Sự Hình Thành Và Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng xã hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam


MỞ ĐẦU

Tầm quan trọng của vấn đề:
Phát triển kinh tế thị trường có vai trò quan trọng. Nước ta muốn chuyển từ nền kinh tế còn kém phát triển lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì không còn con đường nào khác là phát triển kinh tế KTTT. Kinh tế thị trường khắc phục được kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc, đẩy mạnh phân công lao động xã hội, phát triển nghành nghề tạo việc làm cho người lao động, khuyến khích ứng dụng công nghệ – kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất lao động, phát triển số lượng, chủng loại, chất lượng, hàng hoá, dịch vụ, thúc đẩy tích tụ, tập trung sản xuất, mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa phương, các vùng lãnh thổ, thúc đẩy việc phát huy tính năng động sáng tạo của mỗi người lao động, mỗi địa vị kinh tế, đồng thời tạo ra cơ chế phân bổ và sử dụng các nguồn lực của xã hội hợp lý và tiết kiệm…. Vì vậy phát triển kinh tế thị trường được coi là chiếc đòn xeo để xây dựng Chủ nghĩa xã hội, là phương tiện khách quan để xã hội hoá Xã hội chủ nghĩa nền sản xuất.
Phát triển kinh tế thị trường là một yều cầu quan trọng đặt ra trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, nhằm đảm bảo cho mục tiêu : “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”
Tuy rằng nền kinh tế thị trường trong đời sống xã hội ở nước ta còn nhiều hạn chế song nó vẫn được ghi nhận như một bước đột phá trong tư duy lý luận . Bước đột phá đó chính là việc lần đầu tiên ta nêu lên khái niệm nước ta đang thực hiện “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tại Đại hội IX của Đảng (tháng 4- 2001).
KẾT LUẬN

Ở nước ta thời gian qua việc tổ chức lại nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã gặt hái được những thành công mà thế giới đánh giá rất cao. Đó là chúng ta đã biết vận dụng đúng đắng quan điểm toàn diện trong việc phát triển nền kinh tế ngay từ khi bắt đầu đổi mới.
15 năm đổi mới (1986-2000) đã cho nhân dân ta nhiều kinh nghiệm quý báu. Những bài học đổi mới do các Đại hội VI, VII, VIII nêu lên đến nay vãn còn có gía trị lớn. Trong quá trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trền nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước những khó khăn, thủ thách, những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Đảng ta luôn kiên định mục tiêu cách mạng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xây dựng các chủ trương chính sách đổi mới. Chúng ta kiên trì bảo vệ những truyền thống quý báu của dân tộc và những thành tựu cách mạng đã đạt được, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc, vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa
Đối với người cán bộ quản lý kinh tế, tài chính trong điều kiện hiện nay bài học xuất phát từ thực tế khách quan đồng thời phát huy nỗ lực chủ quan càng có ý nghĩa quan trọng. Xoá bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp cũng có nghĩa là đòi hỏi người làm công tác quản lý kinh tế tài chính phải năng động, sáng tạo, nhạy bén nắm bắt được thực tế và quy luật vận động và phát triển của nó. Kinh nghiệm cho thấy rằng: đôi khi, chỉ cần một nhận thức không đúng, một thông tin xuyên tạc… đã có thể dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế; ngược lại có khi chỉ cần nhanh một chút, biết chớp thời cơ thì cũng có thể đạt được thắng lợi không nhỏ. Chính vì vậy phương châm kinh doanh của người Nhật là nhanh như gió, kín như rừng , mạnh như lửa và vững như núi.
Chúng ta nhận thức rằng, những thành tựu mà chúng ta đạt được qua 15 năm thực hiện chiến lược kinh tế xã hội đã ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng , toàn dân ta. Đồng thời những tồn tại và những khó khăn thách thức mà chúng ta đang và sẽ gặp phải cũng hết sức to lớn đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cố gắng hơn nữa , nỗ lực hơn nữa để nhất định vượt qua.
Với thực tiễn đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn . Điều này, trên thực tế đã trở thành một nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa bảo đảm cho mỗi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội cụ thể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Đóng góp ý kiến:
Thực tế cho thấy, nhờ vận dụng quan điểm toàn diện trong việc hinh thành đồng bộ các yếu tố thị trường , hình thành các công cụ quản lý kinh tế, nhất là các công cụ về pháp luật, công cụ kế hoạch, công cụ tài chính tiền tệ… đã thu được nhiều thành công, cho chúng ta nhiều bài học trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường rất quý báu.
Từ kinh tế kế hoạch hóa bao cấp tập trung quan liêu chuyển sang kinh tế thị trường xây dựng cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình lâu dài và gian khổ. Thực tiễn của hơn 10 năm cải cách đã chứng minh, để phát triển kinh tế thị trường đường lối của chúng ta là hoàn toàn đúng đắn. Tất nhiên muốn hay không muốn vấn sẽ xuất hiện thời kỳ hai cơ chế mới và cũ cùng tồn tại, trong thời kỳ này hai loại cơ chế này nảy sinh tác động qua lại tất yếu làm nảy sinh nhiều thiếu sót. Để khắc phục nhanh các sai sót này, chúng ta cần đẩy nhanh quá trình cải cách. Cụ thể cần phải đẩy nhanh nhịp độ cải cách trong các mặt sau:
1. Cần tích cực tìm tòi hình thức thực hiện chế độ công hữu mới, xử lý quan hệ quyền sở hữu.
2. Xây dựng thị trường thống nhất trong toàn quốc, hoàn thiện hệ thống thị trường bao gồm cả thị trường hàng hoá, nhanh chóng xoá bỏ hai giá, hình thành giá cả lấy định giá thị trường làm cơ sở
3. Cải tiến chế độ phân phối xây dựng cơ chế lương tăng trưởng bình thường
4. Phát huy vai trò tích cực của cơ chế thị trường với việc phân phối hợp lý tài nguyên sức lao động.
5. Nắm chắc xây dựng kiện toàn bộ máy bảo hiểm.
6. Đẩy nhanh cải cách cơ chế kinh tế nông thôn.
7. Nhanh chóng xây dựng kiện toàn hệ thống điều tiết và khống chế kinh tế vĩ mô, thay đổi phương pháp quản lý của chính phủ thích ứng với nhu cầu của kinh tế thị trường.
8. Nâng cao mức độ mở cửa cải cách cơ chế quản lý, xuất nhập khẩu.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s