Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay


LỜI NÓI ĐẦU

Công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vấn đề nhận thức xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội và đặc biệt là đối với nhân tố con người.
Cùng với sự phát triển của xã hội, đất nước ta đã đặt con người vào vị trí trung tâm và là yếu tố hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế, tri thức. Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục tri thức và hướng nghiệp cho con cái là yếu tố rất cần thiết đối với lớp trẻ khi bước vào xã hội. Đó cũng là nội dung được trình bày trong luận văn “Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay” qua khảo sát tại phường Tràng Tiền – thành phố Hà Nội.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thày cô giáo trong khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt, thày giáo Phạm Văn Quyết đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Mặc dù bản thân đã hết sức cố gắng song đề tài khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong được sự chỉ bảo của các thày cô cùng với những ý kiến đóng góp của các bạn.
Hà Nội, ngày 20 -5 – 2001
Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Dung

MỤC LỤC

Phần I: Mở đầu ……………………………………………………………………….. 4
1. Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………………………. 4
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài……………………………………. 6
2.1. Ý nghĩa khoa học………………………………………………………. 6
2.2. Ý nghĩa thực tiễn……………………………………………………….. 6
3. Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………… 7
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, mẫu khảo sát…………………………….. 7
4.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………. 7
4.2. Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………. 7
4.3. Mẫu khảo sát…………………………………………………………….. 8
5. Phương pháp nghiên cứu:……………………………………………………….. 9
5.1. Phương pháp luận………………………………………………………. 9
5.2. Phương pháp cụ thể………………………………………………….. 11
6. Giả thuyết – khung lý thuyết…………………………………………………… 11
6.1. Giả thuyết……………………………………………………………….. 11
6.2. Khung lý thuyết……………………………………………………….. 12
Phần II: Nội dung chính…………………………………………………………… 14
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài…………………………….. 14
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu……………………………………… 14
1.2. Hệ thống khái niệm cơ sở…………………………………………… 16
1.2.1. Khái niệm vai trò…………………………………………… 16
1.2.2. Khái niệm gia đình…………………………………………. 16
1.2.3. Khái niệm định hướng…………………………………….. 17
1.2.4. Khái niệm giá trị……………………………………………. 17
1.2.5. Khái niệm định hướng giá trị…………………………….. 17
1.2.6. Khái niệm nghề nghiệp……………………………………. 17
1.2.7. Khái niệm bậc học…………………………………………. 18
Chương 2: Kết quả nghiên cứu, những kết luận và khuyến nghị…………. 19
2.1. Kết quả nghiên cứu…………………………………………………… 19
2.1.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu…………………………… 19
2.1.2. Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học cho con ở các gia đình đô thị hiện nay…………………………….. 21
2.1.3. Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con 34
2.2. Những kết luận và khuyến nghị……………………………………. 44
2.2.1. Kết luận………………………………………………………. 44
2.2.2. Khuyến nghị…………………………………………………. 46
Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………… 48
Phụ lục ………………………………………………………………………………… 49

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s