Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU

Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng .
Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để về mọi mặt. Từ xã hội cũ sang xã hội mới XHCN. Thời kỳ đó bắt đầu từ khi giai cấp vô sản lên nắm chính quyền. Cách mạng vô sản thành công vang dội và kết thúc khi đã xây dựng xong cơ sở kinh tế chính trị tư tưởng của xã hội mới. Đó là thới kỳ xây dựng từ lực lượng sản xuất mới dẫn đến quan hệ sản xuất mới, quan hệ sản xuất mới hình thành lên các quan hệ sở hữu mới. Từ cơ sở hạ tầng mới hình thành nên kiến trúc thượng tầng mới. Song trong một thời gian dài chúng ta không nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội về quy luật sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo nên tính đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam từ đó tạo nên tính đa dạng của nền kinh tế nhiền thành phần. Thực tế cho thấy một nền kinh tế nhiều thành phần phải bao gồm nhiều hình thức sở hữu chứ không đơn thuần là hai hình thức sở hữu trong giai đoạn xưa kia. Vì vậy nghiên cứu “Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam“ có vai trò quan trọng mang tính cấp thiết cao vì thời đại ngày nay chính là sự phát triển của nền kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần. Nghiên cứu vấn đề này chúng ta còn thấy được ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn của nó hết sức sâu sắc .
Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót , chính vì vậy em kính mong sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo.
Em xin chân thành cảm ơn .

MỤC LỤC
Trang

LỜI MỞ ĐẦU

B. NỘI DUNG

I. Lý luận chung

1. Thế nào là lực lượng sản xuất

2. Phạm trù sở hữu và cơ cấu sở hữu trong giai đoạn trước đây (Trước 1986)

a. Sở hữu là gì? Quá trình phát triển của nó

b. Cơ cấu sở hữu trong giai đoạn trước đây (Trước 1986)

II. Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và đa dạng hoá hình thức sở hữu ở Việt Nam

1. Một số vấn đề về phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay

2. Sự đang dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam

a. Tất yếu khách quan của sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

b. Các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XNCH ở nước ta hiện nay

3. Sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX

a. Tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất

b. Lực lượng sản xuất quyết định sự hình thành và phát triển, biến đổi của các hình thức sở hữu

c. Sự tác động trở lại của sự đang dạng hoá các hình thức sở hữu đối với lực lượng sản xuất

4. Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX với sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Triết học Mác-Lê nin tập II.
2. Giáo trình Kinh tế chính trị tập I, II.
3. Tạp chí Triết học số 6(tháng 12/1996), số 6 (tháng 12/1998).
4. Kinh tế và phát triển số 17 (năm 1997).
5. Tuyên ngôn Đảng cộng sản Mác-Anghen toàn tập, tập 4.
6. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s