Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường. Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Ở Nước Ta


MỤC LỤC

lLời nói đầu………………………………………………………………………………….. 1

Phần I

Sự cần thiết và tính tất yếu của việc chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có sụ quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN…………………………… 2

I – Kinh tế kế hoạch hoá tập trung những ưu điểm và nhược điểm……… 2

1- ưu điểm……………………………………………………………………….. 2

2 – Nhược điểm…………………………………………………………………. 2

II – Sự cần thiết phải chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta……………………………………………………………………………………….. 4

Phần II

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta……………………………………………………………… 7

I – Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế. 7

II – Vai trò nhà nước Việt nam trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý 10

1 – Nhà nước ta quản lý kinh tế hay làm kinh tế…………………. 10

2 – Vai trò kinh tế của nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường . 11

III – Đặc trưng cơ bản của nèn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 12

Phần III

Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước…………………………………………………….. 15

I – Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước………. 15

1 – Mục tiêu:…………………………………………………………………….. 15

2 – Một số công cụ quản lý kinh tế vĩ mô…………………………… 16

II – Một số giải pháo cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước. 20

1 – Tiếp tục quá trình tự do hoá giá cả, thương mại hoá nền kinh tế một cách triệt để 20

2 – Tăng cường khả năng kiểm kê, kiểm soát của nhà nước đối với sự hoạt động của các doanh nghiệp như……………………………………………………………. 20

3 – Hoàn thiện và đổi mới quản lý nhà nước về tiền tệ – tín dụng và ngân hàng. 21

4 – Tiếp tục kiềm chế lạm phát…………………………………………. 21

5 – Tăng cường phối hợp các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô….. 21

Kết luận…………………………………………………………………………………….. 23


LỜI NÓI ĐẦU
Sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoà tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay là một tất yếu khách quan. Quá trình chuyển đổi đó được bắt đầu từ đại hội VI năm 1986. Trong quá trình chuyển đổi từ đó đến nay nền kinh tế nước ta đã thu được rất nhiều thành tựu to lớn. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN đã đưa nước ta thoát khỏi sự trì trệ về phát triển kinh tế sang một nền kinh tế mới, phát triển mạnh hơn. Trong tương lai, có thể nền kinh tế nước ta sẽ theo kịp được nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Những thành công bước đầu của nền kinh tế có được là do Đảng và nhà nước ta đã nhận ra rằng sự vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng và Nhà nước ta đã chủ chương chuyển đổi từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, nhưng nền kinh tế nước ta không phải là nền kinh tế thị trường thuần tuý mà là nền kinh tế thị trường có sự tham gia của nhà nước với tư cách là người điều tiết nền kinh tế theo định hướng XHCN. Vậy Nhà nước có vai trò rất lớn trong nền kinh tế. Nhưng Nhà nước thự hiện chức nưng đó bằng những công cụ gì và thực hiện như thế nào? đó là vấn đề làm tôi quan tâm và đi sâu vào tìm hiểu vấn đề nà. đề án sẽ đề cập đến những vấn đề: Tính tất yếu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. Và một số giải pháp nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở nước ta.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s