Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta hiện nay


Đề tàiVận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta hiện nay.
A. LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, trên thế giới các cuộc cách mạng và công nghệ vẫn phát triển nhanh chóng với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống xã hội. Nền kinh tế Việt Nam với xuất phát điểm thấp kém nền công nghiệp lạc hậu để có được tốc độ tăng trưởng cao hơn cần có được lực đẩy mạnh mẽ hơn nữa, lực đẩy đó chỉ có thể có được nhờ đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước, tạo ra sự chuyển đổi căn bản trong cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Nhận thức được điều đó tại hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng vào tháng 1/1994 đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trong đó thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là một đòi hỏi khách quan của sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).
CNH-HĐH là một công cuộc cải biến cách mạng từ xã hội nông nghiệp trở thành Xã hội công nghiệp đồng thời cũng là cuộc cải biến cách mạng trên mọi lĩnh vực của đời sống Xã hội. Vì vậy, để triển khai thuận lợi và thực hiện thành công sự nghiệp này đòi hỏi phải có những tiền đề cần thiết và một trong những tiền đề cần thiết nhất chính là nguồn nhân lực tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) đã nêu “Sự nghiệp phát triển kinh tế đặt con người vào vị trí trung tâm thống nhất tăng trưởng kinh tế vơí công bằng và tiến bộ Xã hội”. Tuy nhiên, trong nguồn nhân lực ấy thì thanh niên sinh viên lại giữ một vị trí quan trọng và có tính quyết định đối với sự phát triển nói chung và đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước nói riêng. Bởi họ là những chủ nhân của đất nước nói riêng, họ là đội ngũ tri thức trẻ có khả năng tiếp thu nhanh nhạy nhất những tiến bộ của thời đại, sự phát tiển như vũ bão của khoa học công nghệ.
MỤC LỤC.
A. LỜI MỞ ĐẦU


B. NỘI DUNG.
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1- Vai trò của quy luật.
2- Nội dung quy luật.
II/ SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỀ VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH Ở NƯỚC TA.
1- CNH-HĐH là gì?
2- Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo.
3- Nội dung CNH-HĐH.
4- Tiền đề thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
5- Nguồn nhân lực.
C. KẾT LUẬN.
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s