Thực trạng về xây dựng phương án nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã Nhân Thịnh – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam


Lời nói đầu

Đất đai là tài nguyên vô cùng giá trị, là tư liệu sản xuất đặc biệt trải quan nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao nhiêu công sức, xương máu mới tạo lập được và bảo vệ đất như ngày nay. Nước ta đất hẹp người đông, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, bình quân nông nghiệp trên đầu ngườvào loại thấp đang tiếp tục giảm do tăng dân số, đô thị hoá công nghiệp hoá phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng khu dân cư…..Nhận thức được đầy đủ về giá trị những năm qua công tác quản lý và sử dụng đất đai có nhiều thành tựu. Tuy nhiên trong công tác quản lý và sử dụng đất đai còn bộc lộ nhiều nhược điểm như sử dụng đất chưa hợp pháp đây là vấn đề đang được các cấp các ngành quan tâm. Thực tế cho thấy hậu quả của nó là rất lớn ảnh hưởng đến quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn chế tính năng tác động của hệ thống cơ sở hạ tầng mà Nhà nước đầu tư xây dựng ….mặt khác khi xử lý các đối tượng này thì giá trị mang lại rất to lớn cho Nhà nước và nhân dân. Căn cứ vào tình hình thực tế của xã Nhân Thịnh thực hiện quyết định 1025/2002/QĐ – UB ngày 24/9/2002 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp, nhằm đẩy mạnhvà hoàn thành giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội. Qua nghiên cúu tìm hiểu tỉnh hình thực tế về nội dung công việc xây dựng phương án giải quyết cá trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp của xã Nhân Thịnh em nhận thấy nguyên nhân dẫn đến những tác động ảnh hưởng của nó lại là không nhỏ, ngoài ảnh hưởng trực tiếp nó còn ảnh hưởng gián tiếp đến công tác quản lý đất đai nói chung và 1 số lĩnh vực khác nói riêng. Đối tượng được giải quyết ở đây có rất nhiều loại khác nhau có hộ do chuyển nhượng, có hộ do bị lấn chiếm, có hộ sử dụng sai vị trí….dẫn đến sử dụng chưa hợp pháp. Do đó khi thiết lập hồ sơ trong phương án xử lý cần áp dụng phương pháp thu thập tài liệu có đến thửa đất ở các thời ký sau đó đối chiếu với các quy định của luật đất đai, cùng như văn bản của UBND các cấp ban hành để xác lập hành vi làm căn cứ giải quyết. Trong chuyên đề thực tập này em đề cấp đến nội dung sau đây:
Chương I: Cơ sở lý luận khoa học về xây dựng phương án và các giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp.
Chương II: thực trạng về xây dựng phương án nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất đai xã Nhân Thịnh – Lý Nhân – Hà Nam .
Chương III: Một số giải pháp cơ bản và phương án nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã Nhân Thịnh – Lý Nhân – Hà Nam .
Quan hệ đất đai biểu hiện rất phức tạp do trình độ của các em có hạn cũng như thời gian nâng cao tình hình thực tế không nhiều nên trong chuyên đề báo cáo thực tập này khó tránh khỏi thiếu sót em mong nhận được sự góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên.MỤC LỤC

TT
NỘI DUNG
TRANG

Chương I: Cơ sở lý luận khoa học về xây dựng phương và các giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp.

3
I

Sự cần thiết phải giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp.

3
1

Vị trí vai trò của đất đai

3
2

Những tác động ảnh hưởng của đối tượng sử dụng đất chưa hợp pháp.

5

II

Vai trò quản lý Nhà nước đối với các đối tượng sử dụng đất chưa hợp pháp

Vai trò quản lý Nhà nước về đất đai

Nội dung quản lý Nhà nước đối với các đối tượng sử dụng đất chưa hợp pháp

Một số định hướng cơ bản quản lý Nhà nước đối với các đối tượng sử dụng đất chưa hợp pháp

thực trạng công tác quản lý Nhà nước đối với các đối tượng sử dụng đất chưa hợp pháp

Một số định hướng cơ bản nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp

Chương II: thực trạng về xây dựng phương án nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã Nhân Thịnh – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam 

Đặc điểm tình hình

Vị trí địa lý

thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã

Tình hình quản lý và sử dụng đất ở xã Nhân Thịnh

3.1. Đặc điểm chung về quản lý và sử dụng đất

3.2. Tình hình sử dụng đất đai tại xã

3.3. Tình hình vi phạm đất đai tại xã

Thực trạng về phương án giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã 

Thành lập hội đồng đăng ký đất đai

1.1. Thành viên của hội đồng

1.2. Chức năng nhiệm vụ của hội đồng

Trình tự nội dung xây dựng phương án giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã Nhân Thịnh

2.1. Phân loại hộ

2.2. Dự kiến phương án giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp

Nội dung xét duyệt phương án giải quyết của hội đồng đăng ký đất đai xã Nhân Thịnh

3.1. Thành phần xét duyệt

3.2. Nội dung xét duyệt

Công khai phương án giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại các thôn đội

Họp hội đồng đăng ký xét duyệt lần 2

Phòng tài nguyên và môi trường tổng hợp đầy đủ hồ sơ báo cáo UBND cùng cấp, tổ chức xét duyệt phương án

Tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ hợp pháp (đợt I tổ chức thực hiện phương án giải quyết)

7.1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện

7.2. Tổ chức thực hiện phương án giải quyết

40
8

Kết quả đạt được

46

Chương III: Một số giải pháp căn bản và phương án nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã Nhân Thịnh – Huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam 

49
I

Mục tiêu phương hướng nhằm giải quyết trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã Nhân Thịnh – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam 

Khái quát chung

Mục đích yêu cầu

2.1. Mục đích

2.2. Yêu cầu

Phương án xử lý giải quyết các đối tượng sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã Nhân Thịnh – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam

Hợp pháp hoá quyền sử dụng

1.1. điều kiện hợp pháp hoá quyền sử dụng

1.2. Mức diện tích được hợp pháp hoá quyền sử dụng đất

Thu hồi đất

Giải quyết quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính khi giải quyết các trường hợp sử dụng đất

Một số giải pháp căn bản và phương án nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã Nhân Thịnh – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam

53
1

Đánh giá kết quả xây dựng phương án

53
2

Một số giải pháp đẩy mạnh việc xử lý giải quyết khi xây dựng phương án xử lý giải quyết các hộ sử dụng đất chưa hợp pháp.

55

2.1. Về hệ thống tài liệu

55

2.2. Nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ và trách nhiệm của các hộ sử dụng đất chưa hợp pháp và hợp pháp

55

2.3. Nâng cao vai trò quản lý niên đới của các cấp lãnh đạo

56

KẾT LUẬN

59

Danh mục tài liệu tham khảo
Hệ thống các bảng biểu

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s