Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU
Từ khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với việc đóng góp cho xã hội những lượng hàng hoá dịch vụ lớn và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp tạo ra thu nhập ổn định cho một bộ phận lớn cư dân. Do vậy hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp là hết sức quan trọng do các doanh nghiệp mới ra đời có thể tồn tại lâu dài và phát triển bền vững. Hoạt động hỗ trợ khởi sự tốt giúp cho đội ngũ nhà doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi phát huy hết khả năng, năng động sáng tạo, thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn và giúp cho các chủ doanh nghiệp trẻ có cái nhìn toàn diện hơn về bức tranh của doanh nghiệp mình ở h iện tại và trong tương lai, giúp cho các chủ doanh nghiệp hạn chế được cái sai lầm, rủi ro trong quá trình vận hành doanh nghiệp của mình. Hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp hiệu quả là yếu tố đầu tiênvà tiên quyết tạo nên sự hưng vượng của các doanh nghiệp trẻ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trẻ lớn mạnh và tạo nên sự hưng thịnh của quốc gia.
Chương trình hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp được xem xét ở hai khía cạnh: Nhận thức về kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh hỗ trợ về nhân thức kinh doanh giúp cho các chủ doanh nghiệp đánh giá sự thích hợp của họ để khởi sự doanh nghiệp và lựa chọn ý tưởng kinh doanh mang một tính hiện thực. Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh sẽ hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp các bước cần tuân thủ khi khởi sự doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp sẽ có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hành động để khởi sự doanh nghiệp của mình.
Do đó để các chủ doanh nghiệp trẻ khởi sự thành công cần phải có sự hỗ trợ khởi sự từ các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ trong đó có phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam – Tổ chức quốc gia của cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển VCCI đã nhiều lần đổi mới chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động để thích ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn phát triển.Từ khi đất nước tính hành đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa,VCCI có nhiều điều kiện để phát triển, đổi mới và ngày càng khẳng định được vai trò tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, tham mưu tư vấn tích cực góp sức cùng cơ quan nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh đồng thời phòng còn xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác, khoa học – công nghệ, và các hoạt động kinh doanh góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam.
Qua thời gian thực tập tại phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, cùng với những lý luận kinh nghiệm thực tế và kiến thức học được tại trường Đại học kinh tế Quốc dân, xuất phát từ niềm khát khao được khởi sự doanh nghiệp của bản thân nói riêng và của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung em đã ý thức được tầm quan trọng của vấn đề hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp với các chủ doanh nghiệp trẻ, do vậy em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Một sốgiải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam“. 
Đề tài xem xét những vấn đề cốt lõi của quá trình khởi sự doanh nghiệp, và hoạt động hỗ trợ từ phía phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Dựa trên cơ sở thu nhập các tài liệu hiện có, thực hiện nghiên cứu phân tích một cách khoa học, em cố gắng trình bày làm nối liền thực chất của vấn đề, xác định được những vấn đề cấp thiết trong công tác hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp của phòng. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài đưa ra được những giải pháp nhằm nâng cao các hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp của VCCI. Đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị với nhà nước trong việc hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, trong điều kiện hạn chế và thời gian thực tập cũng như hạn chế về kiến thức kinh nghiệm thực tế, trong phạm vi đề tài này em xin trình bày những vấn đề chính sau đây:

Phần I: Lý luận chung về hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp .Chương này nhằm làm rõ quá trình khời sự,vai trò sự cần thiết, nội dung của hoạt động khởi sự, phân tích ưu nhược điểm của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam so với các tổ chức khác trong hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp.
Phần II: Phân tích hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp của phòng Thương mại.Phần này nhằm làm rõ thực trạng khởi sự doanh nghiệp, phân tích những ưu ngựoc điểm , những thành tựu đã đạt được và tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở những phân tích đó, những phương hướng, giải pháp cho những hoạt động hỗ trợ khởi sự sẽ được lam rõ. Đõ chính là nội dungcủa Phần III: Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao, hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này ngoài sự cố gắng của bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của: GS.TS Đỗ Hoàng Toàn Người đã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện đề tài nay.TS kinh tế Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc trung tâm hỗ trợ Doanh Nghiệp vừa và nhỏ, Phó chủ tịch Hội đồng Doanh Nhân nữ. ThS Nguyễn Bắc Hà- Phó trưởng ban tổ chức cán bộ; ThS Phan Hồng Giang- Phó chánh văn phòng và nhân viên phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là phòng Tổng hợp và trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. Hơn thế nữa, trong phần trình bày của mình không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhất định, do đó em xin chân thành cảm ơn và mong muốn có được sự góp ý của các thầy, các cô và các bạn để đề tài này của em được hoàn thiện

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương I: Lý luận chung về hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp 4
I. Quá trình khởi sự doanh nghiệp 4
1. Nhận thức kinh doanh của bản thân 5
2. Lập kế hoạch kinh doanh 11
II. Sự cần thiết phải hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp 20
1. Vai trò của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp 20
2. Những khó khăn cần sự trợ giúp khởi sự doanh nghiệp. 22
3. thực trạng khởi sự doanh nghiệp ở Việt Nam 23
III. Hỗ trợ khởi sự của phòng thương mại 29
1. Sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước 30
2.Sự hỗ trợ của các tổ chức tư nhân 30
3. Sự hỗ trợ của các hiệp hội 30
4. Hỗ trợ của Phòng Thương Mại 31
Chương II: Phân tích hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp
của phòng thương mại 36
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. 36
2. Khái quát hoạt động của phòng thương mại và Công Nghiệp Viêt Nam 36
3. Chức năng và nhiệm vụ của phòng thượng mại và công nghiệp Việt Nam. 38
4. Tổ chức quản lý của phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam 39
5. Tình hình tài chính và đảm bảo cơ sở vật chất chất kỹ thuật của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. 45
II. thực trạng hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 47
1. Khái quát cơ câú hỗ trợ quốc gia 48
2. Phân tích hoạt động đào tạo khởi sự 51
3. Phân tích hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin khởi sự 56
4. Hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế 58
5. Hoạt đông tham mưu, cung cấp thông tin, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, và lập môi trường kinh doanh thuận lợi 60
6. Hỗ trợ về vốn cho khởi sự doanh nghiệp 61
II. Đánh giá hoạt động khởi sự doanh nghiệp 63
1. Các ưu điểm 63
2. Những vấn đề cần giải quyết 66
Chương III: Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 68
I. Phương hướng cho hoạt động hỗ trợ khởi sự của VCCI 68
1. Tổ chức tham mưu tư vấn cho chính phủ để xây dựng môi trường thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp và tạo ra sân chơi bình đẳng cho các loại hình doanh nghiệp 68
2. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm khởi doanh nghiệp 69
3. Định hướng cho hoạt động đào tạo và tư vấn khởi sự doanh nghiệp cho phù hợp với xu hướng của thời đại 71
4. Nâng cao hoạt động cung cấp thông tin cho người khởi sự – doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng 72
5. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc với các doanh nghiệp tổ chức nước ngoài thông qua trao đổi buôn bán và các cuộc triển l•m trong nước và quốc tế 72
II. Những giải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp tại phòng Thương mại và công nghiệp vIệt Nam 73
1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 73
2. Xây dựng chiến lược hỗ trợ tại khởi sự doanh nghiệp theo cả chiều sâu và chiều rộng 75
3. Nâng cao hoạt động tham mưu tư vấn, chính sách pháp luật cho các doanh nghiệp mới khởi sự 76
4. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo khởi sự 79
5. Giải pháp cung cấp thông tin kinh doanh, thông tin tài chính và pháp luật. 81
6. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vốn cho người khởi sự doanh nghiệp 82
7. Giải pháp cho hoạt động xúc tiến thương mại 82
8. Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả khởi sự doanh nghiệp của phòng thương mại và công nhân Việt Nam 84
Kết luận 86
Tài liệu tham khảo 89

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s