Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà tại ngân hàng TMCP Công Thương-chi nhánh Đà Nẵng


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU i
MỤC LỤC i
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ,XÂY MỚI VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở CỦA NGÂN HÀNG 1
1.1 Khái niệm ngân hàng: 1
1.1.1 Khái niệm ngân hàng: 1
1.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng: 1
1.1.2.1 Nghiệp vụ về nguồn vốn: 1
1.1.2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn: 1
1.1.2.3 Nghiệp vụ khác: 2
1.2 Tín dụng ngân hàng: 2
1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng: 2
1.2.2 Phân loại tín dụng: 2
1.3 Hoạt động cho vay mua nhà,xây mới và sửa chữa nhà ở của ngân hàng: 3
1.3.1 Khái niệm hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở: 3
1.3.2 Sự cần thiết hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở: 3
1.3.2.1 Đối với ngân hàng: 3
1.3.3.2 Đối với khách hàng: 3
1.3.2.3 Đối với xã hội: 3
1.3.3 Các đặc điểm của cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở: 4
1.3.4 Nguyên tắc cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở: 4
1.3.5 Phân loại cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở: 4
1.3.5.1 Theo mục đích vay: bao gồm 5
1.3.5.2 Theo thời hạn vay: 5
1.3.5.3 Theo hình thức đảm bảo: theo tiêu thức này tín dụng thường chia thành hai loại: 5
1.4 Những chỉ tiêu để phân tích tình hình cho vay: 5
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ, XÂY MỚI VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 7
2.1 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Đà Nẵng: 7
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển: 7
2.1.2 Sơ đồ tổ chức: 7
2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 8
2.1.4 Môi trường kinh doanh: 9
2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh: 12
2.1.5.1 Tình hình huy động vốn 12
Bảng 1: Tình hình huy động vốn của chi nhánh từ năm 2008 – 2010 12
Bảng 2: Tình hình cho vay của chi nhánh từ năm 2008 – 2010 14
Bảng 3: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16

2.2 Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà, xây nhà và sửa chữa nhà ở tại ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng: 18
2.2.1 Những quy định chung về cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở tại ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng: 18
2.2.1.1 Điều kiện vay vốn: 18
2.2.1.2 Phương thức cho vay: 19
2.2.1.3 Thời hạn vay: 20
2.2.1.4 Các hình thức bảo đảm vốn vay: 20
2.2.1.5 Mức cho vay: 21
2.2.1.6 Quy định về thời gian giải quyết thủ tục vay vốn: 21
2.2.2 Quy trình cho vay : 21
Bước 1: Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về lập hồ sơ vay vốn: 21
Bước 2: Thẩm định các điều kiện vay vốn và lập tờ trình: 22
* Xác định phương thức cho vay: 22
*Xem xét khả năng nguồn vốn, xác định lãi suất cho vay: 22
* Lập tờ trình thẩm định vay: 23
* Tái thẩm định khoản vay: 23
Bước 3: Trình duyệt khoản vay và thông báo cho khách hàng: 23
Bước 4: Kí HĐTD, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và tài sản bảo đảm. 23
Bước 5: Giải ngân: 24
Bước 6: Kiểm tra giám sát, thu hồi nợ gốc và xử lý những phát sinh: 24
Bước7: Thanh lý HĐTD và hợp đồng bảo đảm tiền vay: 24
* Giải chấp tài sản bảo đảm: 24
Bước 8: Lưu giứ HĐTD và hợp đồng bảo đảm tiền vay: 24
2.2.3 Phân tích tình hình cho vay mua nhà, xây nhà và sửa chữa nhà ở tại ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng: 26
2.2.3.1 Tình hình chung cho vay mua nhà, xây nhà và sửa chữa nhà ở: 26
Bảng 4: Tỷ trọng cho vay mua nhà, xây nhà và SCN ở trong tổng dư nợ cho vay 26
2.2.3.2 Phân tích theo mục đích sử dụng vốn: 28
Bảng 5 : Tình hình hình cho vay theo mục đích sử dụng vốn 28
2.2.3.3 Phân tích theo thời hạn vay: 30
Bảng 6: Tình hình cho vay theo thời hạn vay. 30
2.2.3.4 Phân tích theo chủ thể vay: 32
Bảng 7: Tình hình cho vay theo chủ thể. 32
2.3.3.5 Phân tích theo hình thức đảm bảo: 34
Bảng 8:Tình hình cho vay theo hình thức đảm bảo 34
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY MUA NHÀ ,XÂY MỚI VÀ SNN TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 37
3.1. Kết quả đạt được 37
3.2. Hạn chế : 38
3.3 Định hướng phát triển trong thời gian tới : 42
3.4 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và SCN ở tại ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Đà Nẵng. 43
KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Kinh tế ngày càng phát triển kéo theo đời sống của người dân ngày càng một nâng cao hơn. Đà Nẵng là một trong những thành phố đang trên đà phát triển với dân số ngày càng đông đúc và do tác động của các chính sách xây dựng và phát triển thành phố nhiều khu vực có đông dân cư sinh sống đã và đang bị giải toả ,quy hoạch nhằm mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng cho thành phố, làm cho nhu cầu về nhà ở ngày càng trở nên cấp thiết.Bên cạnh những hỗ trợ về mặt tài chính cho người dân của thành phố thì các ngân hàng cũng đóng góp những nỗ lực của mình nhằm cung cấp cho người dân có được một căn nhà ổn định và khang trang.
Đây là hoạt động cho vay đầy triển vọng của các ngân hàng, đem lại cho ngân hàng nhiều lợi ích nhưng cũng tìm ẩn rất nhiều rủi ro. Là một sinh viên trong ngành sắp ra trường trải nghiệm thực tế, tôi muốn phân tích tình hình hoạt động cho vay đầy tiềm năng này nên quyết định chọn đề tài :” Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở tại ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Đà Nẵng”.
2. Đề tài gồm có 3 chương:
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng và hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở của NHTM.
Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở tại ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3: Đánh giá hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà ở tại ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Đà Nẵng.
3. Mục đích nghiên cứu:
Nhằm giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động cho vay mua nhà, xây mới và SCN ở tại ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng.
4. Phạm vi nghiên cứu :
Thời gian nghiên cứu từ năm 2008 đến năm 2010.
Không gian nghiên cứu: tại phòng tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Đà Nẵng.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Trong đề tài tôi có sử dụng một số phương pháp sau: mô t,suy luận,…
Mặc dù rất cố gắng nhưng trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài sẽ không tránh khỏi những sai sót, mong thầy cô,các bạn thông cảm và đóng góp ý kiến. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý Ngân hàng, thầy cô đã hướng dẫn, cung cấp số liệu giúp em hoàn thành đề tài của mình

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s