Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh Maketing xuất khẩu hàng Dệt – May của Công ty may Chiến Thắng


LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2001-2010. Mục tiêu phát triển đến năm 2010 là đạt mức tăng sản phẩm xã hội bình quân đầu người lên gấp đôi hiện nay.
Để đạt được mục tiêu này thì một trong những việc mà chúng ta phải làm là đẩy mạnh xuất khẩu nhằm phát triển sản xuất hàng hoá, phục vụ cho công nghiệp xuất khẩu, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mở rộng giao lưu quốc tế nhằm đưa Việt nam thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, hoà nhập với môi trường trong khu vực và quốc tế. Với nền kinh tế mới vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhiều khó khăn thử thách mới đã và đang đặt ra cho các doanh nghiệp phải xem xét lại mình, đổi mới về tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển của Đất nước.
Bởi vậy, tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: “…phát triển hàng Dệt May xuất khẩu là điều kiện thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế với tốc độ cao, tăng thu nhập quốc dân, là tiền đề thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”. Quá trình thực tập tại Công ty May Chiến Thắng – Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam và tìm hiểu hoạt động xuất khẩu tại đây, kết hợp nghiên cứu những lợi thế và khó khăn mà Công ty gặp phải, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến của mình về :” Một số giải phápnhằm đẩy mạnh Maketing xuất khẩu hàng Dệt – May của Công ty may Chiến Thắng”.
KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI NÀY GỒM 3 PHẦN
Phần I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
Phần II: Hoạt động xuất khẩu ngành Dệt-May Việt Nam và Công ty May Chiến Thắng.
Phần III: Định hướng và những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy chiến lược hoạt động của Công ty.
Đây là một chuyên đề rất rộng, vì vậy bài viết của tôi không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ trong Công ty May Chiến Thắng và các bạn để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn và có giá trị trọng thực tiễn.
Rất cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Đỗ Thanh Hà – Thạc sĩ, phó chủ nhiệm khoa Quản lý doanh nghiệp, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú cán bộ trong Công ty May Chiến Thắng và các bạn.
Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo và các bạn đã giúp tôi hoàn thành tốt luận văn này.

MỤC LỤC

MỤC LỤC TRANG

Lời mở đầu………………………………………………………………………………………..
Phần 1: Lý luận chung
I. Khái niệm về hoạt động kinh doanh xuất khẩu……………………………3
II. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với các doanh nghiệp……4
III. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu…………………………………………..5
1. Xuất khẩu trực tiếp…………………………………………………… 6
2. Xuất khẩu uỷ thác…………………………………………………….. 6
3. Xuất khẩu gia công uỷ thác……………………………………….. 6
4. Buôn bán đối lưu………………………………………………………. 7
5. Xuất khẩu theo nghị định thư……………………………………. 7
6. Gia công quốc tế……………………………………………………….. 7
7. Tái xuất khẩu……………………………………………………………. 8
IV. Một số nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh xuất khẩu…………….8
1. Quan hệ kinh tế quốc tế……………………………………………. 8
2. Các yếu tố về khoa học công nghệ…………………………….. 9
3. Nhân tố con người………………………………………………………. 9
4. Mạng lưới kinh doanh ………………………………………………… 10
5. Khả năng cơ sở vật chất………………………………………………. 10
Phần 2: Hoạt động xuất khẩu ngành Dệt – May Việt Nam và Công ty 
May Chiến Thắng
I. Hoạt động xuất khẩu ngành Dệt – May Việt Nam…………………….11
1. Chiến lược xuất khẩu cho ngành Dệt – May Việt Nam…….. 11
2. Quá trình phát triển của ngành Dệt – May Việt Nam……….. 12
3. Quy chế tối huệ quốc đối với ngành Dệt – May Việt Nam… 14
4. Các cơ hội xuất khẩu cho ngành Dệt – May Việt Nam……… 14
5. Những thách thức đối với ngành Dệt – May Việt Nam……… 15
II. thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty May Chiến Thắng…. 17
1. Sự hình thành và phát triển của Công ty May Chiến Thắng…. 17
1.1 Sự hình thành…………………………………………………….. 17
1.2 Cơ cấu tổ chức…………………………………………………… 18
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật…………………………………………………… 18
2.1 Kho tàng nhà xưởng…………………………………………… 18
2.2 Máy móc thiết bị……………………………………………….. 19
2.3 Nguyên nhiên vật liệu…………………………………………. 19
2.4 Vốn kinh doanh…………………………………………………. 20
2.5 Sản phẩm chính…………………………………………………. 21
3. Một số kết quả đạt được và những hạn chế của Công ty……… 24
3.1 Kết quả đạt được………………………………………………… 24 3.2 Hạn chế còn tồn tại…………………………………………….. 27
Phần 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chiến lược Marketing xuất 
khẩu cho Công ty May ChiếnThắng………………………………….
I. Định hướng chiến lược xuất khẩu của Công ty May Chiến Thắng 
trong 5 năm tới (2001-2005) …………………………………………………………. 30
1. Mục tiêu kế hoạch năm 2001……………………………………………. 30 2. Mục tiêu chiến lược xuất khẩu từ năm 2001-2005……………….. 30
II. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh chiến lược Marketing xuất khẩu 
của Công ty May Chiến Thắng..…………………………………………………… 32
1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm……………………………………… 32
2. Xây dựng chính sách giá cả phù hợp………………………………… 33
3. Hợp lý hoá trong tiêu thụ sản phẩm………………………………….. 34
4. Đẩy mạnh các hoạt động khuyếch trương sản phẩm……………. 35
5. Thành lập bộ phận chức năng Marketing…………………………….. 35

Kết luận……………………………………………………………………………………………….
Phụ lục…………………………………………………………………………………………………
Phụ lục 1: Các loại máy móc thiết bị …………………………………….
Phụ lục 2: Các khách hàng chủ yếu……………………………………….
Phụ lục 3: Kết quả hoạt động kinh doanh……………………………….
Phụ lục 4: Giá trị hàng gia công xuất khẩu trên các thị trường…..
Phụ lục 5: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2001…………………………………..
Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………………..
Mục lục bảng biểu…………………………………………………………………………………
Biểu 1: Tốc độ tăng trưởng 13
Biểu 2: Sơ đồ tổ chức của Công ty May Chiến Thắng
Biểu 3: Biểu đồ so sánh hàng gia công và xuất khẩu trực tiếp 23
Biểu 4: Mô hình phòng XNK sau khi bổ sung bộ phận Marketing 37
Bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu của Công ty trong 2 năm 99-2000 20
Bảng 2: Tài sản của Công ty 20
Bảng 3: Giá trị xuất khẩu trên các thị trường 22
Bảng 4: Doanh thu các năm của Công ty 24
Bảng 5: Tiêu thụ sản phẩm may của Công ty 1998-2000 25
Bảng 6: Tình hình lợi nhuận của Công ty 1997-2000 28
Bảng 7: Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 30

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s