Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải xây dựng tại thành phố Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Một trong những quan điểm cơ bản của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá là gắn liền tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường, đảm bảo một sự phát triển ổn định và bền vững.
Để phát triển môi trường của Thành phố Hà Nội bền vững thì quản lý chất thải đô thị là một vấn đề hết sức cấp bách. Hà Nội hiện nay là trung tâm kinh tế lớn ở phía Bắc của Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, đô thị hoá đã có nhiều tác động tới môi trường tự nhiên của Thành phố. Dân số tăng quá nhanh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ… khiến cơ sở hạ tầng ở Hà Nội đang trong tình trạng quá tải. Nhà cửa xây dựng chen lấn, cơi nới trái phép. Các dự án xây dựng lại các điểm nút giao thông, các công trình cải tạo hạ tầng đô thị trọng điểm cũng đang được đồng loạt triển khai. Hoạt động xây dựng diễn ra mạnh mẽ nhưng lại thiếu sự quản lý của các cấp chính quyền.
Tất cả các hoạt động xây dựng này là bất khả kháng với mục đích nâng cấp cơ sở hạ tầng của thành phố. Tuy nhiên vấn đề quản lý chất thải xây dựng lại chưa được quan tâm đúng mức và chưa có các biện pháp kỹ thuật xử lý kịp thời.
Với tốc độ xây dựng như hiện nay, chất thải xây dựng ngày càng tăng về cả số lượng lẫn chất lượng và nó đang là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thành phố. Vì vậy vấn đề được đặt ra hiện nay là phải nhận thức rõ được sự nguy hại của chất thải xây dựng, để từ đó có những biện pháp quản lý kịp thời nhằm quản lý được chất thải xây dựng.
Xuất phát từ những vấn đề trên và từ ngành học của mình là chuyên ngành Kinh tế, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, tôi chọn đề tài tốt nghiệp: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải xây dựng tại thành phố Hà Nội”

2. Mục đích nghiên cứu
– Nghiên cứu thực trạng Quản lý chất thải xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
– Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải xây dựng tại thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng của đề tài là những lý luận và thực tế về tình hình phát sinh chất thải xây dựng trên địa bàn thủ đô Hà Nội, hoạt động quản lý thu gom và xử lý chất thải xây dựng tại Công ty Môi trường Đô thị.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là sẽ giới hạn việc nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Phương pháp nghiên cứu 
– Phương pháp điều tra, thu thập số liệu: dựa vào số liệu điều tra đã có từ các khu vực trọng điểm xây dựng tại Thành phố Hà Nội, xem xét các công trình xây dựng này có đảm bảo được tiêu chuẩn vệ sinh môi trường hay không. Thu thập số liệu về các chất thải xây dựng thải ra tại Thành phố Hà Nội và số lượng chất thải xây dựng được xử lý mỗi ngày.
– Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu: các số liệu đã thu thập được sẽ tiếp tục được tổng hợp và phân tích, qua đó sẽ đánh giá được lượng chất thải xây dựng tại Thành Phố Hà Nội và thành phần chất thải trong đó để từ đó đề xuất ra những biện pháp xử lý thích hợp.
– Phương pháp dự báo: từ các số liệu thực tế tại thời điểm hiện tại sẽ dự báo được lượng chất thải xây dựng tại Hà Nội trong những năm tới.

5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về quản lý chất thải xây dựng
Chương II: thực trạng quản lý chất thải xây dựng ở thành phố Hà Nội
Chương III: Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải xây dựng cho thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu………………………………………………………………………………………………………….. 1
Chương I: Tổng quan về quản lý chất thải xây dựng…………………………………………… 4
I. Một số vấn đề chung về quản lý chất thải xây dựng………………………………………….. 4
1. Khái niệm và phân loại chất thải……………………………………………………………… 4
2. Nguồn gốc phát sinh………………………………………………………………………………. 5
3. Công tác quản lý chất thải………………………………………………………………………. 7
II. Quản lý chất thải xây dựng…………………………………………………………………………. 17
1. Khái niệm chất thải xây dựng……………………………………………………………….. 17
2. Đặc điểm và thành phần của chất thải xây dựng……………………………………… 17
3. Ảnh hưởng của chất thải xây dựng đến môi trường đô thị……………………….. 18
4. Nội dung công tác quản lý chất thải xây dựng………………………………………… 20
5. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý chất thải
xây dựng………………………………………………………………………………………………… 21
Chương II: thực trạng quản lý chất thải xây dựng ở Thành phố Hà Nội………….. 26
I. Áp lực của sự phát triển kinh tế – xã hội lên môi trường đô thị ở Hà Nội………… 26
1. Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội trong thời gian qua……… 26
2. Ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế – xã hội lên môi trường đô thị
ở Hà Nội………………………………………………………………………………………………. 30
3. Công tác quản lý chất thải ở Hà Nội trong thời gian qua…………………………. 32
II. Thực trạng quản lý chất thải xây dựng ở Hà Nội trong thời gian qua……………… 41
1. Tình hình hoạt động trật tự xây dựng ở Hà Nội hiện nay…………………………. 41
2. Các văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề quản lý chất thải
3. xây dựng……………………………………………………………………………………………… 47
4. Công tác quản lý chất thải xây dựng ở Thành phố Hà Nội……………………….. 49
5. Những hạn chế trong công tác quản lý chất thải xây dựng ở
Thành phố Hà Nội…………………………………………………………………………………. 53
Chương III: Đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải xây dựng cho 
Thành phố Hà Nội………………………………………………………………………………………… 57
I. Dự báo khối lượng chất thải xây dựng phát sinh…………………………………………….. 57
II. Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả chất thải xây dựng
cho Thành phố Hà Nội……………………………………………………………………………….. 59
1. Về cơ chế quản lý………………………………………………………………………………… 59
2. Về công nghệ thu gom, vận chuyển và xử lý…………………………………………… 61
3. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng……………………… 64
4. Nâng cao năng lực của các Đơn vị quản lý môi trường………………………….. 64
5. Xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường………………………………………………… 66
III. Một số kiến nghị………………………………………………………………………………………. 66
1. Kiến nghị với Nhà nước, các cấp chính quyền Thành phố……………………….. 66
2. Kiến nghị với các tổ chức xã hội của Thành phố…………………………………….. 68
Kết luận………………………………………………………………………………………………………… 69
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………….. 70

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s