Một số kiến nghị nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020


MỞ ĐẦU

Lịch sử phát triển của kinh tế thế giới đã cho thấy sự phát triển thần kỳ của Đông Á. Mô hình phát triển của Đông Á đã khiến các Chính phủ, các học giả, các chuyên gia nghiên cứu kinh tế phải suy ngẫm và học hỏi. Trong câu chuyện thần kỳ đó, chính sách công nghiệp là một vấn đề rất được quan tâm. Và mặc dù vai trò của nó đối với thành công của Đông Á còn phải được xem xét, khảo cứu, nhưng đến nay, chính sách công nghiệp đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế -xã hội của các quốc gia trên thế giới.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hiện nay Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tiến hành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với mục tiêu đưa nước ta về cơ bản thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Trong quá trình này, chúng ta cần Xây Dựng và thực hiện được các chính sách công nghiệp vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước vừa đáp ứng được những đòi hỏi của quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới nhằm tạo cơ sở cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Để thực hiện được nhiệm vụ to lớn này, cùng với việc nghiên cứu, phân tích, nắm bắt các qui luật khách quan và thực tiễn để đề ra các chính sách công nghiệp có cơ sở khoa học, việc tham khảo, học tập kinh nghiệm của những nước đi trước, đặc biệt là những nước trong khu vực có các điều kiện về chính trị, văn hoá, xã hội tương đồng với chúng ta, là việc làm hết sức cần thiết và bổ ích. Xuất phát từ bối cảnh đó, em chọn đề tài “ Chính sách công nghiệp – Lý luận và kinh nghiệm quốc tế ” làm khoá luận tốt nghiệp của mình nhằm: góp phần hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn của CSCN, phân tích các CSCN của Nhật Bản, Trung Quốc và rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình hoạch định và thực thi CSCN, và trên cơ sở đó trình bày một số kiến nghị góp phần Xây Dựng và hoàn thiện chính sách công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới. Với mục tiêu như vậy, ngoài các phần “Mở đầu”, “Kết luận” và “Danh mục tài liệu tham khảo” kết cấu của khoá luận được trình bày thành ba chương.
Chương 1: Những vấn đề lý luận của chính sách công nghiệp.
Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế – Chính sách công nghiệp của Nhật Bản và Trung Quốc.
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

MỤC LỤC

Mở đầu 1
Chương 1: Những vấn đề lý luận của Chính sách công nghiệp 3
1.1. Tổng quan về chính sách công nghiệp. 3
1.1.1. Khái niệm về chính sách công nghiệp. 3
1.1.2. Mục tiêu và công cụ của chính sách công nghiệp 6
1.2. Cơ sở và giới hạn của chính sách công nghiệp. 11
1.2.1. Cơ sở của chính sách công nghiệp 11
1.2.2. Giới hạn của chính sách công nghiệp. 18
chương 2: Kinh nghiệm quốc tế – Chính sách công nghiệp của Nhật Bản và Trung Quốc. 23
2.1. Chính sách công nghiệp Nhật Bản. 24
2.1.1. Thời kỳ tái thiết. 24
2.1.2. Thời kỳ tăng trưởng nhanh. 31
2.1.3. Thời kỳ sau khủng hoảng dầu mỏ (1973) cho đến trước 1990. 35
2.2. Chính sách công nghiệp Trung Quốc từ khi cải cách kinh tế cho đến nay. 38
2.2.1. Giai đoạn kế hoạch hóa từ năm 1978 đến 1992. 39
2.2.2. Giai đoạn kinh tế thị trường từ năm 1992 đến nay. 44
2.3 Các bài học kinh nghiệm từ chính sách công nghiệp của Nhật Bản và Trung Quốc. 48
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách công nghiệp Việt nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. 52
3.1. Bối cảnh mới và ảnh hưởng của nó tới chính sách công nghiệp Việt Nam. 52
3.1.1. Các xu hướng quốc tế. 52
3.1.2. Các nhân tố trong nước. 54
3.2. Một số kiến nghị nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. 61
3.2.1. Những vấn đề của chính sách công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới. 62
3.2.2. Những biện pháp, chính sách hỗ trợ chính sách công nghiệp. 67
Kết luận 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s