Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Phẩm Chất Đạo Đức: “trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” Cho Người Cán Bộ Quân Đội


Chủ đề: 
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Phẩm Chất Đạo Đức: “trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” Cho Người Cán Bộ Quân Đội.

MỞ ĐẦU

Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương vĩ đại về đạo đức cách mạng của Người là một bộ phận quan trọng trong di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Sinh thời Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có đội ngũ cán bộ quân đội.Vì theo Bác đây là một việc làm hết sức quan trọng liên quan đến sức sống của Đảng, sự thành bại của cách mạng.
Yêu cầu, nội dung phẩm chất đạo đức của người cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh rất toàn diện và sâu sắc trong đó: “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” là những giá trị chuẩn mực đạo đức quan trọng nhất.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây Dựng phẩm chất đạo đức: : “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” cho người cán bộ quân đội có ý nghĩa to lớn trong quá trình Xây Dựng, chiến đấu và trưởng của quân đội, đặc biệt trong sự nghiệp Xây Dựng quân đội về chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

KẾT LUẬN:

Khẳng định lại giá trị, ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phẩm chất đạo đức: “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung”
Xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ quân đội là cả một quá trình lâu dài bền bỉ gắn với đồng bộ các nội dung biện pháp: Xây dựng quân đội, xây dựng đơn vị, xây dựng các tổ chức vững mạnh… chống tư tưởng nôn nóng, chủ quan hay thụ động trong giáo dục.
Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta: “học hỏi là việc phải tiếp tục suốt đời ” cũng như Khổng Tử từng nói: “học không biết chán , dạy không biết mỏi”, và như lời dạy của Lênin: “Học, học nữa học mãi” . Vì lẽ đó chúng ta nguyện tiếp tục học tập vận dụng những tư tưởng quá báu trong di sản vô tận của Người về phẩm chất đạo đức người cán bộ, quyết tâm phấn đấu theo con đường mà Đảng , Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s