Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong thoi ky qua do sang KTTT o nuoc ta


LỜI NÓI ĐẦU

Mâu thuẫn là một hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực : tự nhiên , xã hội, và tư duy của con người. Trong hoạt động kinh tế mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung _ cầu , tích luỹ và tiêu dùng … Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc . Trong mỗi một sự vật mâu thuẫn hình thành không phải chỉ một mà còn là nhiều mâu thuẫn , và sự vật trong cùng một lúc có rất nhiều mặt đối lập ,mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành …
Trong sự nghiệp đổi mới của nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được những thắng lợi bước đầu mang tính quyết định , quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Trong những chuyển biến đó đã đạt được nhiều thành công to lớn nhưng trong những thành công đó luôn tồn tại những vấn đề mâu thuẫn làm kìm hãm sự phát triển của công cuộc đổi mới . Đòi hỏi phải được giải quyết những vấn đề ấy nếu được giải quyết sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế .
Với mong muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề của nền kinh tế , quan điểm lý luận cũng như những vướng mắc trong các vấn đề về chính trị _ xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế nên Em đã chọn “Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong thoi ky qua do sang KTTT o nuoc ta”. Làm đề tài cho tiểu luận môn triết học Mác _ Lênin .
Vì thời gian có hạn nên trong tiểu luận này chỉ xem xét đánh giá một vài mâu thuẫn tiêu biểu
— Đổi mới về kinh tế – Đổi mới chính trị
— Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
— Các hình thức sở hữu trước đây và trong thời kỳ quá độ sang KTTT ở Việt Nam.
— Mâu thuẫn giữa KTTT với xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.
KẾT LUẬN

Mâu thuẫn là một hiện tượng khách quan phổ biến hình thành từ những cấu trúc và thuộc tính bên trong vốn có tự thân của tất cả các sự vật, hiện tượng trong bản thân thế giới khách quan…Do đó trong hoạt động thực tiễn phân tích từng mặt độc lập tạo thành mâu thuẫn cụ thể để nhận thức được bản chất khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.
Cần nắm vững nguyên tắc để giải quyết mâu thuẫn. Đó là sự đấu tranh giữa hai mặt đối lập diễn ra theo hai qui luật phá vỡ cái cũ để thiết lập cái mới tiến bộ hơn. Vì vậy, trong đời sống xã hội, mọi hành vi đấu tranh cần được coi là chân chính khi nó thúc đẩy sự phát triển.
Trong thời kỳ chuyển sang nền kinh tế ở Việt nam từ kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Chủ trương lãnh đạo của Đảng là rất đúng đắn tuy nhiên trong thực hiện còn nhiều thiếu sót, mâu thuẫn giữa các vấn đề nảy sinh. Nhưng những mâu thuẫn đó lại đòi hỏi chúng ta giải quyết có như thế nền kinh tế mới phát triển theo đúng nghĩa đổi mới của nó.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình triết học Mác Lênin tập II
(Nhà chính trị xuất bản quốc gia)
2. Tạp chí triết học số 1 tháng 2 năm 2000
3. Tạp chí triết học số 2 tháng 4 năm 2000
4. Việt nam chuyển sang kinh tế thị trường
(Học viện chính trị quốc gia)
5. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII
(Nhà xuất bản sự thật Hà nội 1991)
6 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
(Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Hà nội 1996)
7. Hồ Chí Minh toàn tập
(Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Hà nội)

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s