Cung, Cầu Nhà Đất- Yếu Tố Quan Trọng Hình Thành Thị Trường Nhà Đất


LỜI MỞ ĐẦU
I- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia mỗi, là yếu tố cấu thành nên giang sơn đất nước. Cùng với đất đai, nhà ở cũng có vị trí hết sức quan trọng đối với đời sống con người, là tài sản của Nhà nước, gia đình. Nó phản ánh trình độ phát triển của kinh tếxã hội và mức sống của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.
Ở nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, một hệ thống các loại thị trường dần được hình thành và phát triển. Trong đó thị trường nhà đất là thị trường rất nhạy cảm và phức tạp. Sự phát triển của các loại thị trường này là hệ quả tất yếu của nền sản xuất hàng hóa đồng thời là điều kiện làm phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc.
Thị trường nhà đất được coi như một bộ phận của thị trường bất động sản và là nơi diễn ra các hành vi mua và bán các hàng hoá nhà đất cũng như dịch vụ gắn liền với hàng hoá đó. Ngày nay, thị trường nhà đất đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống các loại thị trường trong nền kinh tế quốc dân. Nó đã có những đóng góp đáng vào sự phát triển kinh tế nước ta trong thời gian vừa qua.
Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội
 MỤC LỤC

Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT 
I- Khái quát chung về thị trường Bất Động Sản
1- Khái niệm về bất động sản
2- Đặc điểm của thị trường bất động sản
3- Khái niệm về thị trường bất động sản
II- Khái quát chung về thị trường nhà đất
1. Định nghĩa về thị trường nhà đất
2- Vai trò của thị trường nhà đất
3- Đặc điểm cơ bản của thị trường nhà đất
III- Cung cầu nhà đất- yếu tố quan trọng hình thành
thị trường nhà đất
1- Cung nhà đất
2- Cầu nhà đất
3- Quan hệ cung-cầu
IV-
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI
I- thực trạng thị trường nhà đất ở Hà Nội
1- Những văn bản nhà nước, thành phố Hà Nội về vấn đề nhà đất
2- Các quan điểm cuả các nghành liên quan về vấn đề nhà đất
3- thực trạng thị trường nhà đất ở Hà Nội
II- Phân tích các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất ở Hà Nội
1- Phân loại những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất
2- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất
2-1. Vị trí địa lý
2-2 Nhóm nhân tố văn hoá xã hội
a. Dân số
b. Văn hoá tập quán truyền thống
2-3 Nhóm nhân tố kinh tế vĩ mô
a. Tình hình về tăng trưởng và phát triển kinh tế
2-4 Cung cầu thị trường nhà đất
a. Cung thị trường
b. Cầu thị trường
2-5 Nhân tố về chính trị và pháp luật
2-6 Các nhân tố khác

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NHÀ ĐẤT
Ở HÀ NỘI

I- Các phương pháp xác định giá nhà đất
II- Phương pháp dùng kinh tế lượng để xác định giá nhà đất ở Hà Nội
III- Một số giải pháp để điều chỉnh giá đất
IV- Phương hướng quản lý giá nhà đất
V- Một số kiến nghị

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s