Những đặc trưng và giải pháp xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


Mở đầu

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kinh tế hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế – xã hội mà trong đó sản phẩm sản xuất ra để trao đổi, để bán trên thị trường. Mục đích của sản xuất trong kinh tế hàng hoá không phải để thoả mãn nhu cầu trực tiếp của người sản xuất ra sản phẩm mà nhằm để bán, tức là để thoả mãn nhu cầu của người mua, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá, trong đó toàn bộ các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất đều thông qua thị trường.
Nền kinh tế nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn mang nặng tính tự túc tự cấp, vì vậy sản xuất hàng hoá phát triển sẽ phá vỡ dần kinh tế tự nhiên và chuyển thành nền kinh tế hàng hoá, thúc đẩy sự xã hội sản xuất.
Kinh tế hàng hoá tạo ra động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển do canh tranh giữa những người sản xuất hàng hoá buộc mỗi chủ thể sản xuất phải cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để giảm chi phí sản xuất đến mức tối thiểu nhờ đó có thể cạnh tranh về giá cả, đứng vững trong cạnh tranh.
Kinh tế hàng hoá kích thích tính năng động, sáng tạo của chủ thể kinh tế, kích thích việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, dịch vụ.
Sự phát triển của kinh tế hàng hoá thúc đẩy sự phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá sản xuất, thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung sản xuất do đó tạo điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá có tính xã hội hoá cao.
Như vậy, phát triển kinh tế thị trường là một tất yếu của nước ta, một nhiệm vụ cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu của nước ta thành nền kinh tế hiện đại, hội nhập vào sự phân công lao động quốc tế. Thực tiễn những năm đổi mới đã chứng minh rằng, việc chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần là con đường hoàn toàn đúng đắn.
Thấy được vai trò to lớn của sự phát triển kinh tế thị trường đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Là một sinh viên kinh tế, em rất muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng kinh tế của đất nước ngày càng phồn thịnh hơn. Chọn đề tài“Những đặc trưng và giải pháp xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” để tập rượt khả năng nghiên cứu khoa học và trang bị cho mình những kiến thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn vẫn còn những khuyết điểm. Em rất mong được sự góp ý của thầy để bài viết được tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

KẾT LUẬN

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chứa đựng nhiều những mặt tích cực của nó trong việc phát triển kinh tế.Thực tiễn những năm đổi mới ở nước ta đã chứng minh rằng, việc chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần là hoàn toàn đúng đắn.
Tuy nhiên ,với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên xâydựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,chúng ta đã và đang gặp một số những khó khăn nhất định và cần tích cực có những giải pháp để phảt triển.
Điều này có nghĩa là phải đẩy mạnh công nghiệp hóa –hiện đại hóa đẻ phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất,xây dựng được cơ sở vật chát kĩ thuật hiện đại để nền kinh tế nước ta bắt kịp với trình độ phát triển chung của thế giới,đồng thời phải hình thành đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.
Những hiểu biết của em còn rất hạn chế,em rất mong nhận được đóng góp của thầy để bài viết của em được hòan thiện hơn.
Em xin chân thàn cảm ơn!


DANH MỤC TÀI TIỆU THAM KHẢO

1>www.bộ kế hoạch và đầu tư
2>www.moi.gov.vn
3>vn express
4>vn economy
5>xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam_Thực trạng vàgiải pháp.
6>tạp chí “Thời báo kinh tế Việt Nam”

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s