Một số kiến nghị nhằm triển khai áp dụng cơ chế chi tiêu nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU

“Cải cách hành chính” là một trong những chương trình quan trọng nhằm đưa đất nước hội nhập với nên kinh tế thế giới. Trong đó, bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách bộ máy và cải cách tài chính công. Thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu với mục đích tinh giảm biên chế tăng thu nhập cho người lao động sẽ góp phần vào sự thành công cho cải cách hành chính.
Giao quyền tự chủ tài chính mới chỉ thực hiện ở một số đơn vị sự nghiệp có thu nhất định. Trong giai đoạn đầu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, lệch lạc. Qua thời gian thực tập tại Phòng Hành chính – Sự nghiệp – Sở Tài chính Hà Nội em thấy việc thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Điều đó làm giảm hiểu quản cao quá trình thực hiện giao quyền tự chủ tài chính. Em đã tìm tòi nghiên cứu tài liệu lựa chọn đề tài cho chuyên đề cuối khoá: “Một số kiến nghị nhằm triển khai áp dụng cơ chế chi tiêu nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Hà Nội”.
Kết cấu chuyên đề:
Chương I: Khái quát về đơn vị sự nghiệp có thu và cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu .
Chương II: thực trạng công tác triển khai cơ chế giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu đang thực hiện trong giai đoạn thí điểm, các cấp, cơ quan, Ban, Ngành vẫn thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn. Vì thế chuyên đề này chắc hẳn sẽ có những sai sót, các kiến nghị đưa ra có thể chưa thực sự sát với yêu cầu của quá trình giao quyền tự chủ tài chính. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các Thầy, Cô và các bạn sinh viên để báo cáo chuyên đề hoàn thiện hơn.
Đề hoàn thành bài chuyên đề này em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Tiến sĩ. Nguyễn Văn Liên – đã hướng dẫn, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện chuyên đề, các chú, các cô ở Phòng HCSN – Sở Tài chính Hà Nội đã cung cấp tài liệu làm cơ sở cho việc phân tích đánh giá các số liệu cũng như hoàn thành chuyên đề này.


Mục lục

Trang
Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU…………………………………………………………………….3 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm đơn vị sự nghiệp có thu………………………3
l.1.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu……………………………………..5
1.2. CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU……………………………………………………………………..6
1.2.1. Đối tượng áp dụng……………………………………………………6
1.2.2. Nguồn tài chính và nội dung chi của các đơn vị sự nghiệp có thu…7
1.2.2.1. Nguồn tài chính của các đơn vị……………………………………..7
1.2.2.2. Nội dung chi của các đơn vị…………………………………………8
1.2.3. Quy chế chi tiêu nội bộ………………………………………………..9
1.2.3.1: Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị sự nghiệp có thu.
1.2.3.2: Các tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi đơn vị sự nghiệp có thu phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước gồm
1.2.4. Quy định về chi trả tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp có thu…10
1.2.4.1. Xác định quỹ tiền lương, tiền công của đơn vị…………………….10
1.2.4.2. Xác định tiền lương trả cho người lao động……………………….11
1.2.5. Trích lập và sử dụng các quỹ, quản lý và sử dụng vốn, tài sản……12
1.2.5.1. Trích lập và sử dụng các quỹ………………………………………12
1.2.5.2. Quản lý và sử dụng vốn tài sản…………………………………….13
1.2.6. Lập, chấp hànhvà quyết toán ngân sách của các đơn vị sự nghiệp có thu………………………………………………………………………..14
1.2.6.1. Lập và chấp hành dự toán thu, chi…………………………………14
1.2.6.2. Thực hiện chế độ kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán, kiểm tra và công khai tài chính……………………………………………………….15

Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CƠ CHẾ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

2.1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU……………….17
2.1.1. Tình hình giao quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Hà Nội…………………………………………………………17
2.1.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị sự nghiệp sau khi được giao quyền tự chủ tài chính…………………………………18
2.1.3. Tình hình thu nhập của người lao động……………………………20
2.1.4. Về tình hình sắp xếp tổ chức và biên chế…………………………..21
2.1.5. Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ………………………..21
2.2. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI TRONG QÚA TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THUTRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU.…………………………………………………………………………24 
2.2.1. Về phía các đơn vị sự nghiệp có thu…………………………………24
2.2.2. Về phía các ban, ngành, cơ chế, chính sách………………………..26

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI
CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI.

3.1. Phương hướng triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới…………………………………………………………………………… 28
3.2. Các kiến nghị nhằm triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới………………………………………………………………….30 
3.3.Điều kiện thực hiện:……………………………………………………33
KẾT LUẬN……………………………………………………….35

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s