Vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ


Đề tài:
Vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ.

Sự ra đời của tiền tệ làm cho kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau.Trải qua nhiều thời kì tiền tệ đã hình thành mọt cách rõ rệt ,nó hình thành mọi cách rõ rệt,nó hình thành trên những gì thực tế nhất của đời sống xã hội. Tuy con đường đi lên không đơn giản,dễ dàng,những khó khăn bế tắc. Nhưng một điều rõ ràng là khi đã hội đủ những điều kiện cần thiết thì sự ra đời là một sự tất yếu.
Chính vì vậy mà con người luôn tìm hiểu để có những lý luận chung về tiền tệ qua đó thấy được những quy luật hình thành và phát triển của tiền tệ.
Sau khi dã định vị được rồi, cần phải có cái nhìn bao quát về tiến trình phát triển của tiền tệ, bao gồm các giai đoạn khác nhau. Chính vì những lý do trên mà em đã chọn đề tài “vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ”.
Bởi vậy chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề sau:
Phần I Cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu sự phát triển của tiền tệ.
1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật hiện tượng
2.Nguyên lý về sự phát triển của các sự vật hiện tượng .
Phần II Vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong sự tồn tại và phát triển của tiền tệ.
1.Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ.
2.Chức năng của tiền tệ
3.Sự phát triển của tiền tệ
Kết luận:
xã hội loài người đã tồn tại và phát triển trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài, trải qua các hình thái kinh tế xã hội và luôn gắn liền với các hoạt động sản xuất ra của cải vật chất. Chính vì vậy mà sự ra đời của tiền tệ có tầm qua trọng to lớn trong sự phát triển và tồn tại của xã hội.
Quá trình phát sinh, phát triển của tiền tệ đã chúng minh rằng tiền tệ không phải đơn thuần chỉ là một hàng hoá mà nó còn biểu hiện quan hệ xã hội. Ngày nay những qua điểm và định nghĩa về tiền đã được mở rộng và có sự thay đổi so với trước đây. mặc dù vậy vai trò của tiền tệ không những vẫn được giữ nguyên mà còn được coi trọng trong điều kiện kinh tế thị trường. Biêu hiện của tiền tệ là phương tiện mở rộng và phát triển sản xuất, trao đổi hàng hoá, tiền là phương tiện phục vụ mục đích của người sở hữu chúng./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình “Triết học Mác-Lênin”
Đại học Quản lý&Kinh doanh
2.Giáo trình “Kinh tế chính trị Mác-Lênin”
Đại học Quản lý&Kinh doanh
3.Giáo trình “Tài chính”
Đại học Quản lý&Kinh doanh
4.Giáo trình “ Tiền tệ”
5.Cơ sở văn hoá Việt Nam
Nhà xuất bản giáo dục
6.Học thuyết Mác-Lênin
Nhà xuất bản Sự thật-năm 1991

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s