Đẩy nhanh việc xây dựng khu kinh tế Dung Quất – Chu Lai


LỜI NÓI ĐẦU

Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ mục tiêu chiến lược 10 năm 2001-2010 của đất nước ta là: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tập trung xây dựng có chon lọc một số cơ sở công nghiệp nặng quan trọng với công nghệ cao, sản xuất tư liệu sản xuất cần thiết để trang bị lại kỹ thuật, công nghệ tiên tiến cho ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu quốc phòng đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nền tảng để tiến đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Với mục tiêu đó, trong định hướng phát triển vùng, nghị quyết đại hội IX của Đảng cũng đã khẳng định “ Đẩy nhanh việc xây dựng khu kinh tế Dung Quất – Chu Lai”.
Hướng theo xu hướng chung vào mục tiêu của Đảng và Nhà Nước, là một sinh viên sắp ra trường, đang trong thời kì thực tập tốt nghiệp em cũng muốn đóng góp một phần nhỏ của mình vào mục tiêu đó. Trong bài em thể hiện quy hoạch phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khu công nghiệp Dung Quất.
Bài viết có sự hướng dẫn của thầy giáo: TS. Nguyễn Tiến Dũng
Và cán bộ hướng dẫn của: TS. Trần Hồng Quang

Cuối cùng em xin chân thành cám ơn Giảng viên chính TS.Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ TS. Trần Hồng Quang cùng các cán bộ trong Viện chiến lược phát triển đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập.


Mục lục

Phần I: Lý luận chung về phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng phục vụ
phát triển khu công nghiệp.
Chương I: Khái luận chung về khu công nghiệp và phát triển khu công
nghiệp.
I- Khái niệm khu công nghiệp:
II- Khái niệm phát triển khu công nghiệp:
1. Khái niệm phát triển khu công nghiệp
2. Các yếu tố tác động đến sự phát triển khu công nghiệp
Chương II:Khái niệm chung quy hoạch phát triển công nghiệp và kết cấu hạ
tầng phục vụ phát triển khu công nghiệp
I- Khái niệm quy hoạch phát triển vùng
1. Khái niệm quy hoạch vùng:
2. Khái niệm quy hoạch phát triển vùng
3. Ý nghĩa quy hoạch phát triển vùng đến xây dựng khu công nghiệp để
phát triển kinh tế xã hội.
4. Mục đích và tính chất của quy hoạch phát triển vùng
4.1. Mục đích chủ yếu của quy hoạch:
4.2. Yêu cầu quy hoạch:
4.3. Tính chất của quy hoạch:
II- Khái niệm quy hoạch phát triển công nghiệp
III-Khái niệm quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng

Phần II: thực trạng về quy hoạch phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng
của khucông nghiệp Dung Quất
Chương I: Tiềm năng và nguồn lực của Tỉnh ảnh hưởng tới phát triển công
nghiệp và kết cấu hạ tầng
I- Điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng của Tỉnh Quảng Ngãi
1.Vị trí địa lý kinh tế:
2. Điều kiện tự nhiên, địa hình:
3. Cơ sở hạ tầng:
3.1. Hệ thống giao thông
3.2. Thông tin liên lạc
3.3. Điện, nước, thuỷ lợi
II- Tiềm năng và nguồn lực của Tỉnh Quảng Ngãi
1. Nguồn nhân lực, tiềm năng con người, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật
2. Tiềm năng đất
2.1. Quỹ đất và cơ cấu đất
a) Đất nông nghiệp
b) Đất lâm nghiệp
c) Đất chưa sử dụng
2.2. Hệ số sử dụng đất
2.3. Nguồn nguyên liệu từ nông , lâm, ngư nghiệp
a) Trồng trọt
b) Chăn nuôi
c) Lâm nghiệp
d) Thuỷ hải sản
2.4. Tài nguyên khoáng sản
2.5. Tài nguyên nước
III. Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi
1. Tổng sản phẩm GDP
2. Cơ cấu kinh tế
3. Thu chi ngân sách
4. Xuất nhập khẩu
5. Vốn đầu tư
IV.Đánh giá những thuận lợi và khó khăn, so sánh với các tỉnh khác và các vùng kinh tế khác
1.Thuận lơi
1.1. Về điều kiện tự nhiên
1.2. Về nguồn lực con người
1.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng
2. Khó khăn
2.1. Điều kiện tự nhiên.
2.2. Về nguồn lực cơ sở hạ tầng.
2.3. Cơ cấu kinh tế.
Chương II: hiện trạng công nghiệp và kết cấu hạ tầng của tỉnh Quảng Ngãi.
I .Quá trình phát triển.
II .Hiện trạng phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng của tỉnh giai đoạn 1995-2000
1. Cơ sở sản xuất công nghiệp
2. Lao động công nghiệp
3. Cơ cấu công nghiệp
4. Phân bố công nghiệp
5. Hoạt động đầu tư cho công nghiệp
III. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về công nghiệp và kết cấu hạ tầng
IV. Nhận xét, đánh giá chung
1.Thành tựu.
2.Tồn tại.
Chương III: thực trạng và những vấn đề đặt ra với việc quy hoạch phát triển khu công nghiệp Dung Quất.
I-Thực trạng phát triển- những thành tựu và tồn tại
1. Vài nét về lịch sử hình thành khu công nghiệp Dung Quất
2. Những thành tựu đạt được
3. Một số tồn tại
II. Các vấn đề đặt ra đối với sự phát triển khu Dung Quất trong tương lai
1. Xác lập lại mô hình phát triển khu Dung Quất trong tương lai
2. Mối quan hệ giữa khu kinh tế Dung Quất với việc hình thành khu kinh tế mở Chu Lai
3. Nghiên cứu thiết lập khung cơ chế chính sách, mô hình quản lý thích hợp với sự phát triển ở Dung Quất

Phần III. giải pháp về quy hoạch phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khu công nghiệp Dung Quất.
I.Vị trí động lực của khu Dung Quất và tổng thể phát triển kt-xh khu vực miền trung và cả nước.
1. Các lợi thế tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình hình thành khu kinh tế Dung Quất.
2. Vị trí kinh tế trong tương lai
II. Mối quan kệ giữa việc hình thành khu kinh tế mở Chu Lai và khu kinh tế tổng hợp Dung Quất
1.Tổng quan kinh nghiệp về việc hình thành khu kinh tế mở.
2.Sự hạn chế trong việc hình thành khu kinh tế mở Chu Lai.
3.Đề xuất mô hình phát triển khu kinh tế tổng hợp Dung Quất – Chu Lai
III. Định hướng phát triển khu kinh tế tổng hợp Dung Quất – Chu Lai đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
1. Quan điểm phát triển
2. Phương hướng và mục tiêu phát triển
IV.Một số giải pháp về cơ chế chính sách, quản lý nhà nước đối với khu kinh tế Dung Quất.
1. Những vấn đề chung
2. Các giải pháp về cơ chế chính sách
V. Một số kiến nghị để thực hiện quy hoạch

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s