Một số giải pháp nhằm phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà nội


LỜI MỞ ĐẦU 
Trong những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ của cả nước, thủ đô Hà nội và các thành phố lớn khác ở Việt Nam đang trải qua quá trình đô thị hoá và cơ giới hóa rất nhanh. Cùng với quá trình này, tình trạng người dân ở các tỉnh ngoài đổ vào thành phố lớn tìm kiếm việc làm và sinh sống đã và đang làm tăng dân số ở các thành phố lớn, chủ yếu là tăng dân số cơ học. Hiện tượng này đã gây ra cho các thành phố lớn những áp lực cho việc đầu tư cung cấp cơ sở hạ tầng. Mặt khác, giao lưu kinh tế giữa các khu vực và trong các vùng của thủ đô phát triển ngày càng đa dạng, phong phú theo cơ chế thị trường. Việc bỏ qua quy hoạch phát triển giao thông công cộng trong một thời gian dài đã tạo cho người dân thói quen sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, số lượng phương tiện giao thông cá nhân đặc biệt là xe máy tăng đột biến trong khi cơ sở hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp thời đã là nguyên nhân gây ra ách tắc phổ biến trầm trọng trong giao thông đô thị và kéo theo đó là ô nhiễm môi trường.
Giao thông đô thị đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của thành phố Hà nội. Do vậy vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cần có một chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển giao thông đô thị nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tổ chức quản lý giao thông và định hướng phát triển giao thông của thủ đô trước mắt và trong tương lai. Trong chiến lược quy hoạch tổng thể giao thông của thủ đô thì việc định hướng quy hoạch phát triển vận tải hành khác công cộng trên địa bàn thủ đô Hà nội là một trong những bước quan trọng góp phần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông của Hà nội .
Do tầm quan trọng của vận tải hành khách công cộng đối với sự phát triển của giao thông đô thị nên cần có đề án nghiên cứu cụ thể về vấn đề này. Với những kiến thức cơ sở lý luận là nền tảng mà em đã được trang bị trong quá trình học tập, kết hợp với yêu cầu bức xúc đặt ra trong thực tế, em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà nội để nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động vận tải hành khách công cộng, đóng góp phần nào vào công tác quản lý giao thông ở Thủ đô Hà nội.
Đề tài này được hoàn thành nhờ sự hướng dẫn của Ths. Lê Thu Hương cùng các cán bộ chuyên viên phòng Kế hoạch & Phát triển hạ tầng đô thị – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội.
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………… 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 

VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG CÔNG CỘNG Ở ĐÔ THỊ …………………………. 10

I. Những vấn đề lý luận chung…………………………………………………… 10

1.1. Đô thị và giao thông đô thị……………………………………………… 10

1.1.1. Các khái niệm cơ bản về giao thông đô thị và quy hoạch

phát triển giao thông đô thị ………………………………………………….. 10

1.1.1.1 Đô thị và các đặc trưng của đô thị………………………………… 10

1.1.1.2 Các khái niệm cơ bản về giao thông đô thị……………………… 11

1.1.1.3 Quy hoạch phát triển giao thông đô thị………………………….. 14

1.1.2. Vai trò của giao thông đô thị đối với sự phát triển của đô thị . 14

1.2 Các phương tiện tham gia giao thông vận tải đô thị………………… 15

1.2.1 Các phương tiện giao thông công cộng …………………………… 16
1. Loại tàu cao tốc sức chở lớn (Mass Rapid Transit System)…… 17
2. Loại tàu có sức chở trung bình: ……………………………………… 18
3. Một số loại hình phương tiện khác:………………………………….. 19
1.2.2 Các phươn tiện giao thông tư nhân………………………………. 19
II. Vận tải hành khách và tổ chức giao thông 
công cộng bằng xe buýt……………………………………………………………. 19
2.1 Các nguyên tắc lập quy hoạch mạng lưới xe buýt………………….. 19
2.1.1 Mạng lưới tuyến xe buýt………………………………………………… 19
2.1.2 Phương tiện………………………………………………………………… 20
2.1.3 Bến bãi……………………………………………………………………… 20

2.2 Tổ chức giao thông công cộng bằng xe buýt trong đô thị……….. 21

2.2.1 Vấn đề đặt ra đối với tổ chức quy hoạch mạng lưới

xe buýt trong đô thị…………………………………………………………………………………. 21

2.2.2 Bài toán quy hoạch tổ chức mạng lưới xe buýt…………………… 21

2.2.2.1 Bài toán xác định khối lượng vận tải ………………………..21
2.2.2.2 Xác định mật độ đường vận tải công cộng (D), thời gian đi
xe công cộng (T) và hệ số tuyến vận tải (h)…………………………24

2.2.2.3 Xác định số lượng xe cần thiết vận chuyển 1 chiều, giờ cao 

điểm cho một tuyến đường……………………………………………………. 26

1. Trường hợp chỉ biết lượng hành khách trên từng tuyến đường;.. 26
2. Trường hợp chỉ biết lượng vận tải cả năm của cả mạng lưới
không biết lượng hành khách trên từng tuyến………………………….. 27
2.2.2.4 Nguyên tắc bố trí tuyến giao thông công cộng và tổ

chức xe chạy…………………………………………………………………….. 27

2.2.3 Quy hoạch điểm dừng, bến bãi đỗ xe………………………………. 29

2.2.4 Xác định lộ trình các tuyến xe buýt…………………………………. 30

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH GIAO THÔNG VÀ THỰC TRẠNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI…………………………………………………………….. 31

I. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà nội và định hướng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô đến năm 2010……………………………………….. 31

1.1 Tóm tắt về điều kiện tự nhiên và kinh tế của thủ đô Hà nội……… 31

1.1.1 Các điều kiện tự nhiên ………………………………………………….. 31

1.1.1.1 Vị trí địa lý………………………………………………………………. 31

1.1.1.2. Diện tích………………………………………………………………… 31

1.1.1.3. Dân số…………………………………………………………………… 31

1.1.1.4. Địa hình, Đất đai, Khí hậu và Thuỷ văn………………………… 32

1.1.2 Tình hình kinh tế của thủ đô Hà nội………………………………… 33

1.1.2.1.Về phát triển kinh tế ………………………………………………….. 33

1.1.2.2. Xây dựng và quản lý thủ đô Hà nội………………………………. 35

1.1.2.3 Về văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng……………………….. 36

1.1.3. Những khó khăn, hạn chế của Hà nội ……………………………… 36

1.2 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô

Hà nội giai đoạn 2001-2010………………………………………………….. 37

1.3 Định hướng phát triển mạng lưới giao thông ………………………… 39

II. Tình hình giao thông và quy hoạch phát triển giao thông ở

Thủ đô Hà Nội ………………………………………………………………………. 41

2.1 Tình giao thông đô thị Hà Nội …………………………………………. 41

2.1.1 Đặc điểm hệ thống giao thông của Hà nội ………………………… 41

2.1.2 thực trạng hệ thống giao thông đô thị ……………………………. 44

2.1.2.1. Mạng lưới đường bộ đô thị…………………………………………. 44

A) Mạng lưới đường giao thông đối ngoại……………………………… 44
B) Mạng lưới đường giao thông đối nội…………………………………. 45
1)Mạng lưới đường giao thông nội thành……………………………….. 45
2) Mạng lưới đường giao thông ngoại thành……………………………. 48
2.1.2.2 Các phương tiện giao thông và cơ cấu các phương tiện

tham gia giao thông…………………………………………………………….. 48

1. Các phương tiện tham gia giao thông Hà nội;………………………. 49
2) Số liệu về tăng trưởng phương tiện giao thông
( giai đoạn 1999- 6/2002)……………………………………………………. 51
3) Cơ cấu đi lại bằng phương tiện giao thông của Hà nội, 6/2002… 51
4) Bảng thống kê phương tiện đăng ký hoạt động trên
địa bàn Hà nội ……………………………………………………………….. 51
2.1.2.3 Hiện trạng vận tải của Thủ đô Hà nội ………………………….. 52

2.1.2.4 Cơ sơ hạ tầng đô thị ……………………………………….52
2.2 Đánh giá quy hoạch phát triển giao thông đô thị trên địa bàn Hà nội ..53

2.2.1 Quy hoạch chung Thủ đô Hà nội …………………………….54

2.2.2 Quy hoạch giao thông đường bộ………………………………55
2.2.2.1 Hệ thống giao thông đối ngoại……………………………………… 55

2.2.2.2 Hệ thống giao thông nội thị…………………………………………. 57

2.2.3 Quy hoạch các điểm, bến bãi đỗ xe ………………………………… 57

III. Đánh giá tình hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 
trên địa bàn Thủ đô Hà nội……………………………………………………….. 58
3. 1 Quá trình hình thành và phát triển hệ thống xe buýt ở Hà nội….. 59

3.2 Hiện trạng mạng lưới tuyến xe buýt ở Hà nội………………………… 60

3.2.1 Về mạng lưới tuyến xe buýt công cộng ……………………………. 60

3.2.2 Hiện trạng vận tải hành khách công cộng………………………….. 61

3.2.3 Hiện trạng điểm dừng đỗ xe buýt ở Hà nội ……………………….. 63

3.2.4 Hệ thống giá vé và thời gian đi lại bình quân……………………… 64

3.2.5 Đánh giá chung về công tác vận tải hành khách công cộng ….. 65

3.3 Đánh giá tình hình quy hoạch phát triển mạng lưới xe buýt ở Hà nội 67 

3.3.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của phát triển vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt ở Thủ đô Hà nội ……………………………….. 67

3.3.1.1 Mục tiêu………………………………………………………………….. 67

3.3.1.2 Nhiệm vụ…………………………………………………………………. 68

3.3.2 Sự cần thiết phải có quy hoạch phát triển mạng lưới
xe buýt ở Thủ đô Hà nội……………………………………………..68
3.3.3 Tình hình quy hoạch mạng lưới xe buýt ở Hà nội hiện nay……. 69

3.4 Kết luận……………………………………………………………………….. 73
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT Ở HÀ NỘI……………. 74
I. Phương hướng phát triển vận tải hành khách công cộng
ở Thủ đô Hà nội …………………………………………………………………….. 74
1.1 Kinh nghiệm tổ chức vận tải hành khách công cộng của các 

thành phố lớn trên thế giới…………………………………………………… 74

1.1.1 Vận chuyển hành khách bằng hệ thống “đường sắt đô thị”..…74
1.1.2 Vận chuyển hành khách bằng xe buýt………………………..75
1.2 Phương hướng phát triển vận tải hành khách công cộng ở
Thủ đô Hà Nội………………………………………………………78
1.2.1 Tiêu chí lựa chọn loại hình giao thông công cộng ở Thủ đô Hà nội…78

1.2.2 Phương hướng phát triển vận tải hành khách
công cộng bằng xe buýt ……………………………………………79
II. Một số giải pháp nhằm phát triển vận tải hành khách bằng 
xe buýt ở Thủ đô Hà nội…………………………………………………………… 80
1.1 Nhóm giải pháp tác động đến cung …………………………….81
1.1.1 Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
giao thông đường bộ ở Thủ đô Hà nội……………………………..81
1.1.1.1 Tăng quỹ đất dành cho phát triển giao thông đô thị………..81

1.1.1.2 Đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng các tuyến đường
của Thành phố theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố
Hà nội đến năm 2020………………………………………………………….. 83
1.1.1.3 Hoàn chỉnh tổ chức giao thông phân luồng 1 chiều trên
các phố chính………………………………………………………………….. 84
1.1.2 Tăng cường hiệu quả phục vụ, khai thác của hệ thống xe buýt: 84

1.1.3 Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển vận tải hành khách 

công cộng bằng việc ứng dụng công nghệ GIS trong quy hoạch vận tải hành khách công cộng. ………………………………………………………………………… 85

1.1.4 Đa dạng hoá các thành phần kinh tế tham gia vào vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt………………………………………… 87
1.1.5 Xây dựng quỹ phát triển vận tải hành khách công cộng của 

thành phố ………………………………………………………………………… 88

1.1.6 Hoàn thiện các cơ chế chính sách của Nhà nước nhằm phát triển giao thông vận tải đô thị và vận tải hành khách công cộng ở Thủ đô…………………………… 89

1.2 Nhóm giải pháp tác động đến cầu vận tải hành khách công cộng 89

1.2.1 Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân…………………………… 89

1.2.2 Nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng các

phương tiện giao thông công cộng ………………………………………… 91

1.2.3 Hoàn thiện hệ thống giá vé và chính sách ưu tiên đối với

học sinh, sinh viên và công nhân viên chức……………………………… 92

KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………….. 94

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s