Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam


ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê của Ban quản lý các dự án -Bộ Y tế tính đến cuối năm 2001 đã có tổng số 210 dự án với vốn cam kết hơn 700 triệu đô la Mỹ, trong đó Bộ Y tế trực tiếp quản lý 78 dự án với tổng số vốn cam kết chiếm 50%. Có được những con số như vậy ngành Y tế đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ song phương, đối tác đa phương và các tổ chức phi chính phủ. Việc tranh thủ nguồn ODA cho lĩnh vực y tế diễn ra thuận lợi là do các cơ quan hữu quan Việt Nam đã phối hợp tích cực, chủ động trong công tác thực hiện dự án. Tuy nhiên tốc độ giải ngân cho các dự án vẫn còn rất chậm và một trong những nguyên nhân gây ra chậm trễ đó chính là chậm trễ trong công tác đấu thầu mua sắm hàng hoá.
Việc thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hoá cho các dự án sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài phải tuân theo quy định của Việt Nam, nếu điều ước ký kết trong Hiệp định vay nợ khác với quy định Việt Nam thì thực hiện theo quy định đó. Tuy nhiên, mỗi tổ chức tài trợ có nguyên tắc, mục đích hoạt động khác nhau cho nên quy định về cách thức sử dụng nguồn vốn (đấu thầu mua sắm) cũng rất khác nhau. Việc hiểu biết được những điểm căn bản trong quy định của nhà tài trợ và của luật pháp Việt Nam là rất cần thiết cho công tác tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn viện trợ. Thực hiện đúng các thủ tục của nhà tài trợ giúp cho việc giải ngân nhanh chóng để nguồn vốn vay thực sự mang lại lợi ích cho các bên.
Từ tất cả lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài “Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam”. Với các mục tiêu:
– Tìm hiểu quy định mua sắm của một số nhà tài trợ ngân hàng thế giới, ngân hàng Phát triển Châu Á, SIDA và các quy định mua sắm của Việt Nam.
– So sánh, phân tích những điểm giống và khác nhau chính giữa quy
định mua sắm của các nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam.
– Phân tích một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng.
– Thông qua việc tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam, nêu lên một số nhận xét và từ đó đề suất một số ý kiến cho các nhà quản lý mua sắm có sử dụng nguồn vốn ODA.


MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………….. 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN……………………………………………………………………. 3
1.1.Quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức……………… 3
1.1.1.Khái niệm nguồn vốn hố trợ phát triển chính thức……………………. 3
1.1.2. Quản lý nhà nước và yêu cầu của nhà tài trợ về nguồn vốn ODA.. 3
1.2. Ngành Y tế và nguồn vốn ODA………………………………………………… 5
1.2.1.Nguồn vốn ODA………………………………………………………………. 5
1.2.2. Một số nhà tài trợ chính……………………………………………………. 6
1.3. Hoạt động mua sắm………………………………………………………………… 8
1.3.1. Khái niệm, nguyên tắc và đặc điểm………………………………………. 8
1.3.2. Các nguyên tắc mua sắm bằng nguồn vốn tài trợ, ngân sách nhà nước 10
1.3.3. Đấu thầu mua sắm hàng hoá:…………………………………………….. 12
PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………. 16
2.1. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………. 16
2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………….. 16
2.2.1. Phương pháp phân tích lịch sử………………………………………….. 16
2.2.2. Phương pháp so sánh……………………………………………………… 16
2.2.3. Phương pháp tổng hợp……………………………………………………. 17
PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN…………………………. 18
3.1.Mua sắm bằng nguồn vốn SIDA……………………………………………… 18
3.2.Quy định mua sắm bằng nguồn vốn WB, ADB, Việt Nam………….. 18
3.2.1. Trình tự đấu thầu mua sắm………………………………………………. 18
3.2.2.Kế hoạch đấu thầu mua sắm:……………………………………………… 19
3.2.3.Lựa chọn phương pháp mua sắm ………………………………………. 20
3.2.4.Lập hồ sơ mời thầu……………………………………………………………..
3.2.5. Quảng cáo……………………………………………………………………. 30
3.2.6.Sơ tuyển nhà thầu……………………………………………………………. 35
3.2.7.Nhận và mở thầu…………………………………………………………….. 37
3.2.8.Xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu…………………………………………. 39
3.2.9.Trao hợp đồng……………………………………………………………….. 42
3.2.10. Phê duyệt……………………………………………………………………. 44
PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT………………………………………………… 47
4.1. Kết luận………………………………………………………………………………. 47
4.2.Đề xuất…………………………………………………………………………………. 48

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s