để kiện toàn và gia tăng các nguồn lực khác. Để nâng cao một bước đáng kể trình độ chất lượng của hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ mới.
Trong quá trình thực tập và quan sát doanh nghiệp. Em nhận thấy vấn đề cần quan tâm để nâng cao chất lượng cho sản phẩm, đó là con người trong công tác quản lý chất lượng. Nên em đã chọn đề tài: “Yếu tố con người trong quản lý chất lượng tại Công ty may TNHH Hoà Hưng”
Nội dung đề tài được chia làm 3 phần:
Phần I: Lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng và vai trò của yếu tố con người trong quản lý chất lượng.
Phần II: thực trạng về yếu tố con người của công ty may TNHH Hoà Hưng và Vai trò của nhân tố con người trong công tác quản lý chất lượng tại công ty.
Phần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.
Mặc dù trong quá trình nghiên cứu và tham khảo, một số vấn đề vẫn vòn hạn chế và khó tránh khỏi khiếm khuyết. Em rất mong được sự chỉ bảo của Thầy Cô và Ban lãnh đạo công ty may TNHH Hoà Hưng.
Để có thể hoàn thành đề tài này, em đã được sự hướng dẫn tận tình và giúp đỡ của thầy GVC. Hoàng Trọng Thanh cùng các anh chị trong công ty may TNHH Hoà Hưng.
Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1
PHẦN I: LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG.. 3
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.3
1. Khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng3
1.1. Khái niệm chất lượng.3
1.2. Khái niệm về “ quản lý chất lượng”4
2. Quan điểm về con người của các nhà kinh tế7
2.1. Taylor7
2.2. Lý thuyết về hành vi trong lãnh đạo.8
2.3. Lý thuyết thoả mãn nghề nghiệp8
2.4. Quan niệm của Toole về lao động:9
3. Vai trò của yếu tố con người trong quản lý chất lượng.11
3.1. Khách hàng11
3.2. Người lãnh đạo12
3.3. Cán bộ công nhân viên13
4. Hiệu quả cảu việc vận dụng yếu tố con người vào quản lý chất lượng.14
PHẦN II: THỰC TRẠNG YẾU TỐ CON NGƯỜI CỦA CÔNG TY MAY TNHH HOÀ HƯNG, MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÂN TỐ.. 15
1. thực trạng yếu tố con người của công ty may TNHH Hoà Hưng.15
1.1. thực trạng của công ty may TNHH Hoà Hưng.15
1.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp15
1.1.2. Khái quát tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp18
1.1.3. Dây truyền công nghệ sản xuất20
1.1.4.Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp.21
1.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp23
1.1.6. Yếu tố lao động27
1.2. thực trạng về nhân tố con người tại công ty.28
1.2.1. Thực trạng trong công tác tuyển chọn đội ngũ công nhân viên.28
1.2.2.Trong công tác đào tạo.29
1.2.3. Các hình thức động viên khuyến khích người lao động.30
1.2.4. Phân loại lao động.31
1.2.5. Phân loại công việc33
2. Mối quan hệ giữa nhân tố con người và chất lượng trong quản lý tại công ty may TNHH Hoà Hưng.34
2.1. Về trình độ văn hoá.34
2.2. Về trình độ tay nghề chuyên môn nghiệp vụ.36
2.3. Về độ tuổi lao động.36
2.4. Vấn đề về nhận thức, ý thức chất lượng.38
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH HOÀ HƯNG.40
1. Công tác giáo dục và đào tạo chất lượng.40
1.1. Đào tạo cấp lãnh đạo cao nhất trong tổ chức.42
1.2. Đào tạo đối với cán bộ quản lý.43
1.3. Đào tạo cho mọi nhân viên khác.44
2.Thành lập tổ cải tiến chất lượng.45
3. Các chương trình kích thích khả năng lao động sáng tạo của nguồn nhân lực.46
4. Xây dựng nền văn hoá chất lượng46
5. Công tác tuyển chọn49
6. Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động50
7. Các hình thức hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân tố con người51
8. Thực hiện một số phong trào51
KẾT LUẬN.. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 54

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s