Vấn đề thực trạng và giải pháp để mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại của nước ta trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nay


LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh thế giới với xu hướng hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá để
phát triển đi lên, Việt Nam không thể đứng ngoài, tách khỏi xu thế chung của nhân loại. Việc hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng đạt được những mục tiêu về dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề kinh tế đối ngoại là việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết. Với một phạm vi có hạn của một đề án kinh tế chính trị, bài viết này chỉ bàn bạc về “ Vấn đề thực trạng và giải phápđể mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại của nước ta trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nay” ở những mặt cơ bản, quan trọng và xúc tích nhất. Để từ đó thấy được tầm quan trọng to lớn mà kinh tế đối ngoại đóng góp vào nền kinh tế quốc dân.
Do khả năng nhận thức còn non yếu nên bài viết này không thể tránh khỏi nhiều sai sót và hạn chế . Vì vậy, em rất mong được ghi nhận những ý kiến đóng góp và sửa chữa của các thầy, cô giáo cho bài viết này.
34

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Phần I: một số vấn đề về cơ sở lí luận

I. Khái niệm kinh tế đối ngoại

1. Phân công lao động quốc tế

2. Lí thuyết về lợi thế tương đối của David Ricardo

3. Xu thế thị trường thế giới

3.1. Thương mại trong các ngành tăng lên rõ rệt:

3.2. Thương mại công nghệ phát triển nhanh chóng:

3.3. Thương mại phát triển theo hướng tập đoàn hoá kinh tế khu vực với các nhân tố sau chi phối:

Phần II: thực trạng và giải pháp

I. vấn đề thực trạng kinh tế đối ngoại Việt Nam

1. Ngoại thương:

2. Đầu tư quốc tế:

3. Các hình thức dịch vụ thu ngoại tệ

4. Chính sách tỷ giá hối đoái

5. phát triển các mối quan hệ với các trung tâm và các cường quốc kinh tế trên thế giới

5.1 Bình thường hoá quan hệ Việt- Mỹ

5.2 Ký kết hiệp định khung hợp tác kinh tế Liên minh châu Âu (EU) với Việt Nam

5.3 Thành công bước đầu trong liên kết kinh tế khu vực

6. Những thiếu sót trong kinh tế đối ngoại .

7. Những tác động của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế

7.1 Độ mở của nến kinh tế nước ta tăng nhanh .

7.2 Tốc độ tăng trưởng GDP cao , thời kì 1996-2000 bị ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế khu vực và quốc tế nên tốc độ này giảm xuống nhưng vẫn được đánh giá là khả quan so với nhiều nước .

7.3 Thị trường nước ngoài không ngừng được mở rộng .

7.4 Thu hút một nguồn lớn FDI .

7.5 Thu hút ODA và xây dựng kết cấu hạ tầng

7.6. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, đói nghèo giảm

8. Hạn chế của việc toàn cầu hoá tác động đối với hội nhập kinh tế của nền kinh tế thị trường nước ta.

9. Cơ hội và thách thức khi Việt Nam hội nhập kinh tế

9.1. Năm thách thức cơ bản Việt Nam phải đối mặt:

9.2 Năm cơ đối với Việt Nam

10. Triển vọng mới trong việc phát triển kinh tế đối ngoại

II. Vấn đề giải pháp

1. Nhiệm vụ của kinh tế đối ngoại.

2. Đường lối kinh tế đối ngoại trong vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay

2.1. Tranh thủ nguồn lực bên ngoài, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế:

2.2. Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực và chủ đông hội nhập kinh tế quốc tế nhằm và bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, có hiệu quả và bền vững.

3. Chính sách kinh tế đối ngoại của nước ta trong việc mở rộngvà nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại .

3.1.Về nguyên tắc :

4. Về quan điểm

5. Về mục tiêu:

6. Phương hướng phát triển kinh tế đối ngoại:

6.1. Xuất nhập khẩu

6.2. Thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài ” FDI”

6.3. Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

6.4. Vay thương mại

6.5. Phát triển các ngành dịch vụ thu ngoại tệ
7. Các giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng nâng cao hiệu quả kinh tế
đối ngoại………………………………………………………………………………….31

7.1. Đảm bảo sự ổn định về môi trường chính trị, kinh tế, xã hội

7.2. Có chính sách thích hợp đối với từng hình thức kinh tế đối ngoại

7.3. Xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật

7.4. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với kinh tế đối ngoại

7.5. Xây dựng đối tác và tìm kiếm đối tác trong quan hệ kinh tế đối ngoại

Lời kết

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s