Một số vấn đề về an ninh lương thực của khu vực ASEAN và Việt Nam được phản ánh qua báo chí những năm gần đây


MỞ ĐẦU

Trong cuộc sống, để có thể tồn tại và phát triển con người không thể nào sống thiếu lương thực. Việc lo cho mọi người dân có đủ ăn- An ninh lương thực (ANLT) – đã được các quốc gia quan tâm từ rất lâu. ANLT luôn được coi là một yếu tố nền tảng để đảm bảo sự ổn định và phát triển của xã hội. Thống kê của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) cho thấy, hiện nay vẫn còn có hơn 1/7 nhân loại (khoảng 800 triệu người) đang sống trong cảnh thiếu ăn. Điều đó có nghĩa là cứ bẩy người đang sống thì có một người luôn phải đương đầu với mối lo cái ăn hàng ngày. Chính vì vậy, vấn đề ANLT ngày nay không chỉ còn là nỗi lo riêng của mỗi quốc gia mà nó đã trở nên lớn hơn đó là mối lo chung của toàn thế giới.
Với xu hướng đa dạng hoá các mối quan hệ quốc tế, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập từ tháng 8/1967 cho tới nay (1999) gồm 10 thành viên: Malaysia, Indonesia, Philippine, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Mianmar và Campuchia. Hơn 30 năm tồn tại và hoạt động, ASEAN đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực chính trị, giải quyết các tranh chấp trong khu vực, dần dần nâng cao vị thế của khu vực trên trường quốc tế và với mong muốn nơi đây là khu vực của hoà bình hợp tác hữu nghị và cùng phát triển.
Cũng trong mối lo lắng chung của toàn thế giới về tình hình ANLT, các nước trong khu vực ASEAN đã có sự chú trọng tới vấn đề này từ rất sớm. Với xu thế đa dạng hoá trong quan hệ quốc tế, ngày nay trong khu vực không chỉ có hợp tác về kinh tế – chính trị- văn hoá mà đang diễn ra một lĩnh vực hợp tác mới đó là: cùng hợp tác để đảm bảo ANLT cho riêng mỗi quốc gia và cho cả khu vực.
Là một lĩnh vực hợp tác mới : lo ANLT cho toàn khu vực, do đó mỗi quốc gia trong khu vực ngoài việc phải lo ANLT trong nước thì cần phải có sự cố gắng phối hợp rất nhiều thì mới có thể thành công trong lĩnh vực hợp tác mới này. Đối với Việt Nam, một quốc gia có dân số xấp xỉ 80 triệu người với 70- 80% dân số sống bằng nghề nông thì việc đảm bảo ANLT là một vấn đề cực kì quan trọng. Từ trước những năm 90 nước ta luôn thiếu lương thực, hàng năm phải nhập cảng gạo để đảm bảo mức lương thực 13-15 kg/ tháng/ người. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tình hình ANLT của khu vực là một điều rất cần thiết vì qua đó Việt Nam có thể rút ra được những kinh nghiệm bổ ích để đề ra chính sách ANLT cho riêng mình, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp vào kế hoạch đảm bảo ANLT cho toàn khu vực.
Để có thể tuyên truyền tới từng người dân giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của ANLT đối với mỗi người và toàn xã hội thì phương tiện truyền thông- báo chí có nhiều ưu thế mạnh mẽ. Báo chí là công cụ sắc bén nhanh nhậy trong việc phản ánh các vấn đề kinh tế- chính trị- văn hoá- xã hội. Xác định được tầm quan trọng của ANLT, trong những năm gần đây đặc biệt là trong ba năm trở lại đây (1996-1998) trên các phương tiện thông tin đại chúng đã dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề ANLT và tình hình ANLT của khu vực.
ANLT là một vấn đề mang tính thời sự cấp bách, có ý nghĩa thực tiễn quan trọng nhưng trong thời gian qua chưa có đề tài nghiên cứu về báo chí nào đề cập tới chủ đề này. Chúng tôI mạnh dạn chọn “ Một số vấn đề về an ninh lương thực của khu vực ASEAN và Việt Nam được phản ánh qua báo chí những năm gần đây”. Đây là một vấn đề lớn chắc chắn người viết sẽ gặp phải nhiêù khó khăn trong quá trình nghiên cứu, đánh giá và đề xuất ý kiến khi mới có một số kiến thức cơ bản vừa tiếp thu ở ghế nhà trường và năng lực tư duy còn hạn hẹp.
Nhưng bằng nhiệt huyết và khả năng hết sức khiêm tốn của mình, chúng tôi mong rằng qua những bước đi đầu tiên của mình vào trong lĩnh vực nghiên cứu sẽ có thể nêu ra được một số vấn đề nào đó để cùng được bàn bạc với những người quan tâm đến vấn đề này.
Vấn đề ANLT có liên quan tới mọi mặt của đời sống kinh tế- xã hội. Rất nhiều vấn đề liên quan tới việc đảm bảo và gìn giữ ANLT như: ANLT với sự phát triển bền vững, với môi trường sinh thái, dân số, với việc xoá đói giảm nghèo, đầu tư vào nông nghiệp, áp dụng khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp, với công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, cũng như với sự quản lý điều tiết lúa gạo của chính phủ…
Trong phạm vi thời gian và sức lực của một sinh viên tập sự nghiên cứu khoa học với đề tài “Một số vấn đề về an ninh lương thực của khu vực ASEAN và Việt Nam được phản ánh qua báo chí những năm gần đây” chúng tôi không có tham vọng nghiên cứu toàn diện mà chỉ hạn chế ở một số vấn đề quan trọng sau đây: ANLT với việc xoá đói giảm nghèo, công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, sự quản lý điều tiết lúa gạo của chính phủ qua sự phản ánh của các tờ báo: Nhân Dân, Nông nghiệp, Việt Nam – Đông Nam Á ngày nay, Thời báo kinh tế Việt Nam trong cùng một thời kì từ 1996-1998. Việc người viết lựa chọn bốn tờ báo trên bởi vì: tờ Nhân Dân “Cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam – Tiếng nói của Đảng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam” là tờ báo lớn nhất nước, nơi đăng tải chính những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, là nơi đi đầu trong việc phản ánh và thực hiện những đường lối chính sách đã được đề ra, tờ Nông nghiệp là tờ báo chuyên nghành nông nghiệp, tất cả những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp đều được đăng tải ở đây. Hai tờ còn lại là những tờ có viết nhiều về tình hình kinh tế và tình hình khu vực. Mặt khác, các tờ báo này đều là những tờ có số lựơng độc giả phong phú.
Trong công trình nghiên cứu này chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: sưu tầm, thống kê, phân loại, khái quát, phân tích,so sánh nội dung và hình thức của các bài viết trên bốn tờ báo về các vấn đề trên trong cùng thời kỳ (1996-1998).

Bố cục được chia theo các phần chính như sau:
* Phần mở đầu: Khái quát mục đích, yêu cầu, hạn chế đề tài, phương pháp nghiên cứu và bố cục chung của luận văn.
– ANLT là một vấn đề lớn có liên qua đến mọi mặt của đời sống, góp phần sự ổn định xã hội.Tính cấp thiết của đề tài là cơ sở cho việc hình thành lý do chọn đề tài.
– Những đóng góp của báo chí là vô cùng to lớn trong việc tuyên truyền và phản ánh tầm quan trọng cuả ANLT của khu vực ASEAN và Việt Nam tới từng người dân.
– Đây còn là đề tài khá mới mẻ, rất ít được đề cập nên việc nghiên cứu có ý nghĩa cấp thiết thực tiễn.
– Mục đích nghiên cứu: Nêu lên một số vấn đề quan trọng của ANLT được đề cập trên báo chí Việt Nam từ đó tìm ra một số ý kiến đóng góp với tinh thần hết sức khiêm tốn, học hỏi nhằm xây dựng một kế hoạch tuyên truyền ngày một hiệu quả hơncho báo chí trước một vấn đề lớn như tầm quan trọng của ANLT của khu vực và của Việt Nam.

* Chương I: Báo chí với công tác phản ánh tình hình ANLT ba năm gần đây(1996-1998) trên các báo: Nhân Dân- Nông Nghiệp- Việt Nam & Đông Nam Á ngày nay- thời báo kinh tế Việt Nam.
1. Tầm quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền phản ánh tình hình ANLT.
2 Nội dung của các tin, bài viết về tình hình ANLT trên các tờ báo: Nhân Dân- Nông nghiệp- Việt Nam & Đông Nam á ngày nay-Thời báo kinh tế Việt Nam.
3. Nhận xét chung về hình thức chuyển tảI của bốn tờ báo Nhân dân- Nông nghiệp- Việt Nam & Đông Nam á ngày nay- Thời báo kinh tế Việt Nam về nội dung phản ánh tình hình các vấn đề liên quan đến ANLT của ASEAN và Việt Nam.
* Chương II: ANLT của khu vực ASEAN qua sự phản ánh của bốn tờ báo: Nhân Dân, Nông nghiệp, Việt Nam & Đông Nam Á ngày nay, Thời báo kinh tế Việt Nam.
1 Tình hình chung của khu vực.
2 VàI nét về tình hình ANLT của các nước :Indonesia,Malaysia, Philippine, Thái Lan qua sự phản ánh của báo chí.
*ChươngIII: Một số vấn đề đảm bảo ANLT của Việt Nam qua sự phản ánh của bốn tờ: Nhân Dân, Nông nghiệp, Việt Nam & Đông Nam Á ngày nay, Thời báo kinh tế Việt Nam.
1 Những đóng góp của bốn tờ báo trong việc tuyên truyền vận động thực hiện chính sách quốc gia về ANLT.
2 Bốn vấn đề: Xoá đói giảm nghèo, Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá nông nghiệp, Đầu tư vào nông nghiệp, Sự quản lý đIều tiết gạo của Chính phủ qua sự phản ánh của bốn tờ báo: Nhân dân, Nông nghiệp, Việt Nam & Đông Nam á ngày nay, Thời báo kinh tế Việt Nam.
a Vấn đề xoá đói giảm nghèo.
b Vấn đề Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn(CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn).
3 Vấn đề đầu tư vào nông nghiệp.
4 Sự quản lý điều tiết lúa gạo của chính phủ.
* Phần kết luận: Tóm tắt ưu nhược điểm ; kiến nghị.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s