Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam


Mục lục

Trang
Lời nói đầu …………………………………………………………………………… 3
Chương I: Tầm quan trọng của việc phát triển khu công nghiệp,khu chế xuất ở Việt Nam. 5
I. Khu công nghiệp, khu chế xuất là gì ?……………………………………………… 7
II. Tại sao phải hình thành và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ?……… 7
1. Việc phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam sẽ góp phần thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng……………………. 7
2. Khu công nghiệp, khu chế xuất tạo thêm công ăn việc làm…………………… 8
3. Khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ tạo ra mối liên hệ ngược trở lại với nền kinh tế. 9
III. Các điều kiện cần thiết để hình thành phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất. 10
IV. Những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển của
khu công nghiệp, khu chế xuất…………………………………………………………….. 12
1. Các yếu tố bên trong……………………………………………………………… 12
2. Các yếu tố bên ngoài……………………………………………………………… 13
V. Quy chế quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất………………………………… 15
VI. Kinh nghiệm đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất ở một số nước trên thế giới……………………………………………………………………………………… 18
Chương II: thực trạng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở
Việt Nam……………………………………………………………………………………… 33
I. Các loại hình khu công nghiệp ở nước ta…………………………………………. 33
II. Tình hình chung………………………………………………………………………….. 35
III. Về phân bố khu công nghiệp, khu chế xuất……………………………………….. 35
IV. Về hình thức đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh. 45
V. Tốc độ triển khai…………………………………………………………………………. 46
VI. Về cơ chế quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất……………………………… 50
1, Sơ lược nội dung chính sách quản lý của Nhà nước đối với
khu công nghiệp, khu chế xuất ……………………………………………………………. 50
2, Tình hình thực hiện các chính sách quản lý đối với
khu công nghiệp, khu chế xuất …………………………………………………. 52
3, Những mặt làm được……………………………………………………………… 58
VII. Những khó khăn tồn tại………………………………………………………………. 58
VIII. Nguyên nhân tồn tại…………………………………………………………………… 63
Chương III: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của
khu công nghiệp, khu chế xuất………………………………………….. 65
I. Định hướng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian tới …………………………………………………………………………………….. 65
II. Hệ thống các quan điểm cơ bản cần được nhận thức rõ trong quá trình đưa ra cácgiải pháp…………………………………………………………………………………… 68
………………………………………………………………………………………………… III.giải pháp về cơ chế quản lý và đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ……. 70
1, Xem xét lại quy hoạch phát triển khu công nghiệp………………………….. 70
2, Đơn giản hoá các thủ tục hành chính đối với khu công nghiệp,
khu chế xuất …………………………………………………………………………… 72
3, Hoàn thiện và đồng bộ hoá hệ thống luật pháp, tạo môi trường
pháp lý thuận lợi cho việc phát triển khu công nghiệp …………………….. 73
4, Có chính sách huy động vốn …………………………………………………. 74
5, Có chính sách thuê đất hợp lý hơn……………………………………………… 75
6, Cần có chính sách thuế hợp lý để thực sự khuyến khích hoạt động của các khu công nghiệp…………………………………………………………………………………….. 75
7, Đào tạo tay nghề công nhân cung ứng cho các khu công nghiệp,
khu chế xuất …………………………………………………………………………. 76
8, Thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào khu công nghiệp,
khu chế xuất …………………………………………………………………………. 77
Kết luận………………………………………………………………………………………… 79

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………. 80

Lời nói đầu

Để thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, trong xu thế quốc tế hoá đời sống ngày càng mạnh mẽ. Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác phải tìm kiếm con đường để thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn từ các nước tư bản phát triển, và đó là một trong những tác nhân chủ yếu làm nảy sinh loại hình kinh tế mới: khu công nghiệp, khu chế xuất.
Cho đến nay, loại hình khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng thành công. Với kinh nghiệm của các nước đi trước và phân tích tình hình thực tế của Việt Nam, Đảng và nhà nước ta đã quyết định cho xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Việc phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất là một con đường thích hợp, một hướng đi đúng đắn, mang tính tất yếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế của nước ta. Vì phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ mang lại lợi ích to lớn, tác động không nhỏ đến đầu tư sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, làm cho thu nhập quốc dân tăng nhanh và vững chắc. Đồng thời trong các khu công nghiệp việc phân nhóm các nhà máy được tiến hành một cách có hệ thống, việc bảo vệ môi trường được đảm bảo. Đây là lợi ích cơ bản và lâu dài đối với một nước đang phát triển như nước ta, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Trong những năm qua, phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất đã đem lại thành công bước đầu, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém, vạch ra những vấn đề còn tồn tại bất cập là việc làm cần thiết để khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp tục phát triển ổn định vững chắc trong những điều kiện của Việt Nam.
Do tầm quan trọng của vấn đề phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài ” Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam

Nội dung của đề tài này được chia thành ba phần chính:
Phần I: Tầm quan trọng của việc phát triển các khu công nghiệp,
khu chế xuất ở Việt Nam.
Phần II: Tình hình phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở
Việt Nam và những vấn đề còn tồn tại.
Phần III: Giải pháp để phát triển hiệu quả hoạt động của
khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đây là một vấn đề kinh tế hết sức phức tạp, do trình độ bản thân còn hạn chế, kinh nghiệm và kến thức thực tế còn ít, luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự giúp đỡ, bổ sung, góp ý của thầy giáo để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s