Ý thức – vai trò của ý thức và nền kinh tế tri thức


LỜI MỞ ĐẦU.

—–***—–
Trải qua một thời gian dài sống trong chiến tranh đất nước Việt Nam phải hứng chịu bao đau thương mất mát. Sau cuộc chiến đất nước hoang tàn, đổ nát với một cơ sở vật chất cũ kỹ, lạc hậu. Vậy mà trải qua hơn 20 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng, giờ đây chúng ta đang được sống trong nền kinh tế- văn hóa- chính trị ổn định. Cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là từ năm 1988 trở lại đây. Đó là năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện.Về mọi mặt đời sống xã hội có những chuyển biến sâu sắc, tích cực. Đảng và nhà nước đã vận dụng có sán tạo tư duy của triết học Mac-Lênin ”Bản chất con người là tổng hòa các quan hệxã hội”.Vì vậy con người là sản phẩm của xã hội nhưng cũng chính con người làm nên xã hội ấy,ý thức chỉ tồn tại ở con người, chỉ con người mới có những tư duy khoa học sáng tạo tiếp thu và phát huy tri thức của nhân loại. Thành công của chúng ta trong cuộc đổi mới không thể không kể đến vai trò của tri thức khoa học, chính tri thức khoa học đã giúp ta bước những bước tiến dài trên con đường đổi mới một cách vững chắc và hiệu quả. Chúng ta luôn coi khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của sự phát triển đất nước.
Trong bài tiểu luận này em chọn đề tài: “Ý thức – vai trò của ý thức và nền kinh tế tri thức” do thời gian và trình độ còn hạn chế vì vậy bài viết này chắc chắn sẽ không tránh được những thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp chỉ dạy của các thầy cô. Bài viết này một phần nào đấy thể hiện quan điểm cách nhìn của giới trẻ Việt nam về cuộc sống và những biến đổi lớn lao của đất nước mình, đặc biệt là những vấn đề về tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ TRÍ THỨC.
1.1. Quan niệm của triết học Macxit về ý thức.
1.1.1. Định nghĩa và kết cấu của ý thức.
1.1.2. Nguồn gốc của ý thức.
1.1.2.1. Nguồn gốc tự nhiên.
1.1.2.2. Nguồn gốc xã hội.
1.1.3. Bản chất của ý thức.
1.1.3.1. Bản tính phản ánh và sáng tạo.
1.1.3.2. Bản tính xã hội.
1.2. Tri thức khoa học và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội.
1.2.1. Khái niệm về khoa học.
1.2.2. Vai trò của trí thức khoa học đối với sự phát triển xã hội
CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA Ý THỨC – NỀN KINH TẾ TRI THỨC.
2.1. Vai trò của ý thức – nền kinh tế tri thức
2.1.1. Tính tất yếu
2.1.2. Tri thức khoa học là nền tảng và động lực cho sự phát triển của Việt Nam.
2.2. Những yếu kém và hạn chế của Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay.
2.3. Những giải pháp cần thiết và cấp bách cho những yếu kém trên.
KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình triết học Mac-Lênin( Tập 2 )
Nhà xuất bản chính trị quốc gia
2. Lí luận chính trị
Số 11( 2001)
Tạp chí nghiên cứu của học viện chính trị quốc gia HCM
3. Sinh hoạt lí luận
Số 4( 47- 2001)
Học viện chính trị quốc gia HCM- phân viện Đà Nẵng.
4. Tạp chí cộng sản
Số 3( 2- 1999 )
5. Tạp chí cộng sản
Số 10( 5-2001 )
6. Tạp chí cộng sản
Số 13( 7-2001 )
7. Tạp chí cộng sản
Số 19( 10-2001 )

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s