Sự Vận Dụng Lý Thuyết Đó Vào Quản Lý Các Doanh Nghiệp Nước Ta Trong Nền Kinh Tế Thị Trường


A – LỜI NÓI ĐẦU

Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản của K.Marx là một trong những lý luận quan trọng hàng đầu và nó có giá trị rất lớn đối với hệ thống lý luận của ông. Việc chúng ta nghiên cứu nó để vận dụng là một công việc hết sức cần thiết và đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng suốt cao. Cần đứng trên một cái nhìn khách quan mà không phải là một cách hiểu áp đặt và tuỳ tiện. Bởi sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông, giữa quá trình tạo ra giá trị thặng dư và quá trình thực hiện giá trị thặng dư. Vì vậy sau khi nghiên cứu quá trình sản xuất, cần nghiên cứu quá trình lưu thông cùng những quan hệ bóc lột của tư bản, giải thích được đầy đủ những biểu hiện bên ngoài của chủ nghĩa tư bản.
Theo nghĩa hẹp: lưu thông tư bản là quá trình biến tư bản từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hoá và từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ diễn ra trên thị trường hàng hoá và thị trường lao động.
Qua sự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng về lý thuyết tuần hoàn chu chuyển của tư bản chúng ta nên vận dụng nó một cách linh hoạt, tránh cứng nhắc và máy móc, rập khuôn như một kiểu sao chép không chọn lọc. Kinh tế thị trường là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, đặc biệt là khi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung XHCN sang nền kinh tế thị trường có điều tiết của Nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa thì điều đó càng là một vấn đề mới mẻ. Vận dụng lý luận tuần hoàn, chu chuyển tư bản là điều tất yếu, khách quan, nó giúp cho các nhà kinh doanh sử dụng và lưu thông tư bản nhanh chóng, có hiệu quả, thu được nhiều lợi nhuận từ đó tăng khả năng mở rộng đầu tư và khả năng tái sản xuất, làm cho nền kinh tế trở nên sôi động hơn.
Muốn làm được như vậy, Nhà nước ta phải có những chính sách đúng đắn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng và hoạt động hiệu quả để đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
Lý thuyết tuần hoàn – chu chuyển tư bản là một vấn đề khó, khi nghiên cứu chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Được sự quan tâm và giúp đỡ to lớn của thầy giáo song cũng chưa thể hoàn hảo được bài làm của mình, tôi hy vọng sự giúp đỡ hợp tác của các bạn sinh viên để bài làm của mình được hoàn chỉnh hơn.


C – KẾT LUẬN

Quá trình tuần hoàn và chu chuyển tư bản là một quá trình rất quan trọng trong quá trình sản xuất – lưu thông hàng hoá, sản xuất hàng hoá, cần thiết phải có lưu thông nó, nó là điều cần thiết để có giá trị thặng dư.
Sự vận động tuần hoàn của tư bản cùng một lúc tồn tại trên ba bộ phận và mỗi bộ phận qua ba hình thái, đã làm cho quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa không ngừng lớn lên.
Tuần hoàn của tư bản nói lên sự biến hoá hình thái của tư bản qua các giai đoạn lưu thông và sản xuất nhưng tư bản không chỉ biến hoá hình thái một lần mà nó không ngừng đi vào lưu thông thực hiện liên tục sự biến hoá hình thái, tức tuần hoàn không ngừng. Mác viết “Tuần hoàn tư bản được coi là 1 quá trình định kỳ chứ không phải là một hành vi cá biệt, thì gọi là vòng chu chuyển của tư bản” (1)
Khi nền kinh tế nước ta bước sang hoạt động theo cơ chế thị trường thì sự nghiên cứu, áp dụng lý thuyết này vào thực tế là rất quan trọng. Chúng ta phải vừa nghiên cứu, vừa áp dụng sao cho thật sự hiệu quả trong nền kinh tế. Trong những năm gần đây để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước chúng ta phải đẩy nhanh quá trình tuần hoàn – chu chuyển tư bản trong nước, thông qua các chính sách các biện pháp. Trong thời gian hiện nay, việc hết sức cần thiết cho sản xuất kinh doanh là vấn đề vốn, xu hướng hiện nay, chúng ta phải đa dạng hoá loại hình doanh nghiệp, đa dạng hoá thành phần kinh tế nhằm tăng khả năng hoạt động sản xuất – kinh doanh. Đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần, vì còn nhiều doanh nghiệp cổ phần hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Muốn vậy Nhà nước cần phải có những chính sách có tính thiết thực đối với nền kinh tế. Phải đem kinh tế quốc doanh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh – trở thành xương sống trong nền kinh tế quốc dân, khuyến khích ưu tiên xuất khẩu, phải luôn luôn “hỗ trợ” và “khởi nguồn” cho các thành phần kinh tế khác có điều kiện phát triển nhằm nâng cao sản lượng và đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư bản nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Rút ngắn khoảng cách tụt hậu giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên toàn cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. C.Mác tư bản quyển 2 – Tập 1
2. C.Mác tư bản quyển 2 – Tập 2
3. Chính sách cổ phần hoá DNNN (NXB chính trị quốc gia 1997)
4. Một số văn kiện Đại hội Đảng VIII
5. Giáo trình “Kinh tế chính trị” tập II – Trường ĐH KTQD
6. Tạp chí “tài chính tiền tệ” số 2, 05, 18 năm 1999
7. Tạp chí “Phát triển kinh tế” các số: 20-22/2000
8. Tạp chí “ngân hàng” số 4/2000
9. Tạp chí “Doanh nghiệp” số 8/2000

(1) C.M¸c T* b¶n – quyÓn 2 – tËp 2

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s