Đánh giá hiệu quả thực hiện giải pháp thu hồi nhiệt thải trong chương trình Tiết kiệm năng lượng tại công ty Cao su Sao Vàng


MỤC LỤC

Mở đầu…………………………………………………………………………………………… 1
Lời cam đoan…………………………………………………………………………………… 4
Chương I: Những vấn đề chung về Tiết kiệm năng lượng và đánh giá hiệu quả dự án 5
I.Tổng quan về tiết kiệm năng lượng……………………………………………………… 5
1.1.Khái niệm về năng lượng và tiết kiệm năng lượng…………………………… 5
1.2.Các giải pháp tiết kiệm năng lượng……………………………………………… 7
II. Tình hình áp dụng tiết kiệm năng lượng trên thế giới và tại Việt Nam……….. 8
2.1.Tình hình áp dụng Tiết kiệm năng lượng trên thế giới…………………….. 8
2.2.Tình hình áp dụng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam……………………… 12
III.Đánh giá hiệu quả dự án…………………………………………………………………. 14
3.1.Khái niệm……………………………………………………………………………… 14
3.2.Các bước đánh giá hiệu quả……………………………………………………… 15
3.2.1.Xác định chi phí – lợi ích………………………………………………… 15
3.2.2.Đánh giá chi phí – lợi ích………………………………………………… 16
3.2.3.Lập bảng thể hiện chi phí – lợi ích theo thời gian………………….. 17
3.2.4.Đánh giá các chỉ tiêu……………………………………………………… 17
3.2.5.Kết luận và kiến nghị……………………………………………………… 21
Chương II: Chương trình Tiết kiệm năng lượng tại công ty Cao su Sao Vàng… 22
I.thực trạng hoạt động sản xuất tại công ty Cao su Sao Vàng……………………. 22
1.1.Tổng quan về công ty Cao su Sao Vàng……………………………………… 22
1.2.Hoạt động sản xuất của công ty………………………………………………… 23
1.2.1.Quy trình sản xuất của công ty………………………………………… 23
1.2.2.Tình hình tiêu thụ năng lượng – nhiên liệu………………………….. 28
1.3.Các tác động đến môi trường……………………………………………………. 29
II. Áp dụng chương trình Tiết kiệm năng lượng tại công ty
Cao su Sao Vàng……………………………………………………………………………… 30
2.1. Chương trình tiết kiệm năng lượng tại công ty……………………………… 30
2.2. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng……………………………………………. 33
2.3. Tính khả thi về mặt kỹ thuật của các giải pháp…………………………….. 38
Chương III: Đánh giá hiệu quả giải pháp thu hồi nhiệt thải trong chương
trình tiết kiệm năng lượng tại công ty Cao su Sao Vàng…………………………….. 40
I.Những vấn đề chung……………………………………………………………………….. 40
1.1. Mục đích đánh giá…………………………………………………………………. 40
1.2. Phương pháp đánh giá……………………………………………………………. 40
II. Xác định chi phí – lợi ích……………………………………………………………….. 41
2.1. Xác định chi phí……………………………………………………………………. 41
2.2. Xác định lợi ích…………………………………………………………………….. 42
III. Đánh giá chi phi – lợi ích……………………………………………………………….. 42
3.1. Đánh giá chi phí……………………………………………………………………. 42
3.2. Đánh giá lợi ích…………………………………………………………………….. 44
3.3. Tổng hợp chi phí – lợi ích……………………………………………………….. 52
IV. Phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường của việc thực hiện
giải pháp…………………………………………………………………………………………. 54
4.1.Hiệu quả về kinh tế…………………………………………………………………. 54
4.1.1. Thời gian hoàn vốn(PB)………………………………………………… 54
4.1.2. Giá trị hiện tại ròng(NPV)………………………………………………. 56
4.1.3.Tỷ suất lợi ích – chi phí (BCR)……………………………………….. 57
4.1.4.Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR)………………………………………….. 58
4.1.5.Đánh giá các chỉ tiêu……………………………………………………… 59
4.1.6. Phân tích rủi ro và độ nhạy…………………………………………….. 59
4.2. Hiệu quả về mặt môi trường…………………………………………………….. 63
4.2.1. Tiết kiệm tài nguyên…………………………………………………. 63
4.2.2. Giảm phát thải các khí gây ô nhiễm môi trường……………… 64
4.3.Kết luận……………………………………………………………………………….. 66
Kiến nghị và kết luận…………………………………………………………………………. 68
Danh mục tài liệu tham khảo……………………………………………………………….. 70
Nhận xét và xác nhận của cơ quan thực tập.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài
Năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng và tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tất cả các nước trên thế giới. Điều này càng trở nên đúng hơn trong bối cảnh nguồn năng lượng trên thế giới đang ngày càng trở nên cạn kiệt và xuất hiện nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do sử dụng quá nhiều năng lượng. Mà hạn chế lớn nhất của việc sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch nói chung, than và dầu khí nói riêng là gây ra ô nhiễm môi trường do sự phát thải SO2, COx, NOx … Với ước tính 80% các phát thải CO2 do con người gây ra đều do sự đốt các nhiên liệu hóa thạch, sự sử dụng năng lượng của thế giới đã trở thành tiêu điểm của các cuộc thảo luận về thay đổi khí hậu toàn cầu. Dự báo, phát thải CO2 sẽ tăng từ 6,1 tỷ tấn carbon tương đương năm 1999 lên 7,9 tỷ tấn năm 2010; và 9,9 tỷ tấn năm 2020.
Hiện nay, nhiều ngành công nghiệp đang phải đối mặt với nguy cơ đói năng lượng. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do giá dầu mỏ trên thế giới leo thang đến mức kỷ lục. Những dự báo của các chuyên gia năng lượng cho thấy từ nay trở đi, loài người sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt dầu lửa và tình trạng căng thẳng gay gắt sẽ diễn ra vào khoảng năm 2020, khi nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trong khi các giếng dầu hiện có bắt đầu cạn. Dự báo giá dầu sẽ lên đến mức 380 USD/thùng vào thời kỳ đó.
Như vậy, vấn đề kinh tế năng lượng đang là vấn đề của toàn cầu. Các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm và những nguồn năng lượng mới. Đối với Việt Nam, vấn đề tiết kiệm năng lượng đang được xem xét và có thể sẽ được đặt lên hàng đầu trong những năm tới. Do đó, vấn đề cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng, giảm thiểu được lượng khí thải ra môi trường do đốt cháy nhiên liệu nhằm đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận thu được?
Với mong muốn áp dụng những kiến thức đã được học từ chuyên ngành Kinh tế quản lý Tài nguyên Môi trường và Đô thị để tìm hiểu sâu hơn vấn đề trên, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty Cao su Sao Vàng, tôi đã chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả thực hiện giải pháp thu hồi nhiệt thải trong chương trình Tiết kiệm năng lượng tại công ty Cao su Sao Vàng”.
Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện giải pháp thu hồi nhiệt thải để chứng minh việc đầu tư vào những giải pháp có mục tiêu bảo vệ môi trường sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, không chỉ về mặt kinh tế mà còn thu được lợi ích xã hội – môi trường.
Đối tượng nghiên cứu
Giải pháp thu hồi nhiệt thải từ nước xả lò hơi để gia nhiệt cho nước cấp đầu vào của lò hơi.
Phạm vi nghiên cứu
Chuyên đề đi sâu vào nghiên cứu quá trình sản xuất và các hoạt động liên quan đến việc thu hồi nhiệt thải tại công ty Cao su Sao Vàng. Thời gian nghiên cứu từ năm 2005 đến năm 2006.
Phương pháp nghiên cứu
Trong chuyên đề này tôi đã sử dụng phương pháp phân tích tài chính để đánh giá hiệu quả của giải pháp thu hồi nhiệt thải, đồng thời có sự bổ sung đầy đủ hơn về các chi phí – lợi ích môi trường. Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp thu thập điều tra từ các nguồn khác, phỏng vấn trực tiếp, phương pháp phân tích tổng hợp
Nội dung chuyên đề:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương :
Chương I: Những vấn đề chung về tiết kiệm năng lượng và đánh giá hiệu quả dự án.
Chương II: Chương trình Tiết kiệm năng lượng tại công ty Cao su Sao Vàng
Chương III: Đánh giá hiệu quả thực hiện giải pháp thu hồi nhiệt thải tại công ty Cao su Sao Vàng.
Lời cảm ơn
Trong suốt quá trình thực tập cũng như thực hiện chuyên đề tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo chuyên ngành, các cán bộ của Trung tâm Năng suất Việt Nam. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới:
– Tiến sĩ Lê Thu Hoa, Giảng viên khoa Kinh tế Quản lý Tài nguyên Môi trường và Đô thị (KT-QLTNMT&ĐT), giáo viên hướng dẫn.
– Ông Lê Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Năng suất Việt Nam, cán bộ hướng dẫn.
– Thạc sĩ Lê Thị Thoa, cán bộ Trung tâm Năng suất Việt Nam (VPC)
– KS. Trịnh Minh Thông, cán bộ Ban tiết kiệm năng lượng công ty Cao su Sao Vàng.
Và các thầy cô trong khoa KT-QLTNMT&ĐT cũng như các cán bộ ở VPC.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s