Thực trạng và điều kiện thực hiện thành công CNH_HĐH ở nước ta


Mục lục

Trang
Lời mở đầu: Giới thiệu đề tài 1
Nội dung chính:
I/Một số vấn đề cơ bản về CNH_HĐH 
1/Khái niệm CNH_HĐH 2
2/Tính tất yếu khách quan phải thực hiện CNH_HĐH 3
3/Tác dụng của CNH_HĐH 3
II/Mô hình CNH trong lịch sử và sự lựa chọn của đảng ta:
1/Giới thiệu mô hình CNH trong lịch sử 4
2/Sự lựa chọn của Đảng ta 4
III/thực trạng và điều kiện thực hiện thành công CNH_HĐH ở nước ta 
1/thực trạng của quá trình CNH_HĐH ở Việt Nam 5
2/Những điều kiện tiền đề để thực hiện thắng lợi sự nghiệp 9
CNH_HĐH
IV/giải pháp cụ thể để thực hiện thành công CNH_HĐH 10
Kết luận 13


Lời mở đầu

Như chúng ta đã biết,sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ,Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)quyết định đưa Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội(CNXH ) bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa nhưng cơ sở vật chất kỹ thuật của chúng ta lúc bấy giờ còn rất lạc hậu,lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề nên không phù hợp với CNXH.Chính vì thế ,đại hội đảng toàn quốc lần thứ III đã xác định công nghiệp hoá-hiện đại hoá (CNH_HĐH) là vụ trọng tâm hàng đầu của thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho CNXH.Nhưng vấn đề đặt ra là xây dựng một chiến lược CNH_HĐH phù hợp với từng thời kì phát triển của nền kinh tế.Từ năm 1986 ,Đảng và Nhà nước đã đề xuất triển khai chiến lược đổi mới ,dành nhiều nguồn lực để thực hiện CNH_HĐH một cách nhanh chóng và hiểu quả.Trước sức ép của toàn cầu hoá và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như trước những đòi hỏi của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh nhiều thách thức mới đang nảy sinh ,đòi hỏi quá trình CNH_HDH phải được đẩy mạnh hơn nữa .Chính vì thế ,đại hội đảng IX đã đưa ra một chiến lược phát triển kinh tế mới: “Phát triển kinh tế ,CNH_HĐH là nhiệm vụ trung tâm. Con đường CNH_HĐH ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước,vừa phải có bước tuần tự vừa phải có bước nhảy vọt .Phát huy lợi thế của đất nước,tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến,đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học,tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn,ở mức độ cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới về khoa học và công nghệ,từng bước phát triển kinh tế tri thức” . Nhưng muốn đi được con đường mà đảng ta đã chọn phải có những giải pháp đặc biệt.Theo đầu đề thì dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu những vấn đề đó.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s