Một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà


LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế vẫn hành theo cơ chế thị trường, việc sản xuất hàng hóa phải tuân thủ theo quy luật của kinh tế thị trường. Một quy luật rất cơ bản là quy luật cạnh tranh. ởđó các doanh nghiệp muốn tồn tại, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường phả thắng lợi trong cạnh tranh. Và chất lượng sản phẩm ngày nay đã là một trong những vũ khí cạnh tranh quan trọng nhất của các doanh nghiệp.
Ngày nay nhân loại đang chứng kiến những thay đổi lớn. Đó là cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật diễn ra một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Nó ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực đặc biệt là đối với công nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của các cuộc cách mạng ấy kéo theo một cuộc cách mạng mới – cuộc “cách mạng chất lượng” đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Và như thế chất lượng sản phẩm càng trở nên là một vũ khí cạnh tranh quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trên thị trường.
Đối với Công ty Bánh kẹo Hải Hà“chất lượng sản phẩm quyết định đến đời sống và sự tồn tại của Công ty” cho nên không ngừng đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ thực tế đó trong thời gian thực tập tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà em chọn đề tài:
“Một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà ”.
Nhằm góp phần nhỏ bé của mình tìm ra những quan điểm, phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty.
Đề tài này đi sâu vào nghiên cứu chất lượng sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Hà, từ đó đề xuất các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Với nghĩa như vậy chuyên đề bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:
Chương I: Những lý luận chung về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm.
Chương II: thực trạng đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà trong thời gian qua.
Chương III: Phương hướng và biện pháp nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà.


MỤC LỤC

Lời nói đầu ……..1
Chương I: Những lý luận chung về chất lượng và quản lýchất lượng sản phẩm 2
I. Chất lượng sản phẩm, đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm. 2
1.Chất lượng sản phẩm. 2
2. Đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm. 6
II. Hệ thống chỉ tiêu chất lượng đối với các doanh nghiệp công nghiệp. 13
1. Nhóm các loại chỉ tiêu chung nhất áp dụng cho các loại sản phẩm: 14
2. Nhóm các chỉ tiêu có tính chất đại thứ áp dụng cho từng loại sản phẩm thích hợp. 14
III. Những nhân tố ảnh hưởng để chất lượng sản phẩm. 16
1. Nhu cầu thị trường. 16
2. Tiến bộ khoa học kỹ thuật. 17
3. Vật tư nguyên vật liệu sử dụng. 17
4. Trình độ ý thức của người lao động. 19
5. Trình độ quản lí các hoạt động sản xuất kinh doanh. 20
IV. Hiệu quả kinh tế-x• hội của việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm. 21
V. Sự cần thiết khách quan phải đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp nói chung và công ty Bánh kẹo Hải Hà nói riêng. 22
Chương II: thực trạng đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải hà trong thời gian qua 24
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 24
1.Giới thiệu sơ lược về Công ty 24
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 26
II. những đặc điểm kinh tế kỹ thuật và x• hội có ảnh hưởng đến clsp của Công ty. 27
1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường sản phẩm 27
2. Đặc điểm về nguyên vật liệu 30
3. Đặc điểm về công nghệ, thiết bị sản xuất. 31
4. Đặc điểm về lao động. 36
5. Đặc điểm bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty 38
III. Phân tích tình hình đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty trong thời gian qua. 40
1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. 40
2.Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của Công ty. 47
3. Tình hình đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm 49
4.Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty trong thời gian qua 56
III. Đánh giá ưu , nhược điểm trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty và những nguyên nhân của nó. 61
1.Ưu điểm 61
2. Một số tồn tại. 62
3. Nguyên nhân 64
Chương III. Phương hướng và biện pháp nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty 67
1. Phương hướng thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng 67
2. Phương hướng thứ hai: Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, ý thức tổ chức cho người lao động và có chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi và công nhân lành nghề 76
3.Phương hướng thứ ba: Tăng cường trang bị cơ sở vật chất kỹ thuât, đảm bảo tốt các yếu tố đầu vào cho sản xuất 82
b.Biện pháp thứ hai: áp dụng các công cụ thống kê vào quản lý chất lượng sản phẩm 84
Kết luận 88
Tài liệu tham khảo 89

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s