Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện


A- Lời mở đầu
Nền kinh tế Việt Nam trước năm 1986 bao gồm những giai đoạn khác nhau, với những đặc điểm khác nhau, song nhìn một cách tổng quát, cơ chế quản lý là cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp. Cơ chế này được duy trì trong một thời gian dài đã tích góp những xu hướng tiêu cực, làm nảy sinh sự trì trệ, hình thành cơ chế kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội. Vấn đề đặt ra là phải đổi mới sâu sắc cơ chế đó. Phương hướng cơ bản của sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta đã được Đại hội VI của Đảng xác định và tiếp tục được Đại hội VII của Đảng khẳng định “Tiếp tục xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành đồng bộ và vận hành có hiệu quả cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”(1).
Hiện nay, sự vận động của nền kinh tế Việt Nam đã chuyển sang một trạng thái gần như hoàn toàn mới, vì vậy, quản lý kinh tế theo cơ chế cũ của Nhà nước không còn phù hợp nữa. Cơ chế kinh tế mới đòi hỏi ở Nhà nước một sự thay đổi căn bản trong hoạt động điều hành nền kinh tế để làm cho nền kinh tế hoạt động có hiệu quả cao. Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN đã đặt ra yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải tăng cường quản lý vĩ mô nhằm định hướng và chỉ đạo sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, tạo môi trường thuận lợi và khung khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh, phát huy mặt tích cực cũng như ngăn ngừa, khống chế các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường.
Vì vậy, việc nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có ý nghĩa thời sự và quan trọng trong tình hình đất nước hiện
nay. Với lý do như vậy, em đã chọn vấn đề “Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay” làm đề tài nghiên cứu. Em xin chân thành cám ơn thầy giáo – cô giáo hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tiểu luận này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kinh tế chính trị Mac-Lenin, tập II, NXB Giáo dục
2. Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế – Chủ biên: PGS-PTS Mai Ngọc Cường.
3. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, 7, 8, 9
4. Cơ chế thị trường và vai trò kinh tế của nhà nước, NXB Thống kê-1994.
5. Vai trò quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Kinh nghiệm các nước ASEAN, Nguyễn Duy Hùng, NXB CTQG-1996.
6. Kinh tế thị trường XHCN, PTS Nguyễn Cúc, NXB Thống kê-1995.
7. Tạp chí nghiên cứu trao đổi
+ Số 9, tháng 5/1998.
+ Số 18, tháng 9/1998.
+Tạp chí cộng sản:
+ Số 9/1998.
+ Số16/1999.
8. Báo kinh tế phát triển.
9. Kinh tế học của David Begg
10. Kinh tế học của P.Samuelson
11. Vũ Tuấn Anh (chủ biên): Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế, NXB KHXH, Hà Nội 1994.
12. GS-TS Vũ Đình Bách và GS-TS Ngô Đình Giao (đồng chủ biên): Đổi mới hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1993.
13. GS-TS Lương Xuân Quỳ (chủ biên): Cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội 1994.
14. GS-TS Mai Hữu Thực: Về đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Cộng sản số 4 (2-2000), tr.39.

MỤC LỤC
A. Mở đầu

B. Nội dung
PHẦN I
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA TÍNH TẤT YÊU KHÁCH QUAN VAI TRÒ QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ
I. TÍNH TẤT YÊU KHÁCH QUAN VAI TRÒ QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC
1.Những điều kiện hình thành nền kinh tế hàng hoá & nền kinh tế thị trường
2. Các mô hình kinh tế thị trường, vai trò của Nhà nước trong các nền KKTT đó.
3. Xét về mặt nội dung của các giai đoạn phát triển của nền KTTT và vai trò của Nhà nước trong các giai đoạn phát triển đó.
4. Những ưu thế của nền KTTT
II. CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM, ĐẶC TRƯNG CỦA NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN
1.Về đặc điểm của cơ chế thị trường hiện nay
2.Về nền KTTT định hướng XHCN
PHẦN II
MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC YA HIỆN NAY
I. MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC.
1 Mục tiêu quản lí vĩ mô của Nhà nước
2.Nhà nước Việt nam cần phải làm gì để hoàn thành chức năng quản lý nền KTTT định hướng XHCN.
3.Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong thời kì chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường.
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP Ở BẢN NHẰM ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY.

c. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s